Chính phủ

Cập nhật: 02-08-2010 | 00:00:00

- Nghị định 83/2010/NĐ-CP ngày 23-7-2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm.

Các bộ, ngành

- Thông tư 06/2010/TT-BNV ngày 26-7-2010 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số các ngạch viên chức trợ giúp viên pháp lý.

- Thông tư 106/2010/TT-BTC ngày 26-7-2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Thông tư 20/2010/TT-BLĐTBXH ngày 26-7-2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về cộng tác viên thanh tra dạy nghề và hoạt động tự thanh tra, kiểm tra trong các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề.

- Thông tư 23/2010/TT-BGDĐT ngày 23-7-2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi.

Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Bình Dương

- Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND7 ngày 16-7-2010 của HĐND tỉnh Bình Dương dự toán điều chỉnh ngân sách và phân bổ dự toán điều chỉnh ngân sách tỉnh năm 2010.

- Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND7 ngày 16-7-2010 của HĐND tỉnh Bình Dương về việc phê chuẩn kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010.

- Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND7 ngày 16-7-2010 của HĐND tỉnh Bình Dương về việc Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh Bình Dương, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Bình Dương và chi tiêu tiếp khách trong nước.

- Nghị quyết số 11/NQ-HĐND7 ngày 16-7-2010 của HĐND tỉnh Bình Dương về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2011.

- Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND7 ngày 16-7-2010 của HĐND tỉnh Bình Dương về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 37/2009/NQ-HĐND7 ngày 16-12-2009 của HĐND tỉnh Bình Dương về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

- Nghị quyết số 13/NQ-HĐND7 ngày 16-7-2010 của HĐND tỉnh Bình Dương về việc bãi bỏ 14 nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành.

- Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND7 ngày 16-7-2010 của HĐND tỉnh Bình Dương về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục - đào tạo tỉnh Bình Dương.

- Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND7 ngày 16-7-2010 của HĐND tỉnh Bình Dương về chính sách, chế độ đối với học sinh, sinh viên ngành giáo dục - đào tạo tỉnh Bình Dương.

- Nghị quyết số 16/2010/NQ-HĐND7 ngày 16-7-2010 của HĐND tỉnh Bình Dương về chính sách, chế độ đối với các hoạt động của ngành giáo dục - đào tạo tỉnh Bình Dương.

Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Dương

- Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND ngày 23-7-2010 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 96/2009/QĐ-UBND ngày 31-12-2009 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quy định về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương.

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter