Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng Trần Văn Du: “Tập trung lãnh đạo công ty phát triển lớn mạnh, bền vững...”

Cập nhật: 05-08-2010 | 00:00:00

Hôm nay, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ công ty lần thứ XII nhiệm kỳ 2010-2015. Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc công ty Trần Văn Du cho biết, đại hội lần này chủ yếu bàn định những nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2010-2015, đồng thời đánh giá những thành tựu đạt được cũng như những hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua, từ đó rút ra bài học sâu sắc để hướng tới những mục tiêu to lớn hơn trong nhiệm kỳ 2010-2015 và những năm tiếp theo.

- Nhìn lại kết quả nhiệm kỳ qua, có thể nói Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng, tiếp tục khẳng định là đơn vị tiêu biểu của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam. Nguyên nhân nào để công ty đạt được những thành tựu quan trọng đó thưa ông?

- Có thể nói ngay rằng, trong nhiệm kỳ qua, bên cạnh những thuận lợi, đơn vị đã gặp không ít khó khăn, nhất là tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu ảnh hưởng đến tình hình kinh tế trong nước nói chung và công ty nói riêng. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo Ban Chấp hành Đảng bộ công ty đã lãnh đạo doanh nghiệp khắc phục mọi khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty lần thứ XI đề ra, đó là ổn định và phát triển sản xuất - kinh doanh (SX-KD) một cách bền vững, gắn phát triển kinh tế với xây dựng và củng cố quốc phòng - an ninh. Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công nhân viên chức lao động được nâng cao. Công ty đã phối hợp cùng địa phương thực hiện tốt công tác xã hội, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Bên cạnh đó, công ty luôn kiện toàn, củng cố và xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cũng được duy trì hoạt động hiệu quả và vững mạnh.

Những kết quả trên đã phản ánh rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng bộ trong doanh nghiệp (DN). Ban Chấp hành Đảng bộ đã đề ra chủ trương nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của công ty trong sự nghiệp đổi mới của Đảng. Bên cạnh đó, bộ máy tổ chức và quản lý sản xuất của công ty từng bước được sắp xếp, cải tiến gọn nhẹ, hiệu quả. Một số dự án lớn của công ty đã và đang được triển khai nhằm mở rộng quy mô sản xuất trong và ngoài nước. Công ty cũng đang tập trung hoạt động theo hướng đa ngành nghề để từng bước đổi mới, nâng cao hiệu quả SX-KD của DN theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 khóa IX. Đi đôi với phát triển SX-KD, công tác chăm lo đời sống văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm và ngày càng được nâng cao. Công tác an sinh xã hội, an toàn lao động và môi trường ngày càng được thực hiện hiệu quả góp phần bảo đảm cho sự phát triển bền vững của công ty.

- Song song với nhiệm vụ lãnh đạo đơn vị SX-KD hiệu quả, công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ qua được Đảng bộ công ty thực hiện ra sao, thưa ông?

Tái canh trồng mới để trẻ hóa vườn cây nhằm tăng năng suất

 - Công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ trong nhiệm kỳ qua tiếp tục có nhiều chuyển biến tốt trên các mặt. Việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị khóa X đã được các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ thực hiện nghiêm túc, nhất là việc vận dụng các quan điểm, mục tiêu của từng nghị quyết trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động sát hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị. Song song đó, các cấp ủy Đảng đã đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn thể cán bộ, đảng viên (ĐV), công nhân viên viên chức, người lao động. Qua học tập các chuyên đề của cuộc vận động đa số cán bộ, ĐV và công nhân lao động đã có những chuyển biến mạnh mẽ trong rèn luyện đạo đức, lối sống, phong cách làm việc.

Đối với công tác tổ chức cán bộ - đào tạo, trên tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII “Về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” Đảng ủy công ty đã triển khai và thực hiện theo đúng các quy định của Trung ương, Tỉnh ủy và của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam. Thực hiện tốt việc bổ sung đề án quy hoạch cán bộ, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tương đối phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Hàng năm đều tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong nội bộ Đảng, cán bộ lãnh đạo quản lý. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ bảo đảm đúng quy trình và các quy định của cấp trên. Song song đó, công tác củng cố tổ chức Đảng và phát triển ĐV mới luôn được coi trọng và không ngừng phát triển. Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy công ty đã ra quyết định thành lập 3 Đảng bộ cơ sở, 3 Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ cơ sở và 3 chi bộ cơ sở. Đảng ủy cơ sở ra quyết định thành lập mới 8 chi bộ trực thuộc. Hiện nay, Đảng bộ có 18 tổ chức cơ sở Đảng (15 Đảng bộ cơ sở và 3 chi bộ cơ sở), 58 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở với tổng số 1.120 ĐV, trong đó dự bị 103 và ĐV nữ là 308 đồng chí. Trong nhiệm kỳ đã phát triển 393 ĐV mới, đạt 157% so với nghị quyết (tăng 143 ĐV so với nhiệm kỳ trước), trong đó ĐVTN là 293 đồng chí, chiếm 74,55%; nữ là 129 đồng chí, chiếm 32,82%. Trình độ cao đẳng, đại học 62 đồng chí, chiếm 15,52%.

Việc đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng ĐV hàng năm đều thực hiện đúng yêu cầu và quy trình. Bình quân nhiệm kỳ qua có 94,11% cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, 79,43% ĐV đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng bộ liên tục giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh.

- Xu thế hội nhập kinh tế quốc tế tạo ra cơ hội phát triển cho các DN song cũng có không ít khó khăn thử thách ở phía trước, vậy thưa ông trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ phải làm gì để đưa DN vượt qua thử thách, phát triển bền vững và toàn diện?

- Trên cơ sở phân tích, nhận định những thuận lợi và khó khăn cả chủ quan lẫn khách quan, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã đề ra mục tiêu tổng quát đó là “Phát huy truyền thống của công ty, giữ gìn sự đoàn kết, đẩy mạnh và mở rộng SX-KD, đổi mới công nghệ, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm để tăng sức cạnh tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường. Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí. Ổn định tổ chức bộ máy quản lý, bảo đảm việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Bảo đảm quốc phòng - an ninh; duy trì quan hệ chặt chẽ với địa phương; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh”.

Cụ thể trong 5 năm tới sản lượng khai thác mủ đạt 181.600 tấn, năng suất bình quân 1,85 tấn/ha (do diện tích tái canh trồng mới cao su nhiều, vườn cây mới đưa vào khai thác nên năng suất giảm). Tiêu thụ 181.600 tấn, trong đó xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu 86%, giá bán bình quân 34 triệu đồng/tấn, lợi nhuận trên 2.240 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước và các nghĩa vụ khác kịp thời, đầy đủ đồng thời trồng mới tái canh trên 9.000 ha. Ngoài ra, Công ty Cổ phần Phát triển Cao su Dầu Tiếng Việt - Lào hoàn thành chỉ tiêu trồng mới 10.000 ha tại Lào và dự kiến trồng mới 20.000 ha tại

Campuchia. Chăm lo giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công nhân viên người lao động. Tiền lương bình quân từ 4 triệu đồng/người/tháng trở lên. Nâng tỷ lệ hộ khá từ 80% trở lên.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đó, Đảng bộ công ty trong nhiệm kỳ mới sẽ tăng cường sự lãnh đạo, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng và thực hiện nghiêm túc các quy chế của đơn vị. Đảng bộ cũng sẽ chú trọng thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị. Mỗi cán bộ ĐV là một tấm gương để quần chúng noi theo. Bên cạnh đó công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, áp dụng hệ thống chất lượng ISO 9001:2008 đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tổng kết thực tiễn để rút kinh nghiệm trong việc xây dựng nghị quyết, lãnh đạo và tổ chức thực hiện. Chính vì vậy đại hội lần này kêu gọi toàn thể cán bộ, ĐV, công nhân viên chức lao động toàn công ty đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống anh hùng và thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ công ty lần thứ XII đề ra.

- Xin cảm ơn ông!

TRÍ DŨNG (thực hiện)

 

Một số thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ 2005-2010

Trồng mới tái canh gần 7.700 ha, so với nhiệm kỳ trước tăng 484 ha. Sản lượng cao su khai thác thực hiện đạt 249.736 tấn, tăng 55.736 tấn so với nghị quyết đề ra. Năng suất vườn cây từ 1,97 tấn/ha tăng lên 2,17 tấn/ha (2009). Tổng doanh thu đạt 9.458 tỷ đồng, so với nhiệm kỳ trước tăng 183,61%. Tổng lợi nhuận đạt 3.639 tỷ đồng, so với nhiệm kỳ trước tăng 225,45%. Trích nộp ngân sách 1.130 tỷ đồng, tăng 160,85% so với nhiệm kỳ trước. Tiền lương bình quân/người/tháng năm 2009 là 6 triệu đồng, tăng 114% so với đầu nhiệm kỳ (năm 2006 là 5,3 triệu đồng/người/ tháng).

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Quay lên trên free html hit counter