Sự thật về thông tin Công ty Bảo vệ Phú Cường “xù” lương nhân viên!

Sự thật về thông tin Công ty Bảo vệ Phú Cường “xù” lương nhân viên!

Cho rằng Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh Phú Cường (gọi tắt là Công ty Bảo vệ Phú Cường) ký hợp đồng “bằng miệng”, “quỵt” tiền lương của mình

Theo bạn, việc xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2015 như thế nào?


  Thuận lợi
  Không thuận lợi
  Bất cập
  Ý kiến khác
  
Theo bạn, việc xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2015 như thế nào?
 • Thuận lợi
   10%
 • Không thuận lợi
   24%
 • Bất cập
   67%
 • Ý kiến khác
   0%
Quay lên trên free html hit counter