10 năm thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW của Bộ Chính trị: Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức tới hành động

Cập nhật: 09-07-2020 | 07:24:35

 Hôm nay (ngày 9-7), Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 26-3-2008 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới” (gọi tắt là Chỉ thị 21-CT/ TW), đồng thời triển khai Chỉ thị số 36-CT/ TW ngày 16-8-2019 của Bộ chính trị. Có thể nói, qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW, cán bộ và nhân dân tỉnh Bình Dương đã có sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức tới hành động trong công tác phòng, chống ma túy.

 Thời gian qua, công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy luôn được các ngành, các cấp chú trọng. Trong ảnh: Công an tỉnh tập kích một quán bar và phát hiện nhiều thanh niên dương tính với ma túy

 Nhiều thách thức mới

Trên địa bàn tỉnh hiện có 4.291 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Đây là nguồn lực quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, gây áp lực lớn cho công tác bảo đảm an ninh trật tự nói chung và công tác phòng, chống kiểm soát ma túy nói riêng.

Những đối tượng hoạt động phạm tội về ma túy đã hình thành những đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ các tỉnh phía Bắc, miền Trung, khu vực biên giới Campuchia về Bình Dương và chọn địa bàn Bình Dương để làm nơi tiêu thụ và mua bán, đặc biệt là tình trạng núp bóng trong các cơ sở kinh doanh như nhà nghỉ, khách sạn... để hoạt động. Những yếu tố trên đã ảnh hưởng, tác động trực tiếp đến việc chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy của các cấp ủy Đảng, chính quyền và của lực lượng chuyên trách.

Trong 10 năm qua, lực lượng công an đã phát hiện và xử lý 3.470 vụ, 5.787 đối tượng vi phạm các tội về ma túy; đã xử lý khởi tố 2.227 vụ, 3.244 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 1.243 vụ, 2.543 đối tượng; thu giữ số lượng lớn ma túy và vũ khí của các đối tượng dùng để chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện.

Thực hiện Chỉ thị số 21- CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương đã ban hành Chương trình hành động số 63-CTr/TU, ngày 21-4- 2008 về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW và tổ chức triển khai, quán triệt đến các Đảng bộ trực thuộc. Trên tinh thần quán triệt chung của Tỉnh ủy, các Đảng bộ trực thuộc đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện và tổ chức triển khai đến các chi, Đảng bộ cơ sở; đồng thời, chỉ đạo các chi, Đảng bộ cơ sở phổ biến, quán triệt kịp thời các nội dung trên đến từng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn. Định kỳ hàng năm, Công an tỉnh - Thường trực Ban chỉ đạo 138 Tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức kiểm tra, thanh tra một số chi, Đảng bộ để đánh giá kết quả thực hiện, hướng dẫn khắc phục những yếu kém và đề ra phương hướng tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng được cụ thể hóa trong nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 138 các cấp và các lực lượng chuyên trách để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Ban chỉ đạo thường xuyên được củng cố, kiện toàn và tăng cường về mọi mặt, nhận thức và trách nhiệm của cán bộ từng bước được nâng lên, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hàng năm, Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch chuyển hóa tình hình an ninh trật tự địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự nói chung và tình hình tội phạm về ma túy nói riêng. Trong đó, tập trung đấu tranh, chuyển hóa mạnh các địa bàn trọng điểm. Qua công tác chuyển hóa, hệ thống chính trị ở cơ sở được củng cố mạnh mẽ, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát huy hiệu quả tích cực, phục vụ tốt cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Song song đó, Công an tỉnh thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm về ma túy, nhất là các tuyến trọng điểm, các đường dây vận chuyển mua bán ma túy lớn; tập trung kiểm tra quyết liệt các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT như quán bar, quán cà phê nhạc, karaoke... có biểu hiện tổ chức sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy. Qua đó, nhiều đường dây mua bán ma túy lớn, nhiều đối tượng từ nơi khác đến đã bị phát hiện, bắt giữ, xử lý góp phần làm trong sạch địa bàn.

Nhìn chung, qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 21-CT/ TW, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tội phạm ma túy, tác hại, sự nguy hiểm của ma túy và nhiệm vụ phòng chống, kiểm soát ma túy trong tình hình mới, đã từng bước được nâng lên. Trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các ngành đã được cụ thể và sâu sát hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống tội phạm nói chung và phòng chống, kiểm soát ma túy nói riêng trong tình hình mới.

Chú trọng công tác tuyên truyền

Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trên địa bàn với nhiều hình thức phong phú, sinh động, đạt hiệu quả tốt. Công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống ma túy được chỉ đạo tập trung vào các đối tượng có nguy cơ cao như đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân ở cộng đồng đông dân cư. Các lực lượng chức năng đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, Mặt trận và đoàn thể tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy gắn với việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm. Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Thường trực Ban chỉ đạo 138 (Công an Tỉnh) tổ chức 54 lớp tập huấn về công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, HIV/ AIDS cho 16.835 lượt cán bộ và nhân dân tham gia công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, HIV/AIDS ở cộng đồng dân cư. Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị, thành phố và xã, phường, thị trấn đã phối hợp với ngành công an cùng cấp tổ chức được 107 lớp tập huấn về phòng chống tội phạm, ma túy, có 9.683 lượt trưởng ban công tác Mặt trận ở các khu, ấp tham dự.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị đã đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của ma túy và các thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy cho nhiều đối tượng, thường xuyên đăng tải, phản ánh nhiều tin bài, phóng sự tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng; phát động xây dựng và nhân rộng nhiều điển hình tiên tiến về tự quản, tự phòng ngừa. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các nội dung về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy đã góp phần tích cực vào việc nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn khu dân cư, cơ quan, đơn vị.

 Điểm đáng chú ý ở Bình Dương là đã xây dựng được các mô hình về phòng chống ma túy tại cộng đồng dân cư. Đến nay, Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ trì xây dựng được 9 mô hình “Mặt trận Tổ quốc tham gia phòng, chống tội phạm” với 1.590 thành viên; 6 mô hình “Mặt trận Tổ quốc tham gia phòng, chống ma túy” với 840 thành viên; 14 mô hình “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đông dân cư” với 1.980 thành viên. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng nhiều mô hình, câu lạc bộ, đội nhóm huy động được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, như: Câu lạc bộ (CLB) phụ nữ quản lý con em không phạm tội và tệ nạn xã hội với 5.263 thành viên; CLB “Phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm và tệ nạn xã hội” với 1.539 thành viên; CLB thắp sáng niềm tin với 2.500 thành viên. Các địa phương trong tỉnh đã giáo dục, cảm hóa hơn 1.500 thanh niên chậm tiến; cảm hóa, giúp được hơn 200 người nghiện tự nguyện đi cai nghiện...; phối hợp với ngành công an xây dựng và duy trì 3.974 tổ nhân dân tự quản làm nòng cốt trong phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội... Trong đó, nổi bật là mô hình CLB “Lá Chắn” tại xã Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên với nhiều giải pháp trong công tác giáo dục, bảo vệ người thân không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.

 L.T.PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter