Bình Dương ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Ngày Pháp luật 9-11-2015

Cập nhật: 03-10-2015 | 07:48:43

Ngày 8-9-2015, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 3077/KH-UBND về tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội; khẳng định vị trí, ý nghĩa Ngày Pháp luật và vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trong việc tham gia xây dựng, thực hiện các luật, pháp lệnh, văn bản pháp luật mới; phát huy tính tích cực, tự giác trong học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, bảo đảm sự gắn kết với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

Chủ đề Ngày Pháp luật năm 2015 là “Thực hiện Hiến pháp và pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân” với các khẩu hiệu như: “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”; “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; “Toàn dân tích cực tìm hiểu, học tập và thực hiện Hiến pháp và pháp luật”…

Theo đó, nhiều hoạt động thiết thực sẽ được triển khai, thực hiện trong thời gian 2 tháng, bắt đầu từ ngày 1-10 đến hết ngày 30- 11-2015. Đặc biệt, tuần lễ cao điểm từ ngày 2-11 đến ngày 9-11-2015. Ngày Pháp luật 9-11-2015 tập trung tuyên truyền, phổ biến giới thiệu nội dung, những điểm mới của Hiến pháp và pháp luật, nhất là các quy định mới; quy định liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ người dân; giáo dục ý thức tôn trọng, bảo vệ và chấp hành pháp luật, lợi ích của việc chấp hành pháp luật; biểu dương khen thưởng... Với các hình thức đa đạng và phong phú như tuyên truyền cổ động trực quan, tổ chức các hội nghị, cuộc thi, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở, cung cấp tài liệu phổ biến pháp luật; tổ chức triển lãm tranh, hình ảnh...; đặc biệt là tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trong nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục, đào tạo bằng các hình thức thích hợp.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu tổ chức Ngày Pháp luật 9-11-2015 bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức; huy động mọi nguồn lực xã hội gắn với khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Căn cứ kế hoạch này và tình hình thực tế, các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, địa phương tổ chức cụ thể hóa và triển khai thực hiện.

SỞ TƯ PHÁP BÌNH DƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter