Các xã, phường cùng xây dựng và phát triển đô thị Thủ Dầu Một

Cập nhật: 20-06-2012 | 00:00:00

Thực hiện Nghị quyết 32/NQ-TU của Tỉnh ủy và Chương trình hành động (CTHĐ) số 13/Ctr-TU của Thị ủy Thủ Dầu Một về việc xây dựng, phát triển đô thị Thủ Dầu Một giai đoạn 2011-2015, các xã, phường đã xây dựng CTHĐ và kế hoạch thực hiện để bảo đảm mục tiêu đề ra là huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Thủ Dầu Một theo hướng văn minh, hiện đại tạo tiền đề góp phần xây dựng thành phố Bình Dương trong tương lai.

- Bí thư Đảng ủy phường Hiệp Thành TRẦN TẤN PHÁT: Xây dựng đô thị theo hướng văn minh, hiện đại

Là một trong những phường trung tâm của TX.TDM, chúng tôi luôn xác định tầm quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội để thực hiện CTHĐ về xây dựng và phát triển đô thị Thủ Dầu Một giai đoạn 2011-2015. Cụ thể trong giai đoạn 2006-2010, phường đã được đầu tư nâng cấp các tuyến đường huyết mạch nối liền các cụm dân cư, xây dựng 67/107 tuyến đường giao thông nông thôn, lắp đặt 22 tuyến chiếu sáng, làm thay đổi diện mạo đô thị.

Giai đoạn 2011-2015, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân phường Hiệp Thành quyết tâm xây dựng đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, gắn với quy hoạch chung của tỉnh và thị xã. Trên cơ sở phối kết hợp giữa UBND, các chi bộ trực thuộc, UBMTTQ và các đoàn thể  tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, Đảng ủy phường đã xây dựng kế hoạch phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị. Theo đó, các ban ngành, đoàn thể ở phường không ngừng thi đua thực hiện vai trò tham mưu hướng dẫn chỉ đạo đến các chi tổ hội nghiêm túc thực hiện. Với chủ trương phối hợp đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, phường đang tập trung mọi nguồn lực cải tạo, nâng cấp, xây dựng một số công trình đã được duyệt; đầu tư có trọng điểm, chú trọng bảo vệ môi trường, xây dựng nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng thương mại - dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp... Ngoài ra, phường chú trọng thi công một số công trình trọng điểm về xây dựng hệ thống hạ tầng, công trình kỹ thuật, công trình xã hội phục vụ cho việc phát triển đô thị trên cơ sở xã hội hóa.

Với sự đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân phường Hiệp Thành sẽ đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

- Chủ tịch UBND phường Phú Hòa BÙI MINH THẠNH: Tập trung thực hiện 3 việc lớn quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội

Để thực hiện thành công CTHĐ số 13 của Thị ủy Thủ Dầu Một, Đảng ủy phường đã xây dựng CTHĐ số 66 về xây dựng và phát triển đô thị phường Phú Hòa giai đoạn 2011-2015.

Quan điểm của phường là đầu tư phát triển đô thị theo hướng hiện đại, gắn với quy hoạch chung của tỉnh và thị xã; cụ thể là đầu tư xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ theo hướng vừa cải tạo, vừa nâng cấp và xây dựng mới theo quy hoạch đã được duyệt, trong đó đầu tư có trọng điểm, bảo đảm chất lượng. Song song đó, tập trung thi công một số công trình trọng điểm về xây dựng hệ thống hạ tầng, công trình kỹ thuật, công trình xã hội phục vụ cho việc phát triển. Để có thể phát triển nhanh, phường sẽ thực hiện tốt công tác xã hội hóa trong xây dựng và phát triển đô thị; từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng thương mại - dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp song song với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Trên cơ sở đó, phường sẽ tập trung vào 3 việc lớn, thứ nhất là quy hoạch; thứ hai xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, cụ thể là xây dựng hệ thống giao thông; phát triển, cải tạo lưới điện, điện chiếu sáng; vệ sinh, xử lý rác; cấp thoát nước; thông tin liên lạc; thứ ba là về xây dựng và phát triển hệ thống công trình hạ tầng kinh tế - xã hội, cụ thể là về nhà ở và các công trình công cộng như công trình phục vụ dịch vụ - thương mại, giáo dục, xây dựng cơ sở vật chất thông tin truyền thông, y tế.

- Bí thư Đảng ủy phường Hòa Phú HUỲNH VĂN THANH: Đoàn kết, khắc phục khó khăn, phấn đấu về đích sớm 

Giai đoạn 2011-2015 là bước đệm quan trọng trong việc xây dựng và phát triển đô thị nhằm xây dựng thành phố Thủ Dầu Một văn minh, hiện đại. Vì vậy, nhiệm vụ của địa phương là phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung mọi nguồn lực, khắc phục khó khăn, phấn đấu về đích sớm. 3 mặt của quá trình phát triển đô thị là quy hoạch, quản lý Nhà nước và chỉnh trang, phát triển đô thị, chúng tôi luôn bảo đảm phát triển đồng bộ, hài hòa. Đặc biệt, phường đẩy mạnh thực hiện chỉnh trang đô thị theo hướng hiện đại, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, hình thành các tuyến phố, khu mua sắm, phố đi bộ, tạo điểm nhấn cho đô thị Hòa Phú. Để thực hiện nhiệm vụ trên, Đảng bộ phường đã chủ động xây dựng quy chế nâng cao năng lực quản lý đô thị của cán bộ, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, thực hiện tốt dân chủ cơ sở...

Trong giai đoạn 2011-2015, phường Hòa Phú tiếp tục hoàn thiện các dự án phát triển đô thị theo quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ các dự án phát triển đô thị đã, đang thực hiện; xây dựng, phát triển hệ thống công trình hạ tầng kinh tế - xã hội. Cụ thể, với hệ thống giao thông, giữ gìn và phát huy hệ thống giao thông đã được đầu tư, hoàn chỉnh vỉa hè tại các khu tái định cư; đầu tư hoàn chỉnh hệ thống điện chiếu sáng tại các khu phố, bảo đảm vệ sinh môi  trường xử lý rác thải, đặc biệt tại các khu công nghiệp, nhà máy xử lý nước thải; vận động khuyến khích người dân tự chỉnh trang và xây dựng nhà ở theo thiết kế đô thị, thực hiện tốt chủ trương chỉnh trang đô thị theo quy hoạch; phấn đấu đến năm 2015, không còn nạn thả gia súc vào các khu vực tái định cư và đô thị nhằm hướng đến một thành phố văn minh, hiện đại.

- Chủ tịch UBND xã Chánh Mỹ NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT: Đoàn kết, thống nhất, tập trung mọi nguồn lực để đủ điều kiện lên phường vào năm 2015

Giai đoạn 2010-2015 là một bước chuyển quan trọng khi Đảng bộ TX.TDM đẩy mạnh công cuộc phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời giảm dần chênh lệnh giữa ngoại thị và nội ô. Đây cũng là một khó khăn, thách thức không nhỏ cho xã Chánh Mỹ. Vì vậy trong giai đoạn này, chúng tôi phải đoàn kết, thống nhất tập trung mọi nguồn lực để đủ điều kiện lên phường vào năm 2015.

Thực hiện Nghị quyết 32/NQ-TU của Tỉnh ủy và CTHĐ số 13/Ctr-TU của Thị ủy về việc xây dựng, phát triển đô thị Thủ Dầu Một giai đoạn 2011-2015, Đảng ủy xã đã xây dựng CTHĐ phù hợp, trong đó tập trung một số nhiệm vụ cụ thể để tạo bước đột phá. Ưu tiên hàng đầu là triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới phải gắn với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, môi trường do cấp trên phê duyệt, gắn với điều kiện về kinh tế, văn hóa - xã hội đặc thù của địa phương. Chúng tôi phấn đấu đến cuối năm 2012 sẽ đạt 16/19 tiêu chí. Về xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hiện nay, xã đang quản lý 74 tuyến đường giao thông nông thôn. Tính đến nay, đã bê tông, nhựa hóa được 60 công trình, phấn đấu đến cuối năm đạt 100% tuyến đường giao thông nông thôn được bê tông, nhựa hóa. Song song đó nâng cao chất lượng giáo dục, đạt chuẩn quốc gia về bậc tiểu học, THCS và phổ cập giáo dục THPT, quan tâm chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, duy trì hiệu quả và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, nâng cao chất lượng hoạt động các câu lạc bộ văn nghệ, thể dục thể thao, thiết chế văn hóa, phục vụ nhu cầu thiết yếu về hưởng thụ tinh thần cho nhân dân...

KIM HÀ - THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter