50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cập nhật: 20-09-2019 | 08:30:11

Bài 2: Xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh

Nghiêm túc quán triệt, học tập và thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ tỉnh Sông Bé trước đây và nay là tỉnh Bình Dương đã vận dụng sáng tạo những lời huấn thị, chỉ dẫn quý báu của Người để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Trong đó, việc duy trì và phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng luôn được Đảng bộ chú trọng thực hiện, “như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.

Những năm qua, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Tỉnh ủy Bình Dương triển khai nghiêm túc, có hiệu quả. Trong ảnh: Lãnh đạo tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Đoàn kết, thống nhất trở thành sức mạnh

Trong Di chúc, điều đầu tiên Người căn dặn: “Trước hết nói về Đảng, nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau…”.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong những năm đấu tranh giải phóng dân tộc hay trong công cuộc dựng xây đất nước, Đảng bộ tỉnh Sông Bé, rồi Bình Dương luôn duy trì và phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất. Sau hơn 30 năm cùng cả nước thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nhất là sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, cán bộ và nhân dân Bình Dương đã phát huy truyền thống cách mạng, năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức đưa tỉnh nhà phát triển nhanh về mọi mặt, trở thành nhóm tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước trong sự nghiệp đổi mới. Với chính sách “trải chiếu hoa đón các nhà đầu tư” và những cơ chế quản lý thông thoáng, tỉnh đã nhanh chóng thu hút hàng chục ngàn doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư sản xuất, kinh doanh, trở thành tỉnh dẫn đầu về thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ, đô thị…

“Bên cạnh các yếu tố về thiên thời, địa lợi… theo tôi yếu tố quan trọng nhất đó là sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ tỉnh. Chính sự đoàn kết trong Đảng bộ, đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, điều hành đã mang lại những thành quả to lớn của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực. Tôi nghĩ rằng, truyền thống đoàn kết trong Đảng như Di chúc của Bác đã căn dặn chắc chắn sẽ được Đảng bộ tỉnh phát huy hơn nữa để tiếp tục xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đưa Bình Dương phát triển mạnh mẽ hơn trong những năm tới…”

(ông Nguyễn Minh Giao, nguyên Ủy viên Thường vụ, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)


 

Ông Nguyễn Minh Giao, nguyên Ủy viên Thường vụ, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cho rằng có nhiều yếu tố dẫn đến sự thành công của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua nhưng yếu tố quan trọng nhất đó là sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. “Bên cạnh các yếu tố về thiên thời địa lợi… theo tôi, yếu tố quan trọng nhất đó là sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ tỉnh. Chính sự đoàn kết trong Đảng bộ, đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo, điều hành đã mang lại những thành quả to lớn của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực. Tôi nghĩ rằng, truyền thống đoàn kết trong Đảng như Di chúc của Bác đã căn dặn chắc chắn sẽ được Đảng bộ tỉnh phát huy hơn nữa để tiếp tục xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đưa Bình Dương phát triển mạnh mẽ hơn trong những năm tới…”, ông Nguyễn Minh Giao nói.

Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định việc chăm lo, xây dựng, chỉnh đốn và đổi mới phương thức lãnh đạo là công việc thường xuyên, liên tục của Đảng. Do vậy, theo ông Nguyễn Minh Giao, công cuộc xây dựng gắn với chỉnh đốn Đảng đã, đang được thực hiện là hết sức cần thiết và quan trọng. “Việc đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng đã được đặt ra trong nhiều nghị quyết của Đảng, từ nghị quyết của các Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng đến nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương như Nghị quyết Hội nghịTrung ương 6 (lần 2), khóa VIII (tháng 2-1999) về “Một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Hội nghịTrung ương 4, khóa XI (tháng 1-2012) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Hội nghịTrung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, ông Nguyễn Minh Giao nói và cho biết, thời gian qua Đảng bộ tỉnh đã thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đã đạt được những kết quả tích cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng cao. Các cấp ủy, đảng viên đã khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm; thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức, xây dựng Đảng; tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn đạo đức, lối sống, đổi mới phong cách, lề lối làm việc…

Nói về thực hiện Di chúc của Bác, ông Phạm Minh Hòa (khu phố 8, phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một) là thương binh 2/4, năm nay 77 tuổi đời với 53 tuổi Đảng, cho rằng: “Qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, tôi nhận thấy trong 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, tỉnh Bình Dương nói riêng và cả nước nói chung đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Thành quả ấy chính là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. Trong những năm thực hiện đường lối đổi mới, Đảng ta đã lãnh đạo đất nước vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, thực hiện các nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế đất nước, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng”.

Tuy nhiên, bên cạnh đó theo ông Hòa, công tác xây dựng Đảng hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Thực tế vẫn còn đó những tồn tại, hạn chế mà các nghị quyết của Đảng đã chỉ ra. Như Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII nhận định, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi; có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng lãng phí, tiêu cực vẫn còn… “Một số cán bộ, trong đó có những cán bộ cấp cao suy thoái về đạo đức, tham nhũng, tiêu cực đã được phát hiện và xử lý trong thời gian qua đã cho thấy quyết tâm làm trong sạch bộ máy của Đảng”, ông Phạm Minh Hòa chia sẻ.

Để khắc phục những hạn chế, theo ông Hòa trong thời gian tới cần tiếp tục nghiên cứu, vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong Di chúc của Người, xem đây là việc làm thường xuyên và liên tục; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Năm nay tròn 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhớ lời căn dặn của Người, tin tưởng chắc chắn rằng, các cấp ủy, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục ra sức học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện đồng bộ các giải pháp để xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. (còn tiếp)

TRÍ DŨNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter