Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng họp phiên đầu

Cập nhật: 04-02-2013 | 00:00:00

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Sáng 4-2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã ra mắt và tiến hành phiên họp thứ nhất. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp.

  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Những người công tác trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng phải “liêm, dũng, chính, trực” Mở đầu phiên họp, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố Quyết định số 162-QĐ/TW của Bộ Chính trị ngày 1-2-2013  về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị. Ban Chỉ đạo gồm 16 đồng chí. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban. 5 Phó Trưởng ban gồm các đồng chí: Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương. Các ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng gồm các đồng chí:Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Huỳnh Phong Tranh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ; Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Văn Hiện, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

Sau khi công bố, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã ra mắt.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Bộ Chính trị thành lập, chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng trên phạm vi cả nước.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng có 9 nhiệm vụ: Tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định chủ trương, định hướng về cơ chế, chính sách, pháp luật, giải pháp phòng, chống tham nhũng; Thảo luận, quyết định các nội dung công tác trọng tâm, chương trình làm việc hàng năm và kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng; Chỉ đạo, đôn đốc, điều hòa phối hợp các cấp ủy, tổ chức đảng hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai các nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; Chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương thông qua hoạt động thuộc phạm vi trách nhiệm của mình làm rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tham nhũng, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để xảy ra tham nhũng; những sơ hở, bất hợp lý về cơ chế, chính sách, pháp luật để kiến nghị, yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có thẩm quyền đưa ra biện pháp ngăn ngừa, khắc phục; Chỉ đạo các cấp ủy và tổ chức đảng trực thuộc Trung ương phối hợp kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra trong phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo đôn đốc điều tra, truy tố, xét xử đối với vụ, việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp hoặc dư luận xã hội đặc biệt quan tâm; Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương và cấp ủy viên, đảng viên có thẩm quyền trong xử lý khiếu nại, tố cáo về hành vi tham nhũng và xử lý các thông tin về vụ, việc tham nhũng do các cá nhân, tổ chức phát hiện, cung cấp; Chỉ đạo định hướng thông tin tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo xử lý vi phạm quy định về quản lý, cung cấp thông tin và những hành vi lợi dụng việc tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng để vu khống, gây mất đoàn kết nội bộ; Chỉ đạo Ban cán sự Đảng Chính phủ, Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao, Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ban cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ, Ban cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Quân ủy Trung ương và các cơ quan có liên quan báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng; việc xử lý những vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp hoặc dư luận xã hội đặc biệt quan tâm; Tổ chức sơ kết, tổng kết và định kỳ hoặc đột xuất báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo.

Các thành viên Ban Chỉ đạo đã nghe báo cáo và thảo luận dự kiến phân công nhiệm vụ của từng thành viên; Báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian vừa qua; Báo cáo những thông tin cơ bản về một số vụ án lớn cần quan tâm chỉ đạo; Chương trình công tác năm  2013.

Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: việc ra đời Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị là thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XI) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng (có hiệu lực ngày 1-2-2013). Việc Trung ương quyết định thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị là xuất phát từ yêu cầu khách quan, với mong muốn, quyết tâm cao hơn, tạo bước chuyển mới, rõ rệt hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, nó liên quan tới cả lãng phí.

Phòng, chống tham nhũng là công việc vô cùng hệ trọng, liên quan đến sự bền vững của chế độ. Đây là công việc cực kỳ khó khăn, phức tạp vì liên quan đến lợi ích vật chất, tiền tài, danh vọng, liên quan đến chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, động chạm đến những người có chức, có quyền. Việc phòng, chống tham nhũng sẽ phải thực hiện lâu dài, liên tục, quyết liệt. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng ra đời không phải là cây đũa thần, ra đời là xoay chuyển được ngay tình hình. Hoạt động sẽ vừa kế thừa những cái đã có trước, vừa có những điểm mới bổ sung, phát triển chứ không phải là hoàn toàn mới hoàn toàn.

Tổng Bí thư phân tích việc công việc của Ban Chỉ đạo lần này có thuận lợi là toàn Đảng, toàn dân hết sức quan tâm; Đảng ta quyết tâm phòng chống tham nhũng. Việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị với cơ quan thường trực là Ban Nội chính Trung ương sẽ tạo cơ sở pháp lý và hiệu lực cao hơn trong việc phòng chống tham nhũng. Tuy nhiên, Ban cũng phải chịu sức ép rất lớn vì sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tổng Bí thư yêu cầu trong hoạt động của Ban trên một lĩnh vực lớn, phức tạp, khó khăn thì trước hết cần nắm rất vững chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn, chế độ, lề lối làm việc, quan hệ công tác; Kế thừa và phát huy kinh nghiệm của các Ban Chỉ đạo trước đây đã làm, rút kinh nghiệm những việc đã làm được và chưa làm được; Tổ chức công việc chặt chẽ, làm việc nghiêm túc, khoa học, trách nhiệm, là tập thể đoàn kết, phối hợp công tác rất nhịp nhàng.

Đặc biệt những người công tác trong lĩnh vực này phải “liêm, dũng, chính, trực”, tức là phải trong sạch, dũng cảm, ngay thẳng, công tâm, trung thực, không bị cám dỗ bởi bất cứ lợi ích nào, không ngại bất cứ lực cản không trong sáng nào. 16 đồng chí trong Ban Chỉ đạo phải là những tấm gương mẫu mực về mọi mặt. Đối với cơ quan thường trực là Ban Nội chính Trung ương, Tổng Bí thư đề nghị khi hoàn thiện bộ máy, sắp xếp tổ chức, lựa chọn cán bộ phải trong sạch, chất lượng, tinh, hiệu quả, kỷ luật nghiêm minh hơn ở bất cứ nơi nào. Làm được như vậy sẽ tạo niềm tin cho nhân dân và thực hiện được nhiệm vụ.

Tổng Bí thư yêu cầu trước mắt, Ban Chỉ đạo cần phải thực hiện ngay một số công việc: Xây dựng quy chế làm việc, hoàn thiện việc phân công các thành viên Ban Chỉ đạo; xây dựng chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác và xác định những nhiệm vụ trọng tâm năm 2013.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Quay lên trên free html hit counter