Những hình ảnh đẹp, ấn tượng trong ngày bầu cử (9 hình)
DOANH NGHIỆP - THƯƠNG HIỆU
Quay lên trên