90 năm thành lập Đảng

Khi vừa giành được chính quyền, cũng như cả nước, Đảng bộ và nhân dân Thủ Dầu Một lại phải đối mặt với thù trong giặc ngoài.

Cách đây gần 75 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Thủ Dầu Một từ người nô lệ trở thành người chủ đất nước. Đảng ta từ một Đảng không hợp pháp trở thành lãnh đạo chính quyền.

Sáng 10-1, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Thủ Dầu Một đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2020).

Cách đây 84 năm (tháng 2-1936), Tỉnh ủy lâm thời Thủ Dầu Một được thành lập, đánh dấu một bước ngoặt trong phong trào cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân Thủ Dầu Một.

LTS: Ra đời, lớn lên từ truyền thống mấy ngàn năm văn hiến và trưởng thành cùng dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, của dân tộc Việt Nam,

Quay lên trên free html hit counter