Quan tâm khích lệ và nhân rộng nhân tố mới
Quan tâm khích lệ và nhân rộng nhân tố mới Sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đến nay các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã thu được những kết quả bước đầu.

Theo bạn, nhằm hạn chế tắc nghẽn giao thông có nên cấm xe máy vào các thành phố lớn?


  Chưa nên cấm
  Nên cấm
  Nên hạn chế
  Ý kiến khác
  
Theo bạn, nhằm hạn chế tắc nghẽn giao thông có nên cấm xe máy vào các thành phố lớn?
 • Chưa nên cấm
   29%
 • Nên cấm
   59%
 • Nên hạn chế
   11%
 • Ý kiến khác
   3%
Quay lên trên free html hit counter