Ông Lê Hữu Phước, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương:

Báo chí Bình Dương giữ vai trò chủ động, tạo sự đồng thuận xã hội

Cập nhật: 20-06-2020 | 06:45:08

Trong suốt 95 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam đã luôn đồng hành cùng dân tộc, có nhiều đóng góp quan trọng, to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng hành cùng với quá trình phát triển đó, báo chí Bình Dương đã luôn phấn đấu nỗ lực đổi mới nội dung, hình thức thông tin tuyên truyền góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh. Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2020), phóng viên Báo Bình Dương đã có cuộc trao đổi với ông Lê Hữu Phước, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương để làm rõ thêm những thành tựu phát triển của báo chí trong tỉnh và những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền thời gian tới.


Đại diện lãnh đạo tỉnh trao tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 và đội ngũ các nhà báo tỉnh Bình Dương nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2020). Ảnh: QUỐC CHIẾN

- Thưa ông, ông có thể nêu khái quát về những kết quả nổi bật trong hoạt động của báo chí Bình Dương thời gian qua?

- Xuất phát từ yêu cầu về thực hiện nhiệm vụ chính trị, thời gian qua, báo chí cách mạng nói chung, báo chí Bình Dương nói riêng đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, phát huy vai trò nòng cốt, quan trọng trên mặt trận tư tưởng văn hóa, là công cụ sắc bén tuyên truyền bảo vệ lợi ích của dân tộc, nhân dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Đồng hành cùng sự phát triển của địa phương, các cơ quan báo chí của tỉnh đã làm tốt nhiệm vụ là kênh thông tin chính thống tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, quản lý, điều hành của Đảng bộ, chính quyền Bình Dương; phản ánh mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế - xã hội trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Trong đó, các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền về các kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Báo chí đã tập trung tuyên truyền sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm những vấn đề mang tính thời sự, những nhiệm vụ cấp bách, quan trọng của địa phương, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhanh chóng đi vào cuộc sống. Đồng thời, các cơ quan báo chí đã tích cực giới thiệu những nhân tố mới, điển hình, các mô hình hay, cách làm sáng tạo, biểu dương gương người tốt việc tốt gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và khuyến khích nhân rộng trong cuộc sống. Bên cạnh đó, báo chí địa phương luôn tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống; đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp. Điều này đã góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra của tỉnh, cùng góp sức xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.


Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt tại đại hội. Ảnh: Q.CHIẾN

- Để đáp ứng nhiệm vụ tuyên truyền trong tình hình mới cũng như đứng vững trong thời đại công nghệ số với nhiều thuận lợi và thách thức, yêu cầu đặt ra đối với báo chí Bình Dương như thế nào, thưa ông?

- Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp, tạo điều kiện của các cơ quan, ban ngành, báo chí Bình Dương, trong đó có Báo Bình Dương đã thể hiện ngày càng rõ nét vai trò trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, đóng góp xứng đáng vào thành quả phát triển chung của tỉnh. Tuy nhiên, trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội hiện nay, báo chí của tỉnh cũng đang chịu nhiều tác động, áp lực và thách thức rất lớn. Để giữ vai trò chủ đạo, đáp ứng được yêu cầu thông tin trong tình hình mới, yêu cầu các cơ quan báo chí của tỉnh cũng cần có bước thay đổi mạnh mẽ. Trong đó, sự phát triển nhanh chóng của các loại hình báo nói, báo hình, báo mạng, truyền thông đa phương tiện, các trang mạng xã hội đã tạo điều kiện cho người đọc có nhiều cách lựa chọn trong tiếp cận thông tin. Điều này đòi hỏi báo chí của tỉnh nói chung và Báo Bình Dương nói riêng cũng phải thay đổi mạnh mẽ cả về nội dung, hình thức, cách thức phát hành. Hình thức trình bày phải bắt mắt hơn, nội dung thông tin phải sinh động, hấp dẫn hơn; đồng thời phải bảo đảm tính chính xác, nhanh chóng để thu hút được người đọc và để giữ được vai trò chủ đạo trong thông tin.

Với sự phát triển vô cùng nhanh chóng của công nghệ, nhất là trong thời đại công nghiệp 4.0 hiện nay, các cơ quan báo chí đứng trước sự cạnh tranh thông tin mạnh mẽ từ mạng xã hội. Điều này không chỉ đặt ra những yêu cầu mới trong hoạt động báo chí nói riêng mà cả đối với công tác tư tưởng, công tác quản lý nhà nước... Do vậy, báo chí phải có sự đổi mới không ngừng để phát huy hơn nữa vai trò chủ đạo trong việc chi phối, định hướng thông tin. Báo chí cần tiếp tục phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; tích cực tuyên truyền đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Đặc biệt, báo chí phải là một trong những lực lượng chủ lực trong đấu tranh chống sự phá hoại nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng, để toàn xã hội nhận thức đúng, hiểu đúng trước các thông tin xấu, độc, từ đó củng cố niềm tin của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của Nhà nước.

Báo chí cần tiếp tục đồng hành cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác thông tin tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống; trong tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách ở các địa phương, đơn vị theo đúng phương châm thông tin chính xác, khách quan, trung thực, nhanh nhạy để thực hiện tốt sứ mệnh là cầu nối, kênh phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước, kênh phản ánh kịp thời, trung thực những ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, để cùng xây dựng một chính quyền vì nhân dân phục vụ.

- Thưa ông, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền mà báo chí Bình Dương cần tập trung thực hiện trong thời gian tới là gì?

- Ðể tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng trong thời gian tới, báo chí trong tỉnh cần tiếp tục tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, trước mắt tập trung tuyên truyền về đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương mới ban hành; thường xuyên tuyên truyền về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) chủ đề năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bình Dương lần thứ V (2020-2025) và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Song song đó, báo chí cần tiếp tục thông tin tuyên truyền sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước nói chung, sự phát triển của Bình Dương nói riêng, nhất là tuyên truyền những mặt tốt, mặt tích cực, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, những giá trị tốt đẹp sẽ được lan tỏa, tạo niềm tin, sự phấn khởi, lạc quan trong xã hội, tạo động lực tinh thần thúc đẩy công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước, địa phương ngày càng tốt đẹp hơn. Bên cạnh những thuận lợi, hoạt động của báo chí trong tỉnh trong thời gian tới cũng sẽ không ít khó khăn, thách thức, nhưng tin tưởng rằng, với sự quan tâm, tạo điều kiện mọi mặt của cấp ủy, chính quyền các cấp, chắc chắn báo chí Bình Dương sẽ ngày càng phát triển, giữ vai trò chủ động, tích cực trong thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong xã hội, đóng góp xứng đáng vào thành quả phát triển chung của tỉnh.

- Xin cảm ơn ông!

 CAO SƠN (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Quay lên trên free html hit counter