Bình Dương: Thực hiện tốt Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ

Cập nhật: 03-11-2016 | 08:51:47

Nhận thức được tầm quan trọng của cải cách thủ tục hành chính (TTHC), kiểm soát TTHC trong cải cách thể chế và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thời gian qua, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành nhiều kế hoạch nhằm chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện tốt kế hoạch đơn giản hóa TTHC.


UBND xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo thực hiện tốt công tác niêm yết, công khai TTHC cho người dân.
Ảnh: H.V

Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 6-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ đã xác định việc rà soát, chuẩn hóa TTHC là một trong các nhiệm vụ trọng tâm. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1285/KH-UBND tỉnh ngày 25-4-2015; đồng thời tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ đến các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Kế hoạch yêu cầu các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ đơn giản hóa TTHC, bảo đảm thống nhất, chặt chẽ, hiệu quả với mục tiêu thực hiện 100% TTHC tại các cấp chính quyền được chuẩn hóa, kịp thời công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và niêm yết đầy đủ, đồng bộ, thống nhất tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC. Cùng với đó là tiến hành rà soát, lập danh mục TTHC đặc thù và TTHC giải quyết theo quy trình liên thông và xây dựng, ban hành Quyết định công bố TTHC đặc thù; nhập dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; rà soát, hệ thống, bổ sung, hoàn chỉnh và ban hành quyết định công bố bộ TTHC thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của địa phương, đơn vị…

Từ khi triển khai kế hoạch của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã đã thực hiện tốt theo tinh thần chỉ đạo Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch đơn giản hóa TTHC. Theo đó, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã đã nâng cao nhận thức một cách đầy đủ về công tác rà soát, kiểm soát TTHC, công khai minh bạch TTHC tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trên các trang thông tin điện tử sở, ban, ngành, địa phương. Về công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính được các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện, kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính đều được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trên các phương tiện thông tin đại chúng. Công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC đến người dân, doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm, triển khai thực hiện theo hướng chất lượng và hiệu quả.

Theo đánh giá của Trung ương, Bình Dương đã nghiêm túc ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ. Tỉnh đã phê duyệt được danh mục TTHC đặc thù và xây dựng, ban hành Quyết định công bố TTHC đặc thù; cho ý kiến đề xuất phương án đơn giản hóa đối với các nhóm TTHC trọng tâm mà Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố. Trong năm 2016, UBND tỉnh đã chủ động triển khai và yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt nội dung, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC, kiểm soát TTHC. Việc thực hiện tốt Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong tiếp nhận giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các chủ trương, định hướng lớn về cải cách TTHC được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra trong các nghị quyết, quyết định; lựa chn những vấn đề, TTHC cần tiếp tc đơn gin ha vtiếp tục cắt giảm chi phtuân thủ TTHC, tho gỡ khkhăn cho sn xuất, kinh doanh vđời sống người dân, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh; đồng thời tổ chức thực hiện nghiêm túc, có kết quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Song song đó, tỉnh tiếp tục ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch trọng tâm về hoạt động kiểm soát TTHC, rà soát, đánh giá TTHC, truyền thông hoạt động kiểm soát TTHC và kiểm tra công tác kiểm soát TTHC giai đoạn 2016-2020.

Để tiện việc liên hệ cũng như trả lời những kiến nghị của người dân liên quan cụ thể đến các thủ tục, Phòng Kiểm soát TTHC đề nghị người dân khi gửi đơn kiến nghị cần ghi rõ địa chỉ nơi ở, số điện thoại liên lạc và tóm tắt ngắn gọn nội dung cần kiến nghị. Mọi phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC xin liên hệ theo địa chỉ: Phòng Kiểm soát TTHC, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương; ĐT: (0650) 3835029 - số Fax: (0650) 3822174; địa chỉ email: kiemsoat.tthc@binhduong.gov.vn

 

SÔNG TRÀ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter