Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: Thăm và làm việc tại Bình Dương (8 hình)
Quay lên trên