Xây dựng đô thị Bình Dương hướng đến văn minh, hiện đại - Bài 1

Cập nhật: 25-10-2018 | 08:06:38

Bài 1: Cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang đô thị

 LTS: Bình Dương là tỉnh năng động trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong những năm qua, song song với nhiệm vụ nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng quy mô nền kinh tế, bảo đảm phát triển bền vững và tăng trưởng hợp lý, tỉnh đã tập trung mọi nguồn lực nhằm xây dựng đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, gắn phát triển đô thị với nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Những nỗ lực của các sở, ngành, đơn vị địa phương trong thực hiện phát triển đô thị đã góp phần cải thiện bộ mặt chung đô thị của tỉnh, nâng cao chất lượng đời sống người dân, tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.

 Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, Tỉnh ủy Bình Dương đã xây dựng chương trình đột phá về “Phát triển đô thị theo hướng văn minh, giàu đẹp và nâng cao chất lượng đời sống người dân” (Chương trình số 22). Theo đó, một trong những mục tiêu cụ thể của chương trình đó là: Nâng cấp, chỉnh trang TP.Thủ Dầu Một và các đô thị Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên theo hướng văn minh, sạch đẹp và nâng cao chất lượng sống cho nhân dân.

 Đến nay, tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 80,5%. Trong ảnh: Một góc đô thị Thủ Dầu Một. Ảnh: XUÂN THI

 Cải tạo, chỉnh trang gắn với quản lý trật tự đô thị

Trong những năm qua, song song với việc tập trung rà soát điều chỉnh quy hoạch chung và xây dựng các giải pháp để thu hút đầu tư lấp đầy Khu Liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương, các ngành liên quan và các địa phương trong tỉnh đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp cải tạo, chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. Mỗi địa phương đều thể hiện sự quyết tâm và nỗ lực cao nhằm thực hiện có hiệu quả công tác cải tạo, chỉnh trang đô thị trên địa bàn.

Là đô thị hạt nhân có vai trò tạo sự liên kết, thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh, trong thời gian qua, Đảng bộ TP.Thủ Dầu Một đã tập trung quy hoạch, chỉnh trang đô thị, đồng thời nỗ lực thực hiện tốt công tác quản lý trật tự đô thị góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo toàn thành phố. Với những kết quả đạt được trong việc xây dựng, cải tạo, chỉnh trang đô thị, TP.Thủ Dầu Một đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bình Dương. Ông Nguyễn Lộc Hà, Chủ tịch UBND TP.Thủ Dầu Một, cho biết những kết quả đạt được trong xây dựng và phát triển đô thị thời gian qua đã tạo nền tảng để TP.Thủ Dầu Một tiếp tục phấn đấu hoàn thiện, nâng cao chất lượng đô thị về mọi mặt, đồng thời đảm nhiệm tốt vai trò đô thị với chức năng trung tâm hành chính - dịch vụ - thương mại - du lịch - công nghiệp của tỉnh trong thời gian tới, góp phần phấn đấu vì mục tiêu chung của tỉnh là “nâng cao mức sống vật chất, tinh thần cho người dân, tiến tới đô thị văn minh, giàu đẹp”.

Cùng với TP.Thủ Dầu Một, các địa phương như Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên… cũng đã triển khai nhiều giải pháp cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang đô thị. Với mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2018, TX.Thuận An sẽ đạt các tiêu chí đô thị loại II theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã đề ra, thời gian qua, Đảng bộ thị xã đã tập trung lãnh đạo việc thực hiện công tác quy hoạch, chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị. Ông Lê Quang Vinh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Thuận An khẳng định: Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hỗ trợ của các sở, ngành cấp tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả thiết thực nhiều nhiệm vụ quan trọng do thực tiễn đặt ra, nhất là công tác chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

Thời gian qua, TX.Thuận An đã rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung đô thị phù hợp yêu cầu phát triển; triển khai thực hiện quy hoạch phân khu của 9 phường và quy hoạch xã nông thôn mới An Sơn, đạt tỷ lệ 100%; quy hoạch cải tạo chỉnh trang khu 18 ha phường An Phú; phê duyệt 28 đồ án quy hoạch chi tiết và 14 dự án nhà ở. Trong công tác chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị, thị xã đã thực hiện rà soát các khu đất công để đầu tư các công viên vừa và nhỏ, sửa chữa vỉa hè và hệ thống chiếu sáng một số tuyến đường. Đồng thời, thị xã lập kế hoạch cải tạo chỉnh trang, khắc phục hạ tầng các khu phân lô tự phát; tiến hành cải tạo chỉnh trang Công viên Lái Thiêu. Thị xã đã đầu tư vỉa hè và trồng cây xanh, lắp đặt, cải tạo hệ thống chiếu sáng một số tuyến đường chính thuộc phường An Thạnh và phường Lái Thiêu; thực hiện giải tỏa di dời các khu đất nghĩa địa nhằm tạo quỹ đất sạch phục vụ cho các công trình giáo dục và khu tái định cư.

Hướng đến văn minh, hiện đại

Là địa phương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, những năm qua Bình Dương luôn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao. Bên cạnh đó, tốc độ đô thị hóa của tỉnh diễn ra mạnh mẽ, nhanh chóng nhất là ở TP.Thủ Dầu Một và các địa phương phía nam của tỉnh. Trước thực trạng đó, trong nhiều năm qua, tỉnh luôn quan tâm công tác phát triển đô thị với mục tiêu xây dựng Bình Dương thành đô thị văn minh, giàu đẹp hướng tới thành phố thông minh, gắn phát triển đô thị với nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Đến nay, tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 80,5%, công tác quy hoạch xây dựng cơ bản hoàn thành, tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung đạt 100%, quy hoạch phân khu đạt 100%, tỷ lệ xã hoàn thành lập quy hoạch nông thôn mới đạt 100%, các khu chức năng, các dự án đầu tư xây dựng đều có quy hoạch chi tiết. Hiện nay, tỉnh đã có 1 đô thị loại I là TP.Thủ Dầu Một và 4 đô thị loại III; trong đó có 2 đô thị đạt loại III trực thuộc tỉnh là TX.Thuận An và TX.Dĩ An đã được Bộ Xây dựng quyết định công nhận trong năm 2017; 2 đô thị là TX.Bến Cát và TX.Tân Uyên đã được HĐND thông qua 2 đề án đề nghị công nhận TX.Bến Cát và TX.Tân Uyên từ đô thị loại IV lên loại III tại kỳ họp lần thứ 7, HĐND tỉnh khóa IX) và 4 đô thị loại V.

Từ sau khi chia tách tỉnh, qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, với quyết tâm phát triển đô thị xứng tầm với sự phát triển của tỉnh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã xây dựng nhiều chương trình, đề án, dự án về phát triển đô thị như chương trình phát triển đô thịBình Dương giai đoạn 2011- 2015, tầm nhìn đến năm 2020; chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016- 2020 và nhất là Chương trình số 22-CTr/TU ngày 15-8-2016 của Tỉnh ủy về “Phát triển đô thị theo hướng văn minh, giàu đẹp và nâng cao chất lượng sống của nhân dân”. Đây là một trong 4 chương trình đột phá của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 của Tỉnh ủy tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 khóa X (mở rộng) cho thấy: Công tác quy hoạch phát triển và quy hoạch đô thị được tỉnh quan tâm chỉ đạo, rà soát, điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các địa phương đã từng bước triển khai thực hiện chỉnh trang, nâng cấp đô thị đạt kết quả tốt và đúng lộ trình, góp phần cải thiện bộ mặt chung đô thị của tỉnh, nâng cao chất lượng đời sống người dân, tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 80,5%, công tác quy hoạch xây dựng cơ bản hoàn thành, tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung đạt 100%, quy hoạch phân khu đạt 100%, tỷ lệ xã hoàn thành lập quy hoạch nông thôn mới đạt 100%, các khu chức năng, các dự án đầu tư xây dựng đều có quy hoạch chi tiết. Hiện nay, tỉnh đã có 1 đô thị loại I là TP.Thủ Dầu Một và 4 đô thị loại III; trong đó có 2 đô thị đạt loại III trực thuộc tỉnh là TX.Thuận An và TX.Dĩ An đã được Bộ Xây dựng quyết định công nhận trong năm 2017; 2 đô thị là TX.Bến Cát và TX.Tân Uyên đã được HĐND thông qua 2 đề án đề nghị công nhận TX.Bến Cát và TX.Tân Uyên từ đô thị loại IV lên loại III tại kỳ họp lần thứ 7, HĐND tỉnh khóa IX) và 4 đô thị loại V.

Với mục tiêu nâng cấp, chỉnh trang TP.Thủ Dầu Một và các đô thị Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên theo hướng văn minh, sạch đẹp và nâng cao chất lượng sống cho nhân dân, có thể nói nhiệm vụ trong thời gian tới còn rất nặng nề. Tuy nhiên, với những nỗ lực và kết quả đạt được trong thời gian qua sẽ là tiền đề quan trọng để mỗi địa phương và các sở, ngành liên quan phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu đề ra trong chương trình đột phá của tỉnh về “Phát triển đô thị theo hướng văn minh, giàu đẹp và nâng cao chất lượng  đời sống người dân”. (còn tiếp)

 TRÍ DŨNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 285399
      [news_title] => Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp lãnh đạo Đại học RMIT
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-12-02 16:30:26
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-12-02 16:29:00
      [news_picture] => 1669973339.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 285385
      [news_title] => Yêu cầu Đài Loan hủy bỏ việc tổ chức tập trận bắn đạn thật ở Ba Bình
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-12-02 13:48:57
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-12-02 13:47:02
      [news_picture] => 1669963622.jpg
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 285383
      [news_title] => Đổi mới tư duy xây dựng và phát triển TP.HCM trong giai đoạn mới
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-12-02 13:44:51
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-12-02 13:44:12
      [news_picture] => 1669963451.jpg
    )

  [3] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 285370
      [news_title] => Chủ tịch Quốc hội dự Diễn đàn hợp tác giáo dục Việt Nam-Australia
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-12-02 10:52:59
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-12-02 10:52:44
      [news_picture] => 1669953164.jpg
    )

  [4] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 285361
      [news_title] => Hơn 3.200 lượt cán bộ được học tập nâng cao nghiệp vụ chuyên môn
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-12-02 08:37:04
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-12-02 08:35:56
      [news_picture] => 
    )

  [5] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 285359
      [news_title] => Hội LHPN phường Lái Thiêu (Tp.Thuận An): Tổ chức chương trình đổi rác lấy quà tặng
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-12-02 08:28:46
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-12-02 08:16:28
      [news_picture] => 1669943787.jpg
    )

  [6] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 285358
      [news_title] => Hội LHPN Phường Tân Phước Khánh (Tx.Tân Uyên): Phối hợp tặng quà hộ nghèo
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-12-02 08:28:46
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-12-02 08:12:21
      [news_picture] => 
    )

  [7] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 285357
      [news_title] => Khu phố… “nở hoa”
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => theo-guong-bac
      [news_publicdate] => 2022-12-02 08:28:46
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-12-02 08:07:07
      [news_picture] => 1669943227.jpg
    )

)
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 189449
      [news_title] => Đảng bộ Quân sự TX.Dĩ An: Nghiêm túc, hiệu quả trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
      [news_publicdate] => 2018-10-12 06:24:14
      [news_createdate] => 2018-10-12 06:23:37
      [news_picture] => 1539300217.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 189291
      [news_title] => Đảng ủy xã Tân Long (Phú Giáo): Xây dựng đội ngũ cán bộ hết lòng phục vụ nhân dân
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
      [news_publicdate] => 2018-10-10 06:03:07
      [news_createdate] => 2018-10-09 21:25:15
      [news_picture] => 1539095115.jpg
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 187693
      [news_title] => Bắc Tân Uyên: Nông thôn đang từng ngày đổi mới
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
      [news_publicdate] => 2018-09-11 07:35:29
      [news_createdate] => 2018-09-11 07:26:04
      [news_picture] => 1536625564.jpg
    )

)
DOANH NGHIỆP - THƯƠNG HIỆU
Quay lên trên