Bình Dương luôn bảo đảm ổn định kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật: 22-08-2019 | 09:36:31

Theo quy định của pháp luật, hàng năm Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức thẩm định, tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh xem xét thông qua danh mục các dự án điều chỉnh, bổ sung thuộc diện thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trước khi tổng hợp vào danh mục công trình, dự án thực hiện trong năm kế hoạch sử dụng đất.


Theo quy định, Dự án sử dụng đất trồng lúa để xây dựng các công trình công ích, phúc lợi xã hội phải được HĐND thông qua trước khi chuyển mục đích sử dụng.
Trong ảnh: Một ruộng lúa ở phường Uyên Hưng, TX.Tân Uyên. Ảnh: DUY CHÍ

Ngành TN&MT làm tốt công tác tham mưu

Với nhiệm vụ đã được quy định như trên, trong quý IV- 2018, Sở TN&MT căn cứ nhu cầu của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố và tổ chức sử dụng đất về đăng ký công trình, dự án thực hiện theo hình thức thu hồi đất, chuyển mục đích có sử dụng đất lúa năm 2019. Từ đó, sở tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 30-11-2018 (Nghị quyết số 27/NQ-HĐND) với 388 công trình, dự án, diện tích thực hiện là 2.947,14 ha.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai Sở TN&MT, cho biết trong số các công trình, dự án nói trên có 87 công trình, dự án với diện tích 124,41 ha thuộc diện thu hồi đất đăng ký mới thông qua năm 2019; 301 công trình, dự án với diện tích 2.822,73 ha chuyển tiếp từ năm 2018 sang năm 2019, gồm 298 công trình, dự án thực hiện thu hồi đất với diện tích 2.816,69 ha và 3 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với diện tích 6,04 ha.

Nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND, Sở TN&MT tham mưu UBND tỉnh ban hành 9 quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 đối với 9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh, trong đó có danh mục công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích có sử dụng đất lúa và công trình, dự án chuyển mục đích không sử dụng đất lúa. Bên cạnh đó, kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của các huyện, thị, thành phố được phê duyệt làm cơ sở để UBND các cấp, các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Thực tiễn phát sinh và nhu cầu điều chỉnh

Thực tế cho thấy, dù đã có kế hoạch điều chỉnh, được HĐND tỉnh thông qua nhưng vẫn có nhiều thay đổi, phát sinh cần điều chỉnh bổ sung. Cụ thể, trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đã phát sinh một số công trình, dự án cần được điều chỉnh, đăng ký bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 làm cơ sở để đầu tư xây dựng theo đúng quy định pháp luật.

Nguyên nhân được ngành chức năng xác định là do một số công trình trong quá trình triển khai, qua đo đạc thực tế có sự chênh lệch diện tích so với Nghị quyết số 27/NQ-HĐND, do đó cần được điều chỉnh. Bên cạnh đó, một số công trình đăng ký thực hiện trên các khu đất có mục đích sử dụng đất lúa, nay đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, do đó cần được bổ sung vào nghị quyết để làm cơ sở chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án...

Xuất phát từ tình hình thực tế nói trên, đồng thời căn cứ quy định pháp luật đất đai về việc bổ sung, điều chỉnh danh mục công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019; qua tổng hợp nhu cầu đăng ký bổ sung, điều chỉnh danh mục công trình, dự án của ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố và tổ chức sử dụng đất, Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh có Tờ trình số 3179/ TTr-UBND ngày 1-7-2019 về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 27/NQ-HĐND.

Theo đó, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh xem xét thông qua nghị quyết việc bổ sung 33 dự án thực hiện theo hình thức thu hồi đất với diện tích 147,48 ha; bổ sung 2 dự án thực hiện theo hình thức chuyển mục đích có sử dụng đất trồng lúa với diện tích 4,26 ha; điều chỉnh 4 công trình với diện tích sau khi điều chỉnh là 6,97 ha. Ngày 31-7-2019, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 26/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về danh mục công trình, dự án thuộc diện thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở đó, Sở TN&MT tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung công trình, dự án thực hiện trong năm 2019 vào kế hoạch sử dụng đất của 9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

Bảo đảm ổn định kế hoạch sử dụng đất

Nói về ý nghĩa, mục đích của kế hoạch thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa hàng năm, lãnh đạo Sở TN&MT cho biết nhìn chung, qua hơn 4 năm thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, UBND các huyện, thị, thành phố ngày càng nâng cao trách nhiệm trong công tác lập, quản lý và thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm và danh mục công trình, dự án thực hiện trong năm kế hoạch.

Kết quả cụ thể, hồ sơ đề nghị thẩm định kế hoạch sử dụng đất hàng năm và danh mục công trình, dự án nộp về Sở TN&MT để tổ chức thẩm định trước khi tổng hợp báo cáo UBND tỉnh đúng thời gian quy định. Hầu hết các địa phương đã tổ chức thực hiện nghiêm quy định tại Điểm b Khoản 6 Điều 67 Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 2-6- 2014 của Bộ TN&MT về điều kiện đưa dự án vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Cùng với đó, các địa phương kiên quyết loại bỏ những công trình, dự án đã đưa vào kế hoạch nhưng quá 3 năm mà chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền...

Bà Thủy cho biết thêm, theo quy định của pháp luật, sau khi kế hoạch sử dụng đất hàng năm được phê duyệt, các địa phương thực hiện công bố, công khai, niêm yết trên phương tiện thông tin đại chúng và tại các cơ quan, đơn vị theo quy định tại Thông tư 29/2014/TT-BTNMT của Bộ TN&MT để các đối tượng sử dụng đất biết, thực hiện.

DUY CHÍ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter