Bình Dương có nhiều cách làm hay, ấn tượng

Cập nhật: 15-04-2013 | 00:00:00

>> Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phát huy tinh thần đoàn kết, đưa Bình Dương phát triển mạnh mẽ hơn

>> Chùm ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Bình Dương

Ngày 13-4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn công tác của Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cán bộ lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Dương về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần XI, các nghị quyết của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX về phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) theo hướng bền vững, bảo đảm quốc phòng - an ninh (QP-AN) và công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong toàn Đảng bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Bình Dương

Kinh tế - xã hội chuyển biến tích cực

Báo cáo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác của Trung ương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Mai Thế Trung đã khái quát tình hình phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN từ ngày tái lập tỉnh đến nay và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX. Bí thư Tỉnh ủy Mai Thế Trung cho biết, qua hơn 15 năm tái lập, kế thừa và phát huy những thành tựu đạt được của tỉnh Sông Bé trước đây, với tinh thần đoàn kết, năng động, Bình Dương đã tập trung khai thác lợi thế, tiềm năng về vị trí địa lý, tài nguyên đất đai, phát huy nhân tố con người… để đưa một tỉnh còn nghèo với cơ sở hạ tầng yếu kém, có điểm xuất phát rất thấp về trình độ phát triển kinh tế trở thành một địa phương đi đầu về phát triển công nghiệp, cùng với các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có đóng góp ngày càng lớn vào kinh tế chung của cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Mai Thế Trung và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quà lưu niệm của Bình Dương

Trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ, tỉnh Bình Dương đạt mức tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) tăng bình quân 13,3%, trong đó, năm 2011 tăng 14%, năm 2012 tăng 12,5% (chỉ tiêu của nghị quyết là tăng 13,5 - 14%/năm). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Đến cuối năm 2012, cơ cấu kinh tế của tỉnh là: công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp với tỷ trọng tương ứng là 62% - 34,2% - 3,8%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2011 đạt 36,9 triệu đồng, năm 2012 đạt 44,2 triệu đồng (chỉ tiêu của nghị quyết đến cuối năm 2015 thu nhập bình quân đầu người đạt 63,2 triệu đồng). Lĩnh vực giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe, hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục có bước phát triển, đáp ứng nhu cầu của người dân. Công tác bảo đảm an sinh xã hội được thực hiện tốt nhất là việc triển khai các biện pháp giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nhà ở xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người dân. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng

Bí thư Tỉnh ủy Mai Thế Trung cho biết, toàn Đảng bộ đã tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ IX thông qua việc xây dựng hoàn chỉnh và thực hiện 14 chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết (trong đó có 3 chương trình đột phá). Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, hệ thống chính trị trong toàn tỉnh đã tập trung triển khai học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI), trong đó tập trung cao nhất cho việc triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 12 của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Xác định việc “Học tập và làm theo lời Bác” làmột trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy Đảng đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các cấp, các ngành đều gắn việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện các chương trình, kế hoạch của địa phương, đơn vị qua việc phát động nhiều phong trào thi đua “làm theo Bác” với nhiều cách làm sáng tạo đạt hiệu quả cao. Qua đó đã phát hiện và biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu, góp phần tạo sự chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng.

Đối với việc thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) ở Bình Dương, theo Bí thư Tỉnh ủy Mai Thế Trung, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc từ tỉnh đến cơ sở theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Trên cơ sở 3 nội dung cấp bách nêu trong Nghị quyết Trung ương 4, quy chế làm việc của cấp ủy, các bản kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo hàng năm, báo cáo kiểm điểm của tập thể cũng như cá nhân đã được xây dựng với tinh thần nghiêm túc, cầu thị, đánh giá đúng sự thật, khách quan, không né tránh, chú ý tiếp thu đầy đủ các góp ý, gợi ý kiểm điểm. Đến cuối năm 2012, toàn Đảng bộ đã hoàn thành việc kiểm điểm từ tỉnh đến cơ sở với tinh thần khẩn trương nhưng nghiêm túc. Quá trình kiểm điểm đã làm rõ những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân của những khuyết điểm, hạn chế và đề ra giải pháp, lộ trình khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của tập thể và cá nhân.

Bình Dương có triển vọng phát triển lớn

Phát biểu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy vàcán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, Bình Dương đã có một quá trình phát triển, thực hiện sựnghiệp công nghiệp hóa, đô thị hóa rất nhanh so với mặt bằng chung và so với một số tỉnh trong khu vực. Cho đến bây giờ thì tỷ trọng công nghiệp đã chiếm 62% GDP, nông nghiệp còn 3,8%. Bình Dương có triển vọng phát triển rất lớn, có nhịp độ phát triển vượt bậc. Từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, trong điều kiện khó khăn nhưng Bình Dương vẫn phát triển tương đối tốt. Đặc biệt thu hút đầu tư trong nước vànước ngoài tăng. Bình Dương đã phát triển được nhiều khu, cụm công nghiệp. Cái hay của Bình Dương là đã gắn khu công nghiệp, khu đô thị với liên kết vùng, rất sáng tạo. Bình Dương có một chủ trương nhất quán, đặc biệt là chương trình chăm lo đời sống xã hội, chăm lo nhà ở và các chính sách an sinh xã hội. Tỉnh đã quan tâm phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Cái hay là Bình Dương đã vận dụng những tiêu chí của Trung ương về xây dựng nông thôn mới rất sáng tạo gắn với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa của tỉnh để đón đầu trước, tính toán gắn với quá trình phát triển bền vững của tỉnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh đã có nhiều cố gắng, trong đó tập trung việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” mà điểm mở đầu là tự phê bình và phê bình. Tổng Bí thư đánh giá việc thực hiện tự phê bình và phê bình trong toàn Đảng bộ tỉnh là nghiêm túc, thành khẩn và kết quả rất rõ ràng, tạo bước chuyển biến về nhận thức và hành động. Bình Dương đã chấn chỉnh ngay một số việc mà vừa qua thấy thiếu sót. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý tỉnh một số vấn đề quan trọng đó là: Bình Dương phát triển nhanh nhưng phải bền vững, chắc chắn. Áp lực tăng dân số cơ học sẽ đặt ra nhiều vấn đề về quản lý dân cư, quản lý xã hội, an ninh trật tự, môi trường… tỉnh cần phải quan tâm; vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực phát triển công nghiệp. Tỉnh cũng cần chú ý đến vấn đề liên kết vùng để tận dụng lợi thế, phát huy những điều kiện thuận lợi.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý tỉnh Bình Dương trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể mà điểm đặc biệt là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. “Vừa rồi chúng ta mới chỉ làm một bước, làm một việc. Nghị quyết Trung ương 4 không chỉ là tự phê bình và phê bình, đây mới là khâu mở đầu, là đánh thức, là cảnh báo, là răn đe, là ngăn chặn. Còn nhiều việc phải làm, cho nên phải tiếp tục kiểm tra, phải sửa chữa ngay chứ hài lòng là không được. Tôi đề nghị các đồng chíphải làm đồng bộ, kiên quyết, kiên trì, tiếp tục, thường xuyên về công tác tự phê bình và phê bình trong toàn Đảng, không được buông lơi”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương NGUYỄN TUẤN KHANH: Bình Dương cần chú ý đến công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Tôi cho rằng, Bình Dương đã có bước phát triển vượt bậc, tôi rất ngưỡng mộ những thành quả về KT-XH của Bình Dương đạt được trong thời gian qua. Tôi đánh giá cao về kết quả bước đầu kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Bình Dương. Các đồng chí đã đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nhất trí trong toàn Đảng bộ tỉnh, đã thúc đẩy cho nhiều đột phá mới trong thực hiện cơ chế, chính sách, làm tăng quy chế dân chủ trong quá trình thực hiện. Để phát huy những thành quả này, Bình Dương cần chú ý đến công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo chủ chốt, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực, tâm huyết trong thời gian tới. Ngoài ra, tôi cũng mong rằng, Bình Dương tiếp tục kiên trì, thường xuyên kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 trong toàn Đảng bộ gắn với việc tiếp tục triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương NGUYỄN TẤN QUYÊN: Bình Dương cần chú ý đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Tôi đánh giá cao sự phát triển năng động của Bình Dương. Tôi cho rằng, trong quá trình phát triển, Bình Dương cần chú ý đến vấn đề về tăng dân số. Hiện nay, Bình Dương đã có trên 1,7 triệu dân thì đến năm 2020-2030 sẽ tăng lên 3 - 4 triệu dân thì như thế nào? Theo tôi, đây là bài toán đặt ra cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương nhiều suy nghĩ trong quá trình phát triển bền vững. Tôi cho rằng, Bình Dương cần chú ý đến vấn đề quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở hạ tầng phải gắn với quy hoạch vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Trong quá trình phát triển KT-XH, Bình Dương cũng cần chú ý đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cần nâng tỷ trọng dịch vụ trong thời gian tới, chứ như hiện nay là công nghiệp (62%) - dịch vụ (34,2%) - nông nghiệp (3,8%) theo tôi là chưa cân đối.

- Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH PHẠM MINH HUÂN: Bình Dương cần quan tâm đào tạo nguồn nhân lực

Tôi cho rằng, Bình Dương rất quan tâm đến vấn đề xã hội như: giải quyết việc làm, đào tạo nguồn nhân lực cho quá trình phát triển của tỉnh. Tuy nhiên, tôi hy vọng Bình Dương cần lưu ý nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao để không chỉ đáp ứng quá trình phát triển tỉnh nhà, nhu cầu cần thiết của doanh nghiệp chọn Bình Dương đầu tư lâu dài mà còn là các tỉnh lân cận. Một ý khác, tôi cũng cho rằng, Bình Dương cần chú ý tạo mối quan hệ hài hòa giữa người lao động với doanh nghiệp. Vì thực tế Bình Dương đã làm tốt vấn đề này, tuy nhiên nơi này nơi khác vẫn còn xảy ra tranh chấp lao động, đình, lãn công.

- Thứ trưởng Bộ NN&PTNT NGUYỄN THỊ XUÂN THU: Bình Dương cần thành lập các cơ sở nghiên cứu liên quan đến ngành nông nghiệp

Tôi cho rằng, Bình Dương cần chú trọng hơn nữa việc phát triển nông nghiệp kỹ thuật công nghệ cao vì Bình Dương có nhiều lợi thế hơn so với các tỉnh, thành khác. Bình Dương đã ban hành chính sách phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp kỹ thuật cao, nông nghiệp đô thị, nông nghiệp sinh thái gắn với công nghiệp chế biến giai đoạn 2012-2015 là hết sức phù hợp với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa nhanh của Bình Dương. Tuy nhiên, Bình Dương cần thành lập các cơ sở nghiên cứu liên quan đến ngành nông nghiệp theo quy hoạch của tỉnh để phục vụ cho quá trình phát triển chung ngành nông nghiệp của tỉnh.

Nhóm P.V Chính trị

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Quay lên trên free html hit counter