Chọn người tài, không chọn người thân

Cập nhật: 10-07-2019 | 08:23:03

 Tại hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019 của tỉnh hôm qua (9-7), cho thấy việc thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Kế hoạch số 43-KH/TU và Đề án 711 của Tỉnh ủy đã và đang được thực hiện với quyết tâm chính trị cao, theo lộ trình và những bước đi thích hợp. Đặc biệt, trong công tác tinh giản biên chế sẽ bảo đảm tinh giản những người không làm được việc, hạn chế về trình độ, năng lực.

“Ít mà tốt” chính là tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi nói về tính hiệu quả của bộ máy hành chính. Năm 1952, khi nói chuyện với cán bộ quân nhu, Người đưa ra khái niệm tinh giản bộ máy: “Nói chung, các cơ quan đều phải tiết kiệm. Riêng cơ quan cung cấp tổ chức còn kềnh càng, thừa người, phải sắp xếp cho gọn gàng, hợp lý, mọi người đều có công việc thiết thực, những người thừa phải đưa đi chỗ thiếu, những người ở lại phải thi đua nâng cao năng suất của mình. Thế là tinh giản, tinh là đưa năng suất lên cao, làm cho mau cho tốt, giản là vừa phải, không kềnh càng, tránh hình thức”… Kế thừa tư tưởng của Bác, Đảng và Nhà nước ta nhiều lần đề ra chủ trương sắp xếp, kiện toàn hệ thống chính trị gắn với việc tinh giản biên chế. Năm 2015, Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 39-NQ/ TW về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp đó, tại Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 18/NQTW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là chủ trương rất đúng đắn của Đảng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội; đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tiết kiệm, giảm chi thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương.

Trên tinh thần đó, việc thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết 18- NQ/TW (khóa XII), đã được Bình Dương cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 43-KH/TU và Đề án 711 của Tỉnh ủy; đồng thời xác định đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, được thực hiện có lộ trình, bước đi phù hợp. Theo bà Nguyễn Minh Thủy, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đối với công tác tinh giản biên chế sẽ “không được tinh giản những người làm được việc nhưng không quen thân và giữ lại những người thân quen nhưng hạn chế về trình độ, năng lực…”. Như vậy, với phương châm chọn người tài, không chọn người thân, việc thực hiện tinh giản biên chế sẽ bảo đảm tính dân chủ, khách quan, công bằng, góp phần kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tại địa phương tinh gọn, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả.

THÀNH SƠN

Chia sẻ bài viết
Tags
Đảng

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter