Chú trọng phát triển con người văn hóa

Cập nhật: 26-06-2019 | 09:28:08

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/ TW, ngày 9-6-2014 của Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” (gọi tắt là Nghị quyết 33), TX.Tân Uyên đã từng bước đổi mới, phát triển, lấy con người làm trọng tâm gắn với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh...

 Giữ gìn bản sắc văn hóa

Về TX.Tân Uyên những ngày này, chúng tôi ghi nhận được nhiều nét đổi mới nơi đây. Đây đang là vùng đất phát triển mạnh về kinh tế công nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ và là nơi thu hút đông lao động các tỉnh, thành tìm về lập nghiệp. 5 năm qua, việc thực hiện Nghị quyết 33 đã từng bước đẩy mạnh việc đầu tư, quản lý vàsử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thị xã. Giúp bảo tồn, phát triển bản sắc văn hóa các dân tộc, vùng miền trong cả nước. UBND TX.Tân Uyên luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhằm thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư vào lĩnh vực văn hóa, thể thao, thường xuyên kiểm tra công tác quản lý, sửdụng các thiết chếvăn hóa, di tích lịch sử… Qua đó, tạo sự phát triển bền vững, hài hòa giữa kinh tế, văn hóa, thể thao và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn, đáp ứng cơ bản nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao của người dân. Từ việc thực hiện Nghị quyết 33, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần và tri thức người dân ngày càng được nâng cao; đồng thời tiếp tục phát huy giá trị truyền thống lịch sử, cách mạng của TX.Tân Uyên.


Các em học sinh về nguồn trong chương trình “Theo bước chân người anh hùng”

Việc thực hiện Nghị quyết 33, Chương trình hành động số 88-CTHĐ/TU ngày 12-9- 2014 của Tỉnh ủy Bình Dương đã được các cấp ngành của TX.Tân Uyên chú trọng. Các cơ quan, đơn vị lồng ghép phổ biến vào các cuộc họp cơ quan với 60 cuộc, 145 lượt cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và quần chúng tham gia. Đài Truyền thanh thị xã đã thực hiện 2.075 chương trình thời sự và chuyên mục với 15.804 tin, bài... Tất cả nhằm xây dựng con người TX.Tân Uyên với chuẩn mực đạo đức, lối sống, tác phong phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, hiện đại. Văn hóa các vùng miền, các dân tộc đều được bảo tồn, phát huy và gìn giữ trong nhiều năm qua.

Xứng đáng với vùng đất giàu truyền thống cách mạng

Năm 2017 và 2018, TX.Tân Uyên tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với những xã nông thôn mới. Đến nay, 6/6 xã đạt 19/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh giai đoạn 2017-2020. Tổng kinh phí đầu tư phát triển và huy động các nguồn lực từ năm 2011 đến nay khoảng 3.003,4 tỷ đồng.

Những năm qua, TX.Tân Uyên từng bước nâng cao chất lượng và số lượng gia đình được công nhận gia đình văn hóa, gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững”, gương “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”. Bên cạnh đó là ngăn chặn kịp thời biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống chưa tốt của một bộ phận thanh, thiếu niên. Theo anh Đinh Quốc Phú, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin TX.Tân Uyên, hàng năm, UBND thị xã đã chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin xây dựng kế hoạch thực hiện công tác gia đình và kế hoạch duy trì, triển khai nhân rộng mô hình “Củng cố gia đình văn hóa giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Kế hoạch duy trì và triển khai nhân rộng Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010- 2020” cũng được triển khai thực hiện và được người dân đồng lòng hưởng ứng. Phòng cũng đã tổ chức Ngày hội Gia đình văn hóa - thể thao tiêu biểu TX.Tân Uyên nhằm chọn cử các gia đình văn hóa tiêu biểu cấp thị xã tham dự hội thi gia đình cấp tỉnh và cụm miền Đông. Hiện nay, trên địa bàn thị xã có 12 Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc. Đây là những địa chỉ đáng tin cậy để các gia đình học hỏi cùng nhau, xây dựng gia đình được tốt đẹp hơn.

Về thiết chế văn hóa, hiện trên địa bàn thị xã có 10 di tích được công nhận, trong đó có một di tích cấp quốc gia và 9 di tích cấp tỉnh (gồm: Cù lao Rùa xã Thạnh Hội - di tích cấp tỉnh, nhà cổ Đỗ Cao Thứa và đình Tân Trạch xã Bạch Đằng, chùa Hưng Long, đình Dư Khánh và

 Di tích Chiến thắng tháp canh cầu Bà Kiên ở phường Thạnh Phước, Chiến khu Vĩnh Lợi xã Vĩnh Tân, đình Vĩnh Phước phường Thái Hòa, đình Bưng Cù ở phường Tân Phước Khánh và miếu Ông ở phường Tân Hiệp). Từ năm 2016 đến nay, Khu di tích Chiến khu Vĩnh Lợi và các di tích trên địa bàn thị xã đã đón tiếp và phục vụ gần 20.000 lượt khách đến tham quan. Công tác bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị di tích, giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, cộng đồng thường xuyên quan tâm.

Một trong những thành quả đáng tự hào ở đây là tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Các xã, phường xếp loại tiên tiến được giữ vững 100% qua hàng năm. Năm 2014, 2017, 2018 có trên 96% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. “Khu phố văn hóa”, “Ấp văn hóa” tăng qua từng năm. Cụ thể năm 2014 là 89% thì năm 2018, tỷ lệ này là 99%... Hiện TX.Tân Uyên có 12 Câu lạc bộ Đờn ca tài tử với gần 500 thành viên, thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, tham gia hội thi, hội diễn do thị xã và tỉnh tổ chức.

Một điều đáng nói nữa trong kết quả thực hiện Nghị quyết 33 là hoạt động lễ hội Hương bưởi Bạch Đằng sau 2 lần tổ chức cũng đã góp phần quảng bá thương hiệu bưởi, thương hiệu của một vùng quê hiền hòa, giàu truyền thống cách mạng bay xa hơn…

Thời gian tới, thực hiện Nghị quyết 33, thị xã sẽ tiếp tục triển khai quán triệt các văn bản quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch đến các hộ kinh doanh. Tăng cường quản lý chặt chẽ các loại hình kinh doanh văn hóa, dịch vụvăn hóa, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ… kết hợp thanh kiểm tra các hoạt động văn hóa, phòng chống và ngăn chặn có hiệu quả văn hóa phẩm độc hại, tệ nạn xã hội.

 QUỲNH NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter