Công tác ngoại giao kinh tế: Tạo đà thu hút đầu tư nước ngoài

Công tác ngoại giao kinh tế: Tạo đà thu hút đầu tư nước ngoài

Từ đầu năm đến nay, thực hiện tăng cường công tác ngoại giao kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Bình Dương đã đạt được nhiều kết quả khả quan trong thu hút đầu tư nước ngoài (FDI).

60.000 tỷ và 5.000 tỷ đồng
60.000 tỷ và 5.000 tỷ đồng Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng đã đánh giá, công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian qua đã đạt được những kết quả nhất định, có những chuyển biến rõ nét trên nhiều phương diện.

Đến năm 2025, Hà Nội sẽ dừng hoạt động xe máy cá nhân trong nội đô. Bạn có đồng tình không?


  Có đồng tình
  Không đồng tình
  Ý kiến khác
  
Đến năm 2025, Hà Nội sẽ dừng hoạt động xe máy cá nhân trong nội đô. Bạn có đồng tình không?
  • Có đồng tình
     54%
  • Không đồng tình
     40%
  • Ý kiến khác
     7%
Quay lên trên free html hit counter