Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười thăm công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp Tân Định - Bến Cát (1 hình)
Quay lên trên