Cụm các Hội Nhà báo Đông Nam bộ và TP.Hồ Chí Minh: Tổng kết công tác thi đua năm 2014 

(BDO) Sáng 30-1, Hội Nhà báo Bình Dương đăng cai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2014 Cụm các Hội Nhà báo Đông Nam Bộ và TP.Hồ Chí Minh

Hành động đẹp, trả lại ví cho người đánh rơi

Hành động đẹp, trả lại ví cho người đánh rơi

Hành động nhặt được ví tiền trả lại cho người đánh rơi của thiếu úy Phạm Văn Dũng là một nghĩa cử rất cao đẹp, có nhiều ý nghĩa sâu sắc, qua đó góp phần làm đẹp thêm hình ảnh của người chiến sỹ công an nhân dân.

Theo bạn, giá cả các mặt hàng cuối năm ở các siêu thị, cửa hàng nói chung hiện nay như thế nào?


  Cao
  Vừa
  Thấp
  
Theo bạn, giá cả các mặt hàng cuối năm ở các siêu thị, cửa hàng nói chung hiện nay như thế nào?
  • Cao
     74%
  • Vừa
     20%
  • Thấp
     7%
Quay lên trên free html hit counter