Cuộc thi ảnh: “Bến Cát đồng hành cùng Bình Dương phát triển”

Để nhìn lại quá trình phát triển, vươn vai chuyển mình vượt bậc của địa phương, Tổng Công ty Becamex IDC và Báo Bình Dương phối hợp tổ chức cuộc thi ảnh mang tên “Bến Cát đồng hành cùng Bình Dương phát triển”

cachecache getfeaturebycate cuoc-thi-anh-ben-cat-dong-hanh-cung-binh-duong-phat-trien=4
DOANH NGHIỆP - THƯƠNG HIỆU
Quay lên trên