…HĐND tỉnh cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, cùng với cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018… (*)

Cập nhật: 07-12-2017 | 16:39:50

 

(Toàn văn phát biểu của đồng chí TRẦN VĂN NAM, Bí thư Tỉnh ủy, tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 vào ngày 7-12-2017)

Kính thưa Chủ tọa kỳ họp,

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh,

Thưa các đồng chí và quý vị!

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Thay mặt Tỉnh ủy, tôi xin trân trọng gửi đến các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các đồng chí tham dự kỳ họp lời chúc sức khỏe, hạnh phúc; chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí và quý vị!

Cùng với quá trình đổi mới của cả hệ thống chính trị theo đường lối đổi mới của Đảng, chúng ta nhận thấy rằng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh khóa IX đã kế thừa và phát huy những thành quả, những kinh nghiệm hoạt động của HĐND tỉnh khóa trước để nâng cao chất lượng hoạt động, bảo đảm thực hiện đúng và đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh. Việc quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh bảo đảm kịp thời và thực chất hơn, đáp ứng được tình hình thực tế của tỉnh và đòi hỏi của xã hội, tạo được sự đồng thuận và ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Kịp thời thể chế hóa các chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay HĐND tỉnh đã ban hành 79 Nghị quyết, trong đó có 12 Nghị quyết về tổ chức, 42 Nghị quyết chuyên đề và 25 Nghị quyết khác, làm cơ sở cho chính quyền các cấp triển khai thực hiện, bảo đảm cho sự phát triển của tỉnh trên các lĩnh vực. Công tác giám sát của HĐND và các Ban của HĐND được tăng cường hơn, nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm và có chất lượng. Hoạt động tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, phối hợp giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo và công tác giám sát, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị của cử tri đạt kết quả tốt.

Thường trực HĐND tỉnh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tích cực, chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Chất lượng hoạt động của các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh ngày càng được nâng lên. Việc hình thành Nhóm nữ đại biểu dân cử tỉnh Bình Dương; duy trì giao ban định kỳ giữa Thường trực HĐND tỉnh với HĐND các huyện, thị, thành phố và một số hoạt động cụ thể khác là những hoạt động tích cực, hiệu quả, tiếp tục khẳng định mạnh mẽ vai trò của HĐND trong đời sống chính trị của tỉnh.

Tuy có một số mặt còn khó khăn, hạn chế, nhưng chúng ta vui mừng nhận thấy, những kết quả đạt được qua hoạt động của HĐND tỉnh đã đóng góp rất tích cực vào sự phát triển của tỉnh nhà trong thời gian qua.

Thưa toàn thể quý vị!

Qua báo cáo của UBND tỉnh trình bày trước HĐND tỉnh cho thấy, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Đã thực hiện đạt và vượt 29/29 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá; quy mô, chất lượng sản xuất công nghiệp ngày càng phát triển đúng định hướng; kim ngạch xuất khẩu, thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra (Năm 2017, tổng thu ngân sách đạt 46.500 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ, trong đó số thu nội địa đạt 34.000 tỷ đồng); đặc biệt, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt trên 2,5 tỷ USD, vượt 65% kế hoạch năm, lũy kế đến nay đạt 28,28 tỷ USD; kết quả này đã thể hiện rõ nét là niềm tin của doanh nghiệp, nhà đầu tư vào Bình Dương tiếp tục được củng cố và tăng cường. Lĩnh vực xây dựng, chỉnh trang và nâng cấp đô thị được tập trung thực hiện theo đúng lộ trình. Các nội dung, chương trình xây dựng thành phố thông minh được quan tâm thực hiện và đạt kết quả bước đầu khá tích cực. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến; năm 2017, Bình Dương là tỉnh duy nhất trong cả nước được Trung ương công nhận là địa phương không còn hộ nghèo theo tiêu chí của Trung ương. Chúng ta đã tổ chức thành công nhiều hoạt động, sự kiện văn hóa, chính trị, đối ngoại quan trọng của tỉnh và của cả nước; nổi bật là Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh, Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ II và phối hợp tổ chức thành công sự kiện gặp gỡ giữa Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với Thủ tướng Campuchia Hun Sen cùng các thành viên trong đoàn đại biểu cấp cao của hai Chính phủ tại Bình Dương.

Công tác xây dựng chính quyền và cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm thực hiện và đạt kết quả khá tốt. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục ổn định và giữ vững. Khối đại đoàn kết các tầng lớp nhân dân trong tỉnh ngày càng được củng cố, mở rộng và phát huy được sức mạnh tổng hợp.

Thưa toàn thể quý vị!

Những kết quả đạt được trong năm 2017 là rất quan trọng và đáng phấn khởi. Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn nhiều thách thức, khó khăn, hạn chế cần phải tiếp tục tập trung khắc phục, xử lý. Việc huy động các nguồn lực xã hội tham gia phát triển kinh tế - xã hội đạt hiệu quả chưa cao, chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh. Tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư thi công các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh còn rất chậm. Công tác quản lý nhà nước về xây dựng, đô thị còn hạn chế; tình trạng phân lô bán nền trái pháp luật còn diễn ra và chưa được xử lý triệt để. Áp lực về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực cho ngành giáo dục, y tế ngày càng lớn. Tình trạng ùn tắc giao thông ngày càng diễn biến phức tạp. Cháy nổ, tai nạn lao động còn xảy ra nhiều.

Tại Hội nghị lần thứ 14, vào ngày 1-12 vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực trong năm 2017; tập trung phân tích đúng thực chất những thuận lợi, khó khăn, thách thức mà chúng ta đang gặp phải và đã thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nhận định, năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X; yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra là nặng nề; những khó khăn, thách thức trước đây đang ngày càng trở nên gay gắt; những khó khăn, thách thức mới đang dần hiện hữu và tác động trực tiếp đến quá trình phát triển của Bình Dương.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, tạo tiền đề thuận lợi cho những năm tiếp theo, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp ngắn hạn và dài hạn; tiếp tục khuyến khích, động viên các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tham gia mạnh mẽ hơn nữa vào các phong trào, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, việc HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của mình là một yêu cầu đặc biệt quan trọng.

Với tinh thần đó, tôi đề nghị với HĐND tỉnh quan tâm thực hiện một số công việc trọng tâm sau đây:

Một là, tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh theo Điều 19 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Đề cao hơn nữa trách nhiệm và nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh. Trọng tâm là tiếp tục nghiên cứu các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Nghị quyết Trung ương 5, Trung ương 6, khóa XII và các chủ trương, nghị quyết của Quốc hội để thể chế hóa, cụ thể hóa thành các nghị quyết của HĐND tỉnh. Trước mắt, tại kỳ họp này, các đại biểu cần tập trung thảo luận, phân tích kỹ tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, từ đó quyết định những nhiệm vụ, giải pháp thật cụ thể trên từng lĩnh vực, để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Trong đó, cần lưu ý một số quan điểm, mục tiêu lớn của tỉnh như sau:

(1) Tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo nên những động lực mới để thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững. Chú trọng phát triển công nghiệp theo chiều sâu, ưu tiên thu hút, phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến, chế tạo có công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường và ít thâm dụng lao động. Tiếp tục tạo điều kiện để phát triển mạnh các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp đô thị.

(2) Khuyến khích đẩy mạnh hợp tác, liên kết giữa doanh nghiệp tư nhân với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhằm tiếp nhận, chuyển giao, tạo sự lan tỏa rộng rãi về công nghệ tiên tiến và trình độ quản trị hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng và mở rộng thị trường tiêu thụ. Khuyến khích, tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động, tự nguyện liên kết hình thành các hình thức tổ chức hợp tác hoặc chuyển đổi sang hoạt động kinh doanh theo mô hình doanh nghiệp, góp phần minh bạch hóa hoạt động sản xuất, kinh doanh và tăng nguồn thu cho ngân sách.

(3) Tiếp tục tập trung xây dựng và chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, bảo đảm thực hiện đúng lộ trình xây dựng Bình Dương thành đô thị loại I trước năm 2020, gắn với triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp của Đề án xây dựng thành phố thông minh Bình Dương. Chúng ta quyết tâm thực hiện mục tiêu này, với một quan điểm cốt lõi là không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Bình Dương, chứ không phải chạy theo danh hiệu.

 (4) Trước nhu cầu đầu tư phát triển của tỉnh ngày càng lớn, trong khi nguồn vốn ngân sách có hạn; chúng ta phải xem xét, cân nhắc thật kỹ để bố trí trúng và đúng nguồn vốn ngân sách Nhà nước cho các công trình trọng điểm, các công trình có sức lan tỏa cao. Phải đổi mới tư duy và nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành để có những giải pháp sáng tạo, khả thi và phù hợp với quy định pháp luật để huy động tối đa các nguồn lực ngoài Nhà nước tham gia mạnh mẽ vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng chung của tỉnh. Giải pháp trước mắt cũng như lâu dài là phải tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa trong những ngành, lĩnh vực, địa bàn mà khu vực ngoài công lập làm được và làm tốt. Kiên quyết không bố trí vốn ngân sách Nhà nước cho những dự án, công trình có thể thực hiện được bằng nguồn vốn xã hội hóa.

(5) Cùng với quan tâm phát triển kinh tế, cần chú trọng đến lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, bảo đảm an sinh xã hội và giải quyết những vấn đề bức xúc về giáo dục, y tế, nhà ở, việc làm, vui chơi giải tríBảo đảm mọi người dân đều được hưởng thụ một cách nhanh nhất, đầy đủ nhất, thực chất nhất từ những thành quả phát triển của tỉnh mang lại. Tiếp tục giữ vững an ninh chính trị và bảo đảm trật tự an toàn xã hội để tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân.

(6) Tiếp tục thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đúng nghị quyết của Trung ương và phù hợp với tình hình của địa phương.

Hai là, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND và các Ban của HĐND tỉnh. Điều quan trọng nhất của hoạt động giám sát là chỉ ra được những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, đồng thời có những đề xuất, kiến nghị cụ thể để khắc phục nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, từ đó tạo ra những động lực mới, khí thế mới trong đời sống xã hội. Nếu hoạt động giám sát chỉ được thực hiện một cách qua loa, hình thức, không có chất lượng; hoặc quá khắt khe không ủng hộ cái mới, cái sáng tạo có hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tiễn, thì sẽ làm ảnh hưởng, thậm chí là cản trở đến quá trình thực hiện mục tiêu chung của tỉnh. Do đó, đòi hỏi phải lựa chọn những vấn đề quan trọng, bức xúc, nhạy cảm, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, những mặt còn hạn chế trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và cơ quan tư pháp để tập trung giám sát sâu, giám sát có chất lượng. Bên cạnh đó, cũng cần nghiên cứu, đổi mới về phương thức, hình thức giám sát, tăng cường trách nhiệm, vai trò giám sát của từng đại biểu, tổ đại biểu và các cơ quan của HĐND tỉnh; đặc biệt phải thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri; bảo đảm các kiến nghị chính đáng của cử tri, các ý kiến chất vấn và kiến nghị sau giám sát phải được giải quyết một cách kịp thời và có hiệu quả.

Ba là, tiếp tục đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh, bảo đảm phát huy dân chủ, tăng tính tranh luận, đi sâu phân tích vấn đề một cách tập trung và thực chất, qua đó làm rõ hơn tình hình và nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm và giải pháp nhằm thúc đẩy thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tạo ra những chuyển biến thực sự trong thực tiễn. Thường trực HĐND tỉnh cần tiếp tục duy trì việc tổ chức các phiên giải trình, xem xét, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp, bảo đảm cho việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND được thuận lợi và đạt kết quả tốt. Các cơ quan của HĐND tỉnh và từng đại biểu phải thực hiện tốt quy định của pháp luật về tiếp công dân và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân.

Bốn là, để thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình, tôi đề nghị HĐND tỉnh cần tăng cường mối quan hệ công tác với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương theo quy định tại Điều 15 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; đồng thời, giữ mối liên hệ thường xuyên với Thường trực HĐND các cấp; với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các cơ quan của Quốc hội. Mỗi đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy tối đa trách nhiệm của mình để nâng cao hiệu quả hoạt động, nhất là trong việc tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh. Các Ban của HĐND tỉnh cần làm tốt hơn vai trò tham mưu trong từng quyết định của HĐND; nâng cao hơn nữa chất lượng các Báo cáo thẩm tra của các Ban theo hướng đi sâu vào phản biện làm sáng tỏ thêm những vấn đề mới, vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, để các Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành sát với thực tiễn, có tính khả thi cao, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho các cấp chính quyền triển khai thực hiện đạt kết quả cao trên thực tế. Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước được ban hành chung mang tính thống nhất và phải được tuân thủ trong cả nước, nhưng việc nhận thức và vận dụng mỗi lúc, mỗi nơi có năng động, sáng tạo và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương hay không sẽ mang lại những hiệu quả khác nhau thậm chí có thể rất khác nhau.

Thưa toàn thể quý vị!

Nhìn lại sau hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, chúng ta đã đạt được những kết quả bước đầu khá tích cực, tuy nhiên cũng còn rất nhiều việc đòi hỏi phải được tổ chức thực hiện một cách khẩn trương và quyết liệt hơn nữa. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh hoàn toàn tin tưởng rằng, HĐND tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động của mình, để cùng với cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, tạo tiền đề thuận lợi cho những năm tiếp theo, góp phần thúc đẩy kinh tế tỉnh nhà ngày càng phát triển nhanh và bền vững, đời sống của các tầng lớp nhân dân không ngừng được nâng lên.

Với niềm tin tưởng đó, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin kính chúc sức khỏe các vị đại biểu HĐND tỉnh và các vị khách quý. Chúc kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa IX thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

 (*) Tựa Tòa soạn đặt

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter