Chi nhánh NHNo&PTNT Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thông báo bán tài sản để thu hồi nợ vay như sau:

Cập nhật: 20-03-2014 | 00:00:00

Chi nhánh NHNo&PTNT Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thông báo bán tài sản để thu hồi nợ vay như sau:

1) Tài sản 1: QSD đất diện tích 120 m2 (ODT) và căn nhà diện tích 225,6 m2 (Nhà cấp 3, 2 tầng) tại số 94 đường D1, KDC Phú Hòa 1, P.Phú Hòa, TP.TDM, BD thuộc thửa đất số: Ô 59-Lô B3; Tờ bản đồ số:55 .

2) Tài sản 2: QSD đất diện tích 120 m2 (ODT) và căn nhà diện tích 225,6 m2 (Nhà cấp 3, 2 tầng) tại số 96 đường D1, KDC Phú Hòa 1, P.Phú Hòa, TDM, BD thuộc thửa đất số: Ô 59 –Lô B3; Tờ bản đồ số: 55.

3) Tài sản 3: QSD đất diện tích 6.167 m2 (CLN:5.882 m2; HLBVĐB: 285 m2) tại xã An Tây, huyện Bến Cát, BD thuộc thửa đất số: 364; Tờ bản đồ số: 29.

Khách hàng có nhu cầu đăng ký mua tài sản xin liên hệ:

Chi nhánh NHNo&PTNT Tx Thủ Dầu Một

Địa chỉ: Số 9, Đoàn Trần Nghiệp, P.Phú Cường, TP.TDM, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650.3859820. Fax: 0650.3859822

 

Chi nhánh NHNo&PTNT Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thông báo bán tài sản để thu hồi nợ vay như sau:

QSD đất diện tích 428 m2 (ODT). Trên đất có nhà 1 trệt, 1 lầu, diện tích sàn 350 m2chưa có giấy chứng nhận quyền sở hữu

Địa chỉ  thửa đất: phường Hiệp Thành, TP.TDM, tỉnh BD thuộc thửa đất số: 129; Tờ bản đồ số: 59.

Khách hàng có nhu cầu đăng ký mua tài sản xin liên hệ:

Chi nhánh NHNo&PTNT Tx Thủ Dầu Một

Địa chỉ: Số 9, Đoàn Trần Nghiệp, P.Phú Cường, TP.TDM, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650.3859820. Fax: 0650.3859822

 

Chi nhánh NHNo&PTNT Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thông báo bán tài sản để thu hồi nợ vay như sau:

1) Tài sản 1: QSD đất diện tích 1.275 m2 (TC: 300 m2; LN: 975 m2) và căn nhà cấp 4, diện tích 70 m2 tại phường Định Hòa, TP. TDM, BD thuộc thửa đất số: 163(B); Tờ bản đồ số:01 .

2) Tài sản 2: QSD đất diện tích 4.960 m2 (ONT: 400 m2; CLN: 4.560 m2) tại xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát, BD thuộc thửa đất số: 102; Tờ bản đồ số: 04.

3) Tài sản 3:QSD đất diện tích 4.487 m2 (CLN) tại xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát, BD thuộc thửa đất số 94; 101; Tờ bản đồ số: 4.

4) Tài sản 4: QSD đất diện tích 8.833,3 m2 (ONT: 150 m2; CLN: 8.683,3 m2) tại phường Định Hòa, TP.TDM, BD thuộc thửa đất số 489; Tờ bản đồ số: 05.

Khách hàng có nhu cầu đăng ký mua tài sản xin liên hệ:

Chi nhánh NHNo&PTNT Tx Thủ Dầu Một

Địa chỉ: Số 9, Đoàn Trần Nghiệp, P.Phú Cường, TP.TDM, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650.3859820. Fax: 0650.3859822

 

 

 

Chi nhánh NHNo&PTNT Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thông báo bán tài sản để thu hồi nợ vay như sau:

1) Tài sản 1: QSD đất diện tích 956 m2 (TC: 50 m2; CLN: 906 m2). Trên đất có căn nhà cấp 4, diện tích 50 m2 tại phường Định Hòa, TP. TDM, BD thuộc thửa đất số: 377; Tờ bản đồ số:05.

2) Tài sản 2: QSD đất diện tích 1.167,4 m2 (CLN) tại phường Định Hòa, TP.TDM, BD thuộc thửa đất số: 490; Tờ bản đồ số: 05.

3) Tài sản 3: QSD đất diện tích 6.600 m2 (CLN) tại xã Tân Định, huyện Bến Cát, BD thuộc thửa đất số 534; Tờ bản đồ số: 24.

4) Tài sản 4: QSD đất diện tích 1.712 m2 (ODT: 300 m2; CLN: 1.412 m2) tại phường Định Hòa, TP. TDM, BD thuộc thửa đất số: 70; Tờ bản đồ số:01.

5) Tài sản 5: QSD đất diện tích 372 m2 (CLN) tại phường Định Hòa, TP. TDM, BD thuộc thửa đất số: 69; Tờ bản đồ số:01.

6) Tài sản 6: QSD đất diện tích 7.380,3 m2 (CLN: 7.351,9 m2; HLATĐB: 28,4 m2) tại xã  Phú Chánh, huyện  Tân Uyên, BD thuộc thửa đất số: 771; Tờ bản đồ số: 2.

Khách hàng có nhu cầu đăng ký mua tài sản xin liên hệ:

Chi nhánh NHNo&PTNT Tx Thủ Dầu Một

Địa chỉ: Số 9, Đoàn Trần Nghiệp, P.Phú Cường, TP.TDM, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650.3859820. Fax: 0650.3859822

 

Chi nhánh NHNo&PTNT Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thông báo bán tài sản để thu hồi nợ vay như sau:

1) Tài sản 1: QSD đất diện tích 93,7 m2 (ODT: 52,6 m2; HNK: 41,1 m2) tại phường Phú Lợi, TP. TDM, BD thuộc thửa đất số: 441; Tờ bản đồ số:33-2.

2) Tài sản 2: QSD đất diện tích 1.835 m2 (ODT: 1.300 m2; HNK: 535 m2) tại phường Phú Lợi, TP. TDM, BD thuộc thửa đất số: 134; Tờ bản đồ số: 33-2.

3) Tài sản thứ 3: QSD đất diện tích 885,4 m2 (thổ cư: 160 m2; đất cây lâu năm: 725,4 m2). Địa chỉ  thửa đất: phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một (nay là thành Phố Thủ Dầu Một), tỉnh Bình Dương thuộc thửa đất số: 166; Tờ bản đồ số: 56.

4) Tài sản thứ 4: QSD đất diện tích 495 m2 (CLN). Địa chỉ  thửa đất: phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một (nay là thành Phố Thủ Dầu Một), tỉnh Bình Dương thuộc thửa đất số: 581; Tờ bản đồ số: 56.

Khách hàng có nhu cầu đăng ký mua tài sản xin liên hệ:

Chi nhánh NHNo&PTNT Tx Thủ Dầu Một

Địa chỉ: Số 9, Đoàn Trần Nghiệp, P.Phú Cường, TP.TDM, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650.3859820. Fax: 0650.3859822

 

Chi nhánh NHNo&PTNT Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thông báo bán tài sản để thu hồi nợ vay như sau:

1) Tài sản 1: QSD đất diện tích 2.279 m2 (LN: 190 m2; HNK: 2.089 m2). Trên đất có nhà xưởng diện tích 2.000 m2 tại phường Định Hòa, TP. TDM, BD thuộc thửa đất số: 30(297); 30(298); Tờ bản đồ số:05.

2) Tài sản 2: QSD đất diện tích 2.000 m2 (HNK) tại xã Phú Chánh, huyện Tân Uyên, BD thuộc thửa đất số: 778; Tờ bản đồ số: 2.

3) Tài sản 3: QSD đất diện tích 555,6 m2 (TC: 300 m2; HLATĐB: 6,8 m2; HLATĐĐ: 6,8 m2) tại phường xã Phú Chánh, huyện Tân Uyên, BD thuộc thửa đất số 780; Tờ bản đồ số: 02.

Khách hàng có nhu cầu đăng ký mua tài sản xin liên hệ:

Chi nhánh NHNo&PTNT Tx Thủ Dầu Một

Địa chỉ: Số 9, Đoàn Trần Nghiệp, P.Phú Cường, TP.TDM, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650.3859820. Fax: 0650.3859822

 

Chi nhánh NHNo&PTNT Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thông báo bán tài sản để thu hồi nợ vay như sau:

QSD đất diện tích 910 m2 (CLN: 910 m2). Trên đất có căn nhà cấp 4, diện tích 60 m2(chưa có giấy chứng nhận quyền sở hữu) tại xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương thuộc thửa đất số: 489; Tờ bản đồ số: 04 .

Khách hàng có nhu cầu đăng ký mua tài sản xin liên hệ:

Chi nhánh NHNo&PTNT Tx Thủ Dầu Một

Địa chỉ: Số 9, Đoàn Trần Nghiệp, P.Phú Cường, TP.TDM, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650.3859820. Fax: 0650.3859822

 

Chi nhánh NHNo&PTNT Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thông báo bán tài sản để thu hồi nợ vay như sau:

1) Tài sản 1: QSD đất diện tích 534,2 m2 (thổ cư: 160 m2; vườn: 374,2 m2). Địa chỉ thửa đất: ấp Thạnh Hòa A, TT An Thạnh, huyện Bến Cát (nay là khu phố Thạnh Hòa A, phường An Thạnh, thị xã Thuận An), tỉnh Bình Dương thuộc thửa đất số: 120; Tờ bản đồ số: C4-1. Giá bán: 2 tỷ đồng.

Khách hàng có nhu cầu đăng ký mua tài sản xin liên hệ:

Chi nhánh NHNo&PTNT Tx Thủ Dầu Một

Địa chỉ: Số 9, Đoàn Trần Nghiệp, P.Phú Cường, TP.TDM, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650.3859820. Fax: 0650.3859822

 

Chi nhánh NHNo&PTNT Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thông báo bán tài sản để thu hồi nợ vay như sau:

QSD đất diện tích 1.932 m2 (CLN: 1.932 m2).

Địa chỉ  thửa đất: xã Lai Hưng, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương thuộc thửa đất số: 119; Tờ bản đồ số: 20.

Khách hàng có nhu cầu đăng ký mua tài sản xin liên hệ:

Chi nhánh NHNo&PTNT Tx Thủ Dầu Một

Địa chỉ: Số 9, Đoàn Trần Nghiệp, P.Phú Cường, TP.TDM, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650.3859820. Fax: 0650.3859822

 

Chi nhánh NHNo&PTNT Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thông báo bán tài sản để thu hồi nợ vay như sau:

QSD đất diện tích 197,68 m2 (Thổ cư) và căn nhà cấp 4 diện tích 130,27 m2 tại số 25/12tổ 12, khu 4, P.Phú Lợi, TDM, BD.

Khách hàng có nhu cầu đăng ký mua tài sản xin liên hệ:

Chi nhánh NHNo&PTNT Tx Thủ Dầu Một

Địa chỉ: Số 9, Đoàn Trần Nghiệp, P.Phú Cường, TP.TDM, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650.3859820. Fax: 0650.3859822

 

 

 

Chi nhánh NHNo&PTNT Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thông báo bán tài sản để thu hồi nợ vay như sau:

1) Tài sản 1: QSD đất diện tích 183 m2 (ODT: 100m2; CLN: 83m2) tại phường Phú Mỹ, TP.TDM, tỉnh BD thuộc thửa đất số: 995; Tờ bản đồ số: 10.

2) Tài sản 2: QSD đất diện tích 151,5 m2 (ODT: 50m2; LN: 101,5m2) tại phường Phú Mỹ, TP.TDM, tỉnh BD thuộc thửa đất số: 701; Tờ bản đồ số: 13.

Khách hàng có nhu cầu đăng ký mua tài sản xin liên hệ:

Chi nhánh NHNo&PTNT Tx Thủ Dầu Một

Địa chỉ: Số 9, Đoàn Trần Nghiệp, P.Phú Cường, TP.TDM, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650.3859820. Fax: 0650.3859822

 

Chi nhánh NHNo&PTNT Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thông báo bán tài sản để thu hồi nợ vay như sau:

1) Tài sản 1: QSD đất diện tích 271,2 m2 (ODT: 100m2; LN: 171,2m2) tại phường Hiệp Thành, TP.TDM, tỉnh BD thuộc thửa đất số: 23(120); Tờ bản đồ số: 28.

2) Tài sản 2: QSD đất diện tích 68,5 m2 (LN: 68,5m2) tại phường Hiệp Thành, TP.TDM, tỉnh BD thuộc thửa đất số: 14(75); Tờ bản đồ số: 29.

Khách hàng có nhu cầu đăng ký mua tài sản xin liên hệ:

Chi nhánh NHNo&PTNT Tx Thủ Dầu Một

Địa chỉ: Số 9, Đoàn Trần Nghiệp, P.Phú Cường, TP.TDM, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650.3859820. Fax: 0650.3859822

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter