Vững mãi niềm tin với Đảng- Bài 3

Cập nhật: 28-01-2022 | 07:22:53

Bài 3: “Quả ngọt” từ ý Đảng - lòng dân

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu: “Phấn đấu xây dựng tỉnh Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại; đến năm 2030, Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước”. Với ý Đảng hợp lòng dân, sau hơn một năm được triển khai thực hiện, nghị quyết đã và đang đi vào cuộc sống...

Nghị quyết hợp lòng dân

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, đề ra mục tiêu tổng quát là: “Tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền; đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và thực hiện các đột phá chiến lược; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; phấn đấu xây dựng tỉnh Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại; đến năm 2030, Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước”.

Diện mạo công nghiệp đô thị hiện đại tại TP.Thuận An. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Để thực hiện được mục tiêu nêu trên, Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cơ sở Đảng; xây dựng chính quyền hiệu lực, hiệu quả và phát huy sức mạnh đại đoàn kết. Theo đó, trong nhiệm kỳ, Đảng bộ tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên; phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng tỉnh Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại; tập trung phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp, đô thị theo hướng văn minh, hiện đại; tập trung phát triển hạ tầng giao thông theo hướng đô thị hóa, xây dựng thành phố thông minh Bình Dương và các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025…


“Dẫu cho sông cạn, núi mòn/ Lòng dân, ý Đảng - Cội nguồn chiến công”. Với sự đoàn kết, đồng lòng, Bình Dương sẽ hoàn thành thắng lợi mục tiêu nghị quyết đã đề ra, hướng đến đô thị thông minh, văn minh, hiện đại. Bình Dương với khát vọng vươn lên, sẽ trở thành một nơi đáng sống, đáng làm việc và đáng đầu tư...

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong cả nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh tổ chức quán triệt và thực hiện có hiệu quả 24 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; trong đó nhấn mạnh đến công tác tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế; tập trung thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

Phát huy sức mạnh đoàn kết

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cho biết ngay sau đại hội, các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị toàn tỉnh đã khẩn trương tổ chức triển khai, quán triệt nghiêm túc tinh thần, nội dung của nghị quyết đại hội đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; tiếp tục nghiên cứu các giải pháp hay, những cách làm sáng tạo thật sự quyết liệt trong khâu tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết đại hội; đồng thời phát động các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực sự gương mẫu, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy sức mạnh đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội.

Trong năm 2021, tổng sản phẩm trong tỉnh ước tăng 2,79%; ước chỉ số công nghiệp tăng 4,5%. Xuất nhập khẩu tăng trưởng cao hơn so cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 32,5 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 25,5 tỷ USD (thặng dư thương mại đạt 7 tỷ USD); thu ngân sách ước đạt 61.200 tỷ đồng, đạt 104% dự toán HĐND tỉnh. Công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh được triển khai tích cực, hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực; khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố và phát huy sức mạnh tổng hợp...

Năm 2021, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XI, tuy nhiên đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 đã ảnh hưởng đến tình hình kinh tế - xã hội, sản xuất - kinh doanh, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đến nay tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát và trở về trạng thái “bình thường mới”. Bình Dương đã thực hiện tốt “mục tiêu kép”.

Nhớ lại đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát mạnh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cả hệ thống chính trị đã kịp thời vào cuộc và triển khai hiệu quả công cuộc chống dịch. Nhiều cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đã tình nguyện tham gia hỗ trợ các địa phương. Không ngại khó, ngại khổ, cống hiến hết mình vì nhiệm vụ, tất cả đã đoàn kết tạo nên hình ảnh tốt đẹp của người cán bộ vì nhân dân phục vụ. Qua 2 đợt xuất quân, toàn tỉnh đã huy động được 1.281 người để phân bổ về các địa phương “vùng đỏ” tham gia hỗ trợ địa phương lấy mẫu, chốt chặn kiểm soát dịch bệnh…

Với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, để người dân cảm thấy ấm lòng vì được quan tâm, chia sẻ, những ngày phòng, chống dịch bệnh, cả hệ thống chính trị đã chung tay, góp sức chăm lo cho dân. Việc đầu tiên đáng ghi nhận là đường dây nóng hỗ trợ lương thực, thực phẩm ở nhiều xã, phường nhanh chóng được thành lập để cứu đói cho dân. MTTQ các cấp vận động chủ nhà trọ miễn, giảm tiền nhà trọ... Và với truyền thống “Lá lành đùm lá rách” của người Việt Nam, người dân Bình Dương luôn sẵn sàng nhường cơm sẻ áo giữa lúc dịch bệnh đang còn nhiều khó khăn...

Phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 khóa XI, ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, nhấn mạnh những kết quả năm 2021 là rất quan trọng, làm tiền đề cho năm 2022 và những năm tiếp theo. Năm 2022, tỉnh tập trung vào những nội dung trọng tâm: Phòng, chống dịch bệnh theo hướng thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả, kiện toàn hệ thống y tế cơ sở, nâng cao chất lượng điều trị, có chính sách đào tạo nguồn nhân lực y tế đáp ứng yêu cầu tình hình mới; đồng thời tập trung chỉ đạo, xây dựng giải pháp phục hồi sản xuất; đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ điểm nghẽn kinh doanh, tăng cường thu hút đầu tư; củng cố hạ tầng giao thông; quan tâm đầu tư lĩnh vực xã hội, thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, chuyển đổi số; tăng cường bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh...

“Dẫu cho sông cạn, núi mòn/ Lòng dân, ý Đảng - Cội nguồn chiến công”. Với sự đoàn kết, đồng lòng, Bình Dương sẽ hoàn thành thắng lợi mục tiêu nghị quyết đã đề ra, hướng đến đô thị thông minh, văn minh, hiện đại. Bình Dương với khát vọng vươn lên, sẽ trở thành một nơi đáng sống, đáng làm việc và đáng đầu tư...

THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 271518
      [news_title] => Ra mắt không gian đọc sách
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2022-05-18 10:33:23
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-05-18 10:30:41
      [news_picture] => 1652844640.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 271517
      [news_title] => Huyện Bắc Tân Uyên: Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => theo-guong-bac
      [news_publicdate] => 2022-05-18 10:25:07
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-05-18 10:23:30
      [news_picture] => 1652844210.jpg
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 271512
      [news_title] => Thủ tướng dự hội nghị xúc tiến thương mại, đầu tư Việt Nam-Hoa Kỳ
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-05-18 10:04:22
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-05-18 09:59:35
      [news_picture] => 1652842775.jpg
    )

  [3] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 271494
      [news_title] => Cán bộ, đảng viên phải là “công bộc” của nhân dân…Bài 2
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-05-18 08:33:41
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-05-18 08:29:34
      [news_picture] => 1652837374.jpg
    )

  [4] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 271480
      [news_title] => Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Singapore Tan Chuan-Jin
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-05-18 07:51:28
      [news_type] => 9
      [news_createdate] => 2022-05-18 07:50:29
      [news_picture] => 1652835029.jpg
    )

  [5] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 271467
      [news_title] => Chính giới Hoa Kỳ đánh giá cao bài phát biểu của Thủ tướng tại CSIS
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => all
      [news_publicdate] => 2022-05-18 06:58:47
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-05-18 06:57:54
      [news_picture] => 1652831918.jpg
    )

  [6] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 271463
      [news_title] => Thủ tướng tiếp các doanh nghiệp, nhà khoa học Việt kiều và Hoa Kỳ
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-05-18 06:41:56
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-05-18 06:41:36
      [news_picture] => 1652830896.jpg
    )

  [7] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 271461
      [news_title] => Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước Lào
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-05-18 06:41:56
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-05-18 06:36:20
      [news_picture] => 1652830580.jpg
    )

)
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 264535
      [news_title] => Khát vọng mùa xuân, dựng xây đất nước hùng cường
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-01-28 07:22:53
      [news_createdate] => 2022-01-28 07:14:21
      [news_picture] => 1643328861.gif
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 264534
      [news_title] => Bác mang mùa xuân về...
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-01-28 07:22:53
      [news_createdate] => 2022-01-28 07:09:27
      [news_picture] => 1643328567.gif
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 264529
      [news_title] => Thủ tướng Phạm Minh Chính bổ nhiệm một số vị trí trong Quân đội
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-01-28 06:48:49
      [news_createdate] => 2022-01-28 06:39:22
      [news_picture] => 1643326762.jpg
    )

)
DOANH NGHIỆP - THƯƠNG HIỆU
Quay lên trên