Niềm tự hào của người lái xe tăng sớm nhất vào Dinh Độc Lập

có một người lính giải phóng quân quê Hà Nam - người lái cỗ "chiến xa" huyền thoại T54-843 có mặt sớm nhất tại dinh lũy cuối cùng của địch trưa ngày 30-4-1975.

Đảng bộ phường An Thạnh (TX.Thuận An): Tổ chức Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020

Đảng bộ phường An Thạnh (TX.Thuận An): Tổ chức Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020

Đảng bộ phường An Thạnh đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân phường An Thạnh đã tập trung thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Nguồn thông tin giá trị của doanh nghiệp FDI

Nguồn thông tin giá trị của doanh nghiệp FDI

Các chỉ số như: Môi trường kinh doanh do WB khảo sát đánh giá, chỉ số Năng lực cạnh tranh quốc gia thì PCI của VCCI đã cho chúng ta một cái nhìn rõ ràng hơn về vị thế của Việt Nam trong cạnh tranh quốc tế.

Tăng cường chăm lo đời sống tinh thần cho thanh niên công nhân

Tăng cường chăm lo đời sống tinh thần cho thanh niên công nhân

Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân (TNCN) và Lao động trẻ tỉnh đã chủ động tham mưu, tổ chức hơn 100 chương trình hành động thiết thực dành cho TNCN

Bạn đã thực hiện việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông?


  Thường xuyên
  Thỉnh thoảng
  Chưa
  
Bạn đã thực hiện việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông?
  • Thường xuyên
     64%
  • Thỉnh thoảng
     37%
  • Chưa
     0%
Quay lên trên free html hit counter