Chi bộ văn phòng HĐND, UBND Tx.Tân Uyên: Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn

Cập nhật: 20-02-2020 | 09:21:39

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy cùng với sự nỗ lực cố gắng, đoàn kết thống nhất của tập thể Chi ủy Chi bộ và đảng viên, qua các năm Chi bộ Văn phòng HĐND, UBND TX.Tân Uyên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

 

Mô hình “Chính quyền thân thiện, công sở thân thiện” ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TX.Tân Uyên đã đem đến sự hài lòng cho người dân.

Việc lãnh đạo công tác chuyên môn của Chi bộ Văn phòng HĐND, UBND TX.Tân Uyên luôn được xem là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Chi bộ đã lãnh đạo triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan hàng năm. Với nhiệm vụ chuyên môn được giao, chi bộ đã tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương để chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu và phục vụ các hoạt động của HĐND, Thường trực, các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND thị xã. Cụ thể như tham mưu tổ chức tốt các hội nghị liên tịch giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; tham mưu tổ chức tốt các cuộc giám sát chuyên đề, khảo sát và giám sát thường xuyên của HĐND, Thường trực và các ban theo kế hoạch.

Sau các cuộc giám sát, Văn phòng HĐND, UBND TX.Tân Uyên tham mưu theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các kiến nghị, kết luận của Thường trực, các ban của HĐND; tham mưu giữ mối liên hệ và tham gia các hoạt động do HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh tổ chức; tham mưu xây dựng chương trình làm việc hàng tuần, tháng, năm của UBND thị xã... Đặc biệt là tham mưu UBND thị xã thực hiện tốt công tác cải cách và kiểm soát thủ tục hành chính, công khai đầy đủ các quy định, thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã. Với cơ sở vật chất được trang bị đầy đủ, khang trang và con người, các thiết chế để xây dựng chính quyền, công sở thân thiện cũng được quan tâm, tạo thuận lợi cho người dân khi đến giải quyết thủ tục hành chính, đã đem lại sự hài lòng cho người dân.

Ngoài ra, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng HĐND, UBND và nghị quyết hàng năm của chi bộ, Văn phòng HĐND, UBND TX.Tân Uyên còn xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí, điều kiện vật chất bảo đảm cho hoạt động của HĐND, UBND và Văn phòng HĐND, UBND thị xã; thực hiện chi ngân sách cho các hoạt động bảo đảm đúng chính sách, pháp luật, định mức trên tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết các chế độ cho cán bộ, công chức đầy đủ và kịp thời; quản lý tốt biên chế và tài sản, trang thiết bị, cơ sở vật chất được giao theo quy định...

Bà Mai Linh Thảo, Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng HĐND, UBND TX.Tân Uyên, đánh giá trong nhiệm kỳ qua, mặc dù có sự thay đổi về nhân sự cấp ủy, lãnh đạo văn phòng, tuy nhiên dưới sự quan tâm lãnh đạo thường xuyên của Thị ủy, UBND thị xã, Chi bộ Văn phòng HĐND, UBND TX.Tân Uyên đã thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Chi bộ luôn đoàn kết, thống nhất cao, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng; thực hiện đúng quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu.

Đặc biệt, chi bộ có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; luôn phát huy tốt trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, tạo sự chuyển biến tích cực, toàn diện, vững chắc trên các mặt công tác; thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; kiên quyết xử lý các sai phạm, bảo đảm nghiêm minh, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận cao, được cán bộ, đảng viên tin tưởng. Việc học tập và làm theo tư tưởng,

 biểu hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong công việc, trong đời sống thường ngày. Ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, thái độ, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức được nâng lên; các đoàn thể đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị. đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, chi bộ tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng; tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động học tập, quán triệt đầy đủ các nghị quyết, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và cử cán bộ, đảng viên tham gia học tập đầy đủ các đợt học tập chính trị, chuyên đề do Đảng bộ tổ chức. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tập trung chỉ đạo, lãnh đạo việc học và làm theo gương Bác một cách thiết thực; đẩy mạnh thực hiện văn hóa công sở, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Mỗi cán bộ, công chức, đảng viên, quần chúng trong chi bộ sẽ nâng cao ý thức học tập, tự học, tự nghiên cứu các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không ngừng học tập để nâng cao trình độ, rèn luyện tinh thần, thái độ, tác phong làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; đồng thời thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Văn phòng HĐND, UBND TX.Tân Uyên phấn đấu: Hàng năm, chi bộ đạt “trong sạch vững mạnh”. 100% đảng viên tham gia học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các văn bản pháp luật của Nhà nước. 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phát triển 1 đảng viên mới (nếu có nguồn). 100% cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 20%. Hàng năm, 100% đảng viên đăng ký “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 TIỂU LIÊN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter