Ban Chỉ huy Quân sự Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa: Nâng cao chất lượng lực lượng tự vệ và dự bị động viên

Cập nhật: 25-12-2018 | 06:14:34

Với phương châm xây dựng lực lượng tự vệ theo hướng “Vững mạnh, rộng khắp, coi trọng chất lượng là chính”, những năm qua, lực lượng tự vệ (LLTV) và dự bị động viên (DBĐV) của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa thường xuyên được củng cố về tổ chức, biên chế và duy trì hoạt động có hiệu quả, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng - anh ninh (QP-AN) trong tình hình mới.

 Lực lượng tự vệ Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa và bảo vệ thường xuyên tuần tra bảo vệ vườn cây cao su. Ảnh: T.T

 Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa được thành lập theo Quyết định số 286/QĐ- CHT ngày 25-8-2009 của Bộ CHQS tỉnh Bình Dương. LLTV công ty hiện có 490 người chiếm tỷ lệ gần 15% so với tổng số cán bộ, công nhân lao động của đơn vị; được tổ chức biên chế thành 7 đại đội, 16 trung đội (trong đó có 3 trung đội hỏa lực gồm súng 12,7mm, ĐKZ 82, cối 82) và 45 tiểu đội. Tổng số lực lượng DBĐV mà công ty đang quản lý là 216 đồng chí, trong đó có 65 đảng viên. Hiện tại, số DBĐV này đã được biên chế vào các đơn vị DBĐV, hàng năm đều được tập trung huấn luyện theo lệnh huy động của UBND các huyện, thị trên địa bàn.

Ông Trương Văn Quanh, Phó Tổng Giám đốc, Chỉ huy trưởng Ban CHQS Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa, cho biết công ty đứng chân trên địa bàn 4 huyện, thị, gồm: Phú Giáo, Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng và TX.Tân Uyên. Công ty đang quản lý gần 16.000 ha vườn cây, trong đó, hơn 1/3 diện tích vườn cây giáp khu dân cư và khu công nghiệp. Vì vậy, việc bảo đảm tình hình an ninh trật tư (ANTT), tạo thuận lợi cho nhiệm vụ phát triển kinh tế của đơn vị luôn là yêu cầu bức thiết được đặt ra cho lãnh đạo công ty. Từ khi thành lập đến nay, Ban CHQS công ty đã tích cực, chủ động trong vai trò làm công tác tham mưu giúp Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc công ty tổ chức thực hiện nhiệm vụ QS-QP gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị; xây dựng, củng cố LLTV từng bước vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ QP-AN trong tình hình mới.

Từ khi thành lập đến nay, Ban CHQS Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa đã tích cực, chủ động trong vai trò làm công tác tham mưu giúp Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc công ty tổ chức thực hiện nhiệm vụ QS-QP gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị; xây dựng, củng cố LLTV từng bước vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ QP-AN trong tình hình mới.

Cụ thể, Ban CHQS công ty đã tham mưu Đảng ủy - Ban Tổng Giám đốc công ty lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tạo bước chuyển biến tích cực. Đội ngũ cán bộ Ban CHQS và các đại đội tự vệ trực thuộc Ban CHQS công ty được xây dựng, củng cố, kiện toàn đúng, đủ thành phần biên chế theo Luật DQTV. Để bảo đảm chất lượng, quá trình tuyển chọn vào lực lượng được Ban CHQS xem xét kỹ về phẩm chất chính trị, đạo đức để xây dựng lực lượng tự vệ nòng cốt. Trong công tác xây dựng, huấn luyện lực lượng, Ban CHQS công ty đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc (nông trường, xí nghiệp) làm tốt công tác xây dựng giáo án, tiến trình biểu và huấn luyện. Với mục tiêu xây dựng, củng cố lực lượng vững chắc theo hướng “Tinh gọn, vững mạnh, đều khắp”, LLTV được tổ chức huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”. Kết quả huấn luyện hàng năm cho LLTV có 100% nội dung đạt yêu cầu, trong đó 76% đạt khá, giỏi trở lên. Đồng thời, công ty cử cán bộ phụ trách quân sự tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng do cơ quan quân sự tỉnh, huyện tổ chức. Các đơn vị nông trường, xí nghiệp trực thuộc công ty đã tích cực tập luyện tham gia hội thao QS-QP do Ban CHQS các huyện, thị tổ chức.

Ông Trương Văn Quanh khẳng định, thời gian qua, Ban CHQS công ty với chức năng của mình đã tham mưu cho Đảng ủy công ty có nghị quyết thường kỳ về lãnh đạo công tác QS-QP gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Trong đó, vai trò trực tiếp của Ban CHQS công ty là xây dựng lực lượng, kế hoạch công tác huấn luyện hàng năm; tham mưu lãnh đạo công ty ban hành quyết định quy chế hoạt động của LLTV, trong đó quy định rõ về tổ chức, biên chế, trang bị, huấn luyện, nhiệm vụ, hoạt động, sinh hoạt, học tập và các chế độ chính sách đối với LLTV. Nhờ đó, LLTV, DBĐV của công ty ngày càng phát triển mạnh về số lượng, nâng cao chất lượng. Những cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần lao động, công tác gắn với đẩy mạnh hoạt động giữ gìn, bảo vệ tài sản và thành quả lao động sản xuất, kinh doanh của công ty. Thời gian tới, Ban CHQS công ty tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác QS-QP, DQTV, giáo dục QP-AN; tập trung quán triệt và thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của các cấp, văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của cấp trên; xác định thực hiện nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế gắn với củng cố tăng cường QP-AN là nhiệm vụ trọng tâm; tăng cường củng cố hiệu quả hoạt động của LLTV, duy trì trực sẵn sàng chiến đấu theo kế hoạch gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty; tiếp tục xây dựng LLTV công ty vững mạnh toàn diện.

 THU THẢO - NGUYỄN THÀNH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter