Xây dựng lực lượng dân quân thường trực vững mạnh, hoạt động hiệu quả

Cập nhật: 06-04-2022 | 08:26:48

Song hành với xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) vững mạnh, lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) “Vững mạnh - Rộng khắp”, nhiều mô hình DQTV mới trên địa bàn tỉnh đã được thành lập và đi vào hoạt động hiệu quả, góp phần bảo vệ Đảng, chính quyền và giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), sẵn sàng tham gia các phong trào hành động cách mạng ở địa phương.

Vững mạnh, rộng khắp

Đại tá Nguyễn Hoàng Minh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, cho biết trong những năm qua, với vai trò được giao, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả hệ thống pháp luật về DQTV. Đặc biệt, thông qua tình hình thực tế về phát triển kinh tế - xã hội và về bảo đảm quốc phòng-an ninh, nhiều thành phần lực lượng được tham mưu, phối hợp phát triển rộng khắp, phù hợp. Cùng với việc nâng cao vai trò, trách nhiệm trong quản lý, giáo dục, huấn luyện các thành phần lực lượng DQTV trên địa bàn đã phát huy hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ, cũng như hoạt động giữ gìn ANTT và sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có tình huống.

Lực lượng DQTV phối hợp tuần tra, giữ gìn ANTT trật tự trên địa bàn

Trong năm 2021, lực lượng DQTV toàn tỉnh đã nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu, xung kích đi đầu trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, thực hiện tốt công tác dân vận, xây dựng nông thôn mới… Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19 lần thứ 4 đã có gần 14 ngàn cán bộ, chiến sĩ DQTV xung kích tham gia làm nhiệm vụ tại các điểm, chốt trực phòng, chống dịch, các khu cách ly, bệnh viện dã chiến, vận chuyển nhu yếu phẩm thiết yếu đến với nhân dân… Nhiều tập thể, cá nhân đã được UBND các cấp biểu dương khen thưởng.

Đại đội Dân quân thường trực (DQTT) là đơn vị mới được thành lập và là mô hình tăng cường bảo đảm ANTT ở mức độ cao hơn của tỉnh. Qua hơn 2 năm thành lập, được tuyển chọn huấn luyện, giáo dục nghiêm túc, đơn vị dân quân này đã đi vào hoạt động nề nếp và đạt nhiều kết quả đáng khen ngợi. Từ chức năng, nhiệm vụ đã xác định là lực lượng phản ứng nhanh, cơ động, xử lý ban đầu các vấn đề về trật tự xã hội, bảo đảm an toàn cho sự phát triển của tỉnh. Đây là mô hình mà Bộ CHQS tỉnh nghiên cứu và vận dụng khá tốt pháp luật về DQTV, đặc biệt là Luật DQTV năm 2019 để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng DQTV trên địa bàn, theo phương châm “Bốn tại chỗ” là: Chỉ huy tại chỗ - Lực lượng tại chỗ - Phương tiện tại chỗ - Vật chất, hậu cần tại chỗ”. Việc đưa vào hoạt động Đại đội DQTT tỉnh còn nhận được sự đồng thuận và chỉ đạo trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, nên Bộ CHQS tỉnh thể hiện sự quyết tâm tham mưu xây dựng hệ thống văn bản chặt chẽ để tuyển chọn, tổ chức thành lập Đại đội DQTT cấp tỉnh sát thực tế, đúng pháp luật.

Cùng với làm tốt công tác quản lý, giáo dục, huấn luyện nghiêm túc, việc bảo đảm nơi ăn, ở, học tập, sinh hoạt và trang bị vật chất, thiết bị, công cụ hỗ trợ cần thiết đầy đủ đã tạo thuận lợi cho lực lượng DQTT học tập, huấn luyện và phối hợp giữ gìn ANTT khu vực và sẵn sàng cơ động khi có tình huống.

Chăm lo xây dựng lực lượng

Hiện nay, cùng với các đơn vị khác, lực lượng DQTT toàn tỉnh được bố trí đều khắp trên địa bàn từ tỉnh đến các địa phương cơ sở và một số khu công nghiệp trọng điểm về ANTT trên địa bàn. Cùng với quan tâm xây dựng bảo đảm quân số, nâng cao chất lượng, nhất là chất lượng về chính trị, 100% đơn vị DQTT ở 91 các xã, phường, thị trấn đã phát huy đoàn kết, sáng tạo trong xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, các tiêu chí xây dựng lực lượng được tập trung hoàn thiện. Lực lượng DQTT luôn được cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, điều hành chặt chẽ và quan tâm chăm lo về vật chất, tinh thần và luôn động viên để cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Tính đến cuối năm 2021, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí xây dựng, sửa chữa trụ sở làm việc cho 91/91 Ban CHQS cấp xã; trong đó có 65 trụ sở được xây dựng trong khuôn viên UBND xã, số còn lại được tách riêng độc lập với tổng kinh phí 239,8 tỷ đồng. Riêng năm 2021 huyện Dầu Tiếng đã đầu tư xây dựng mới 2 trụ sở với tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng; huyện Phú Giáo xây dựng mới 2 trụ sở với tổng kinh phí gần 27,4 tỷ đồng; TP.Thuận An xây dựng mới 2 trụ sở với tổng kinh phí gần 18 tỷ đồng; các địa phương đang tiếp tục đầu tư xây dựng, sửa chữa các trụ sở còn lại.

Từ quy hoạch trụ sở gắn với khu tăng gia sản xuất phù hợp đã tạo thuận lợi cho lực lượng DQTT đẩy mạnh thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, có những sáng tạo riêng để tăng gia sản xuất phù hợp, hiệu quả. Trong năm 2020, tổng thu của các đơn vị tại 91 xã, phường, thị trấn gần 7,6 tỷ đồng, trong đó thu tăng gia sản xuất gần 5,5 tỷ đồng, thu dịch vụ gần 2,1 tỷ đồng; năm 2021 thu 6,2 tỷ đồng, trong đó tăng gia sản xuất gần 4,7 tỷ đồng, thu dịch vụ gần 1,5 tỷ đồng.

Nhờ triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 2471 của UBND tỉnh về việc “Triển khai thực hiện Quyết định số 140 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật DQTV”, LLVT tỉnh đã tổ chức giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật, huấn luyện đúng, đủ nội dung, chương trình theo quy định; tập trung huấn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu gắn với giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật và nâng cao kết quả hội thi, hội thao cho toàn lực lượng DQTT trực trên địa bàn. Tăng cường quán triệt thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của Đảng, quân đội “Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Kết luận số 41 của Ban Bí thư Trung ương Đảng tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dự bị động viên và lực lượng DQTV”, lực lượng DQTV và lực lượng DQTT tỉnh trở thành một trong những lực lượng xung kích, đơn vị mũi nhọn, tiên phong việc góp phần giữ gìn ANTT, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn...

Phát huy truyền thống và kết quả đạt được, hiện nay LLVT tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ thị, đề án, kế hoạch, nhất là Luật DQTV để xây dựng lượng lượng DQTT vững mạnh, có chất lượng, hoạt động có hiệu quả. Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo về mọi mặt, cũng như chăm lo tốt về vật chất tinh thần sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ DQTV thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, luôn là lực lượng tiên phong, xung kích trong các phong trào cách mạng ở địa phương, làm nòng cốt trên mặt trận bảo vệ Đảng, chính quyền, tính mạng, tài sản của nhân dân; giữ gìn ANTT và tham gia tích cực công tác phòng chống thiên tai nếu có xảy ra trên địa bàn.

Với phương châm “Vững mạnh - Rộng khắp”, bảo đảm quân số phù hợp, nâng cao chất lượng và được quản lý giáo dục chặt chẽ, trách nhiệm, lực lượng DQTT trong tỉnh trở thành đội quân tiên phong, xung kích đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ được giao khi cần thiết, nhất là thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ khi có tình huống.

THANH LIÊM

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 274500
      [news_title] => Ban Chỉ huy quân sự Tx.Bến Cát: Thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ quân sự - quốc phòng
      [newcate_code1] => quoc-phong-an-ninh
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-06-30 07:34:13
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-06-30 07:29:42
      [news_picture] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 274468
      [news_title] => Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Triển khai nhiệm vụ quân sự - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2022
      [newcate_code1] => quoc-phong-an-ninh
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-06-29 18:29:56
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-06-29 18:07:23
      [news_picture] => 1656500842.jpg
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 274423
      [news_title] => Ban Chỉ huy quân sự Tp.Thủ Dầu Một: Cập nhật 11 lớp kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng
      [newcate_code1] => quoc-phong-an-ninh
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-06-29 08:55:48
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-06-29 08:51:12
      [news_picture] => 
    )

  [3] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 274422
      [news_title] => Ban Chỉ huy Quân sự Tx.Bến Cát: Tổ chức hội thi “Trụ sở chính quy xanh, sạch, đẹp”
      [newcate_code1] => quoc-phong-an-ninh
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-06-29 08:55:48
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-06-29 08:49:59
      [news_picture] => 
    )

  [4] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 274418
      [news_title] => Đảng ủy quân sự tỉnh: Lãnh đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ
      [newcate_code1] => quoc-phong-an-ninh
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-06-29 08:55:48
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-06-29 08:48:11
      [news_picture] => 1656467291.JPG
    )

  [5] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 274205
      [news_title] => TP.Dĩ An: Nhiều hoạt động bảo đảm an toàn giao thông đường sắt
      [newcate_code1] => quoc-phong-an-ninh
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-06-25 19:00:06
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-06-25 18:17:34
      [news_picture] => 1656155853.jpg
    )

  [6] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 274187
      [news_title] => Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, đảng viên
      [newcate_code1] => quoc-phong-an-ninh
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-06-25 13:29:09
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-06-25 13:29:01
      [news_picture] => 1656138540.jpg
    )

  [7] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 274128
      [news_title] => Đảng ủy Quân sự tỉnh: Ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
      [newcate_code1] => quoc-phong-an-ninh
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-06-24 16:48:21
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-06-24 16:47:59
      [news_picture] => 1656064078.jpg
    )

)
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 268586
      [news_title] => Công an Bình Dương: Công tác khoa học góp phần nâng cao hiệu quả chiến đấu
      [newcate_code1] => quoc-phong-an-ninh
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-04-05 09:00:00
      [news_createdate] => 2022-04-05 08:58:42
      [news_picture] => 1649123921.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 268583
      [news_title] => Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ: Nâng cao chất lượng
      [newcate_code1] => quoc-phong-an-ninh
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-04-05 08:08:33
      [news_createdate] => 2022-04-05 08:02:08
      [news_picture] => 1649120527.jpg
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 268381
      [news_title] => Bộ CHQS tỉnh: Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa
      [newcate_code1] => quoc-phong-an-ninh
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-04-01 15:11:45
      [news_createdate] => 2022-04-01 15:11:33
      [news_picture] => 1648800692.jpeg
    )

)
DOANH NGHIỆP - THƯƠNG HIỆU
Quay lên trên