Becamex IDC: Những đóng góp quan trọng vào sự phát triển tỉnh nhà

Cập nhật: 07-07-2020 | 08:13:21

Sau hơn 2 năm hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, Tổng Công ty Becamex IDC nhanh chóng nắm bắt cơ hội từ sự tăng trưởng kinh tế chung để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tập trung các nguồn lực đầu tư các dự án mới trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, triển khai hoạt động nghiên cứu đầu tư các dự án tại các tỉnh, thành trong cả nước. Những kết quả Becamxe IDC đạt được trong những năm qua đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội cho Bình Dương.

 VSIP2, một trong những khu công nghiệp do Becamex IDC liên kết với Tập đoàn Semcorb (Singapore) đầu tư xây dựng, góp phần quan trọng trong thu hút đầu tư, phát triển ngành công nghiệp tỉnh nhà

Phát huy mọi nguồn lực

Năm 2019, Becamex IDC đạt tổng doanh thu 10.087 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.631 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Becamex IDC cho biết: “Trong năm 2019, HĐQT với vai trò quản lý, giám sát, tinh thần trách nhiệm cao đã cùng với Ban Tổng Giám đốc nỗ lực phát huy mọi nguồn lực, năng lực và kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành để đạt được các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh mà đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã đề ra”.

Ông Nguyễn Văn Hùng cho biết thêm, Becamex IDC tiếp tục rà soát, đánh giá hoạt động hiệu quả việc đầu tư vốn tại các công ty thành viên trong toàn hệ thống. Thực hiện việc thoái vốn tại các công ty thành viên theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và và Đề án đã được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt giai đoạn 2015-2020. Trong 15 năm qua, Becamex IDC đã thực hiện thành công việc thoái vốn toàn bộ tại Công ty Cổ phần (CP) Bê tông Becamex, Công ty CP Dược Becamex, Công ty CP Bảo hiểm Hùng Vương và thoái một phần vốn tại Công ty CP Nước và Môi trường Bình Dương. Tổng giá trị thoái vốn gần 900 tỷ đồng đã giúp tổng công ty cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư tài chính và bổ sung vốn kinh doanh cho các năm tiếp theo.

Trong công tác quản lý tài chính, Becamex IDC vừa tiếp tục tái cơ cấu tình hình tài chính, trái phiếu kỳ hạn, các khoản vay trung và dài hạn trong các năm trước đây. Thực hiện nghị quyết về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2019, tổng công ty đã phát hành thành công cho nhà đầu tư 1.500 tỷ đồng trái phiếu theo hình thức riêng lẻ (kỳ hạn 5 năm) để bổ sung quy mô vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng công ty.

Về công tác nhân sự, để bảo đảm nguồn nhân lực cấp cao, HĐQT đã bổ sung thêm chức vụ phó chủ tịch HĐQT thường trực để bảo đảm và nâng cao các hoạt động của HĐQT được kịp thời và hiệu quả; quyết định bổ nhiệm thêm 3 phó tổng giám đốc mới để tăng cường công tác chuyên môn của tổng công ty. Tiếp tục sắp xếp, cơ cấu lại các phòng, ban chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu công việc và nâng cao hiệu quả năng suất lao động trong từng lĩnh vực chuyên môn. Về lộ trình tăng vốn và chuyển sàn niêm yết HOSE trong năm 2019, HĐQT đã hoàn thành việc phát hành 22.418.900 cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động ESOP; đăng ký thay đổi tăng vốn điều lệ sau phát hành từ 10.125 tỷ đồng lên 10.350 tỷ đồng.

“Việc phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu trong năm 2019 chưa thực hiện được (từ 10.350 tỷ đồng lên 12.420 tỷ đồng) do còn vướng mắc, chưa thống nhất từ Chính phủ, các bộ, ngành về phương án lộ trình thoái vốn, tỷ lệ Nhà nước nắm giữ tại Becamex IDC. HĐQT sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng phương án để trình Chính phủ sớm phê duyệt lộ trình thoái vốn, xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện phương án tăng vốn cho cổ đông hiện hữu chậm nhất trong năm 2020”, ông Hùng nói. Theo kế hoạch năm 2020, tổng doanh thu của tổng công ty sau khi hợp nhất 6.016 tỷ đồng; chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 931 tỷ đồng.

Tiếp tục đầu tư các công trình tạo lực

Trong những năm qua, tổng công ty đã triển khai đầu tư đồng bộ các công trình tạo lực, tiện ích, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định và lâu dài. Do đó, tổng công ty tiếp tục xây dựng kế hoạch vừa đầu tư phát triển các dự án mới, vừa đầu tư hoàn thiện các công trình tiện ích tại các dự án đã triển khai. Trong thời gian tới, Becamex IDC tiếp tục triển khai đầu tư các công trình tạo lực trong các dự án khu công nghiệp và đô thị do Becamex IDC làm chủ đầu tư.

Hiện nay, thành phố mới Bình Dương đã trở thành một khu đô thị văn minh, hiện đại, góp phần tạo điểm nhấn quan trọng, tác động trực tiếp đến sự phát triển chung của tỉnh. Theo phương án đầu tư xây dựng và kinh doanh khu đô thị mới giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030, các công trình tạo lực là tiền đề cho sự phát triển bền vững của thành phố mới Bình Dương trong tương lai. Với khu công nghiệp khoa học công nghệ là một thành viên trong tổng thể phát triển thành phố mới Bình Dương, dự án quan trọng trong đề án phát triển thành phố thông minh Bình Dương. Khu công nghiệp khoa học công nghệ là nơi tạo điều kiện cho các sáng kiến được ươm mầm cho các hoạt động đổi mới, nghiên cứu khoa học từ các trường đại học và phòng thí nghiệm, sử dụng năng lực về con người và cơ sở vật chất cũng như tiện ích sẵn có, đẩy mạnh hơn nữa văn hóa đổi mới sáng tạo trong toàn vùng. Đào tạo, phát triển, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh hơn nữa việc bồi dưỡng những tài năng sáng tạo, từ đó giúp cho ươm mầm và sáng tạo công nghệ ngày càng phát triển mạnh mẽ trong toàn vùng.

Ông Nguyễn Văn Hùng cho biết, xây dựng, phát triển khu công nghiệp khoa học công nghệ nhằm thúc đẩy việc phát triển bền vững, tạo điều kiện hỗ trợ việc thương mại hóa ý tưởng đổi mới sáng tạo, giúp cho hệ sinh thái công nghiệp Bình Dương ngày càng đi theo chiều hướng công nghệ đổi mới sáng tạo và tạo giá trị gia tăng của sản phẩm. Khu công nghiệp khoa học công nghệ sẽ là đầu mối quan trọng trong việc hỗ trợ về khoa học và công nghệ cho các khu công nghiệp truyền thống đang phát triển trên địa bàn. Với sự gắn kết với các viện, trường trên địa bàn như Đại học Quốc tế Miền Đông, Đại học Việt Đức cũng như các viện, trường khác như Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Singapore sẽ là nền tảng mang tính chất quyết định với định hướng phát triển khoa học, công nghệ trong thời kỳ mới. Song song đó, việc hình thành trung tâm sản xuất thông minh trong khuôn viên trường Đại học Quốc tế Miền Đông - thành phố mới Bình Dương - sẽ là thành tố quan trọng trong định hướng tổng thể phát triển chung, đặc biệt là việc thu hút các doanh nghiệp Start Up tham gia vào chuỗi hoạt động trong thời gian tới.

Với những định hướng quan trọng trong thời gian tới, tổng công ty đã mạnh dạn đi đầu trong việc ứng dụng số hóa, phần mềm Eoffice trong quản lý điều hành, áp dụng bộ chỉ số KPI (Key Perfomance Indicator) tại doanh nghiệp nhằm đánh giá hiệu quả công việc chuyên môn một cách chính xác và toàn diện trên cơ sở phân công công việc và hiệu quả công việc. Từ đó, chuẩn hóa công tác chuyên môn và yếu tố văn hóa doanh nghiệp để góp phần phát triển doanh nghiệp trong thời đại khoa học công nghệ 4.0.

 Tổng Công ty Becamex IDC là doanh nghiệp được chuyển đổi từ việc cổ phần hóa từ doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc UBND tỉnh Bình Dương. Với vai trò là một doanh nghiệp chủ lực trong việc phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghiệp và đô thị của tỉnh, trong hơn 30 năm qua, Becamex IDC được tỉnh giao làm chủ đầu tư nhiều khu công nghiệp và khu đô thị lớn như khu công nghiệp VSIP, Mỹ Phước 1,2,3,4, Bàu Bàng và các khu đô thị vệ tinh. Becamex IDC còn đầu tư các tuyến đường giao thông huyết mạch, các công trình tạo lực công cộng về dịch vụ, thương mại và các tiện ích phục vụ cho cộng đồng dân cư đã tạo ra những thành quả lớn trong việc phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Bình Dương.

 PHƯƠNG AN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter