Bến Cát: Nghị quyết của Đảng đã đi vào cuộc sống

Cập nhật: 14-09-2013 | 00:00:00

Xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tinh gọn, có tính ổn định, phù hợp, hoạt động hiệu quả; gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có số lượng hợp lý, có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ ngày càng cao là một trong những mục tiêu Đảng bộ huyện Bến Cát góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI).

 

 Bến Cát luôn quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong ảnh: Cán bộ, công chức huyện Bến Cát quán triệt các nghị quyết của Đảng

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị cơ sở luôn là nhiệm vụ quan trọng được Huyện ủy Bến Cát triển khai thực hiện nghiêm túc, từ các nghị quyết của Trung ương như Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 (khóa X) về đổi mới, kiện toàn bộ máy các cơ quan của Đảng, Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở, xã, phường, thị trấn, Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị… Kết quả thực hiện đến nay, Bến Cát đã sắp xếp, kiện toàn, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, trong đó giảm các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện từ 18 đơn vị còn 12 đơn vị. Bến Cát cũng đã sắp xếp, sáp nhập ngành y tế: Bệnh viện, Trung tâm Y tế, Ủy ban Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành Trung tâm Y tế huyện. Song song đó, hệ thống chính trị của 15 xã, thị trấn thường xuyên được củng cố và kiện toàn. Công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ luôn được quan tâm, về trình độ chuyên môn và trình độ chính trị của đội ngũ cán bộ ngày càng nâng lên. Tại các xã, thị trấn, đến nay đã có 58,7% cán bộ công chức có trình độ đại học, 12,6% cán bộ có trình độ cao cấp lý luận chính trị, số còn lại cũng đã hoàn thành trung cấp lý luận chính trị. Nhờ vậy, các tổ chức cơ sở Đảng không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Huyện ủy Bến Cát, trong quá trình lãnh đạo thực hiện một số lĩnh vực vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Phương thức lãnh đạo của một số cấp ủy Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị chậm đổi mới, chưa thật sự coi trọng vị trí then chốt của công tác xây dựng Đảng; chất lượng đội ngũ cán bộ còn

nhiều bất cập. Cán bộ có trình độ đại học thì nhiều nhưng chuyên môn không phù hợp với nhiệm vụ được giao; một số nơi cán bộ chưa theo kịp tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, các vấn đề phức tạp nảy sinh của trật tự xã hội…

Nguyên nhân này được Huyện ủy phân tích là do nguồn cán bộ dự bị bổ sung đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở một số cơ sở và một số cơ quan, đoàn thể chưa đáp ứng được yêu cầu. Số cán bộ trẻ có năng lực thực tiễn còn ít, trình độ chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo chưa gắn với tiêu chuẩn, chức danh quy hoạch. Công tác đào tạo bồi dưỡng chưa toàn diện, việc quản lý, đào tạo bồi dưỡng cán bộ quy hoạch chưa được chặt chẽ; đề án quy hoạch cán bộ chưa mang tính lâu dài, thiếu các chủ trương, giải pháp cụ thể...

Nhiều giải pháp cụ thể cần tính đến

Với mục tiêu xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tinh gọn, có tính ổn định, phù hợp, hoạt động hiệu quả; đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có số lượng hợp lý, có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ ngày càng cao, nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể được Huyện ủy Bến Cát bàn bạc, thống nhất đề ra.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bến Cát Bùi Hùng Dũng cho biết, để đạt được các mục tiêu trên, trong thời gian tới, theo chương trình hành động của Tỉnh ủy, Huyện ủy Bến Cát sẽ rà soát, điều chỉnh bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy Đảng, phân định cụ thể quyền hạn trách nhiệm giữa tập thể với cá nhân; tăng cường trách nhiệm của cấp ủy viên...Thực hiện tốt công tác quy hoạch cấp ủy, quy hoạch cán bộ các cấp theo đúng quy định, hướng dẫn về tiêu chuẩn, chất lượng, cơ cấu, quy trình, thủ tục, bảo đảm tiến độ, thời gian. Các cấp ủy Đảng, đặc biệt là cấp ủy các xã, thị trấn lãnh đạo, xây dựng phát triển kinh tế - xã hội phải tính đến những mục tiêu trước mắt và lâu dài; bảo đảm đúng theo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển công nghiệp, đô thị của huyện và cơ sở. Cần xác định rõ và phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh, lợi thế so sánh; kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch không còn phù hợp.

Không chỉ vậy, giải pháp cụ thể được Đảng bộ huyện đề ra đó là: Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền HĐND, UBND, Tòa án Nhân dân, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, nhất là công tác quản lý và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bùi Hùng Dũng cho biết, huyện sẽ rà soát biên chế từng đơn vị trong hệ thống chính trị theo phân cấp quản lý, thực hiện chủ trương từ nay đến năm 2016 cơ bản không tăng biên chế của cả hệ thống chính trị. Trường hợp có yêu cầu tăng thêm phải có đề án, được các cơ quan chức năng thẩm định, quyết định theo thẩm quyền. Riêng việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Bến Cát sẽ đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức và tăng cường công tác bồi dưỡng để nâng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực và kỹ năng công tác; kết hợp đào tạo, bồi dưỡng với thực hiện luân chuyển để rèn luyện trong thực tiễn; đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ về cơ sở để tạo điều kiện cho cán bộ tích lũy kinh nghiệm, phát huy năng lực để được xem xét đề bạt, bổ nhiệm, đồng thời gắn với việc xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp; thực hiện chính sách thu hút người tài vào làm việc trong các cơ quan của hệ thống chính trị; thu hút cán bộ trẻ có trình độ đại học và năng lực về công tác ở cấp cơ sở; thực hiện thí điểm thi tuyển một số chức danh cấp phó ở một số đơn vị cấp huyện…

Ngay từ đầu, Huyện ủy Bến Cát nghiêm túc triển khai, thực hiện Kết luận số 64-KL/TW ngày 28-5-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI cho thấy, Đảng bộ huyện đặt nhiều quyết tâm, hiện thực hóa những lợi thế nghị quyết mang lại để xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính trị vững mạnh, chất lượng hoạt động cao đáp ứng yêu cầu của tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của huyện nhà.

 

 HÒA NHÂN

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Quay lên trên free html hit counter