Ban Pháp chế HĐND tỉnh thông qua các báo cáo thẩm tra trình Kỳ họp lần thứ 12-HĐND tỉnh khóa VIII

Cập nhật: 04-07-2014 | 00:00:00

Tại buổi họp, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng và thiết thực đối với 5 dự thảo gồm: Dự thảo Nghị quyết về tổng biên chế hành chính sự nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2015; Dự thảo Nghị quyết về chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ; Dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung một số mức chi đặc thù trong công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Nghị quyết 61/2011/NQ-HĐND8 của HĐND tỉnh và Dự thảo Nghị quyết về việc quy định một số mức chi có tính chất đặc thù thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Các đại biểu cơ bản thống nhất với chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ là 400.000 đồng/người/tháng; mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và cấp xã là 20.000 đồng/người/ngày, tính theo tháng là 440 ngàn đồng/người/tháng.

Riêng mức chi bổ sung một số mức chi đặc thù trong công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, qua xem xét, đối chiếu mức chi của 3 cấp, Ban Pháp chế đã thống nhất áp dụng mức tối đa đối với cấp tỉnh, cấp huyện là 60% và cấp xã là 50% theo quy định tại Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp. Ngoài ra, Ban Pháp chế cũng thống nhất với UBND tỉnh trình HĐND tỉnh mức chi có tính chất đặc thù thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh như sau: cấp tỉnh là 80%, cấp huyện là 60% và cấp xã là 40% theo quy định tại Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp.

Ban Pháp chế cũng cơ bản thống nhất với đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về thực thi pháp luật 6 tháng đầu năm 2014. Theo đó, tình hình quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tranh chấp lao động tập thể, đình công giảm; công tác cải cách hành chính chuyển biến tích cực…

Về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, Ban Pháp chế đánh giá công tác này chưa đạt hiệu quả cao; chất lượng công tác thực thi pháp luật của các cơ quan tư pháp có sự chuyển biến tích cực.

Ông Lê Văn Đàn - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh cho biết Ban Pháp chế sẽ tiếp thu ý kiến của các đại biểu để điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện báo cáo trình Kỳ hợp HĐND tỉnh sắp tới.

CAO SƠN
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter