Chú trọng việc xây dựng con người mới

Cập nhật: 24-05-2019 | 07:43:20

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/ TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Chương trình hành động số 88 của Tỉnh ủy về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” (gọi tắt là NQ33), TX.Bến Cát đã chú trọng vào việc xây dựng, phát triển con người, nâng cao việc thụ hưởng về văn hóa để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn...

Thực hiện NQ33, trước hết, Thị ủy, UBND thị xã chỉ đạo các cấp ủy Đảng tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống; đồng thời ngăn chặn, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức của cán bộ, đảng viên và trong xã hội. Từ việc chỉ đạo này, lãnh đạo TX.Bến Cát cũng đã phổ biến các hoạt động tuyên truyền đến công chức, viên chức, người dân việc thực hiện Chương trình hành động số 88 của Tỉnh ủy phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng con người mới.

 Các thành viên tích cực trong công tác triển khai Luật Phòng, chống bạo lực gia đình nhận giấy khen

Theo bà Nguyễn Thị Kim Thanh, chuyên viên Phòng Văn hóa - Thông tin, phụ trách công tác gia đình thì các hoạt động về giúp đỡ mọi người xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn luôn được các cấp, ngành quan tâm. Cụ thể là việc tổ chức các hoạt động cao điểm trong các Ngày Quốc tế hạnh phúc 20-3, Gia đình Việt Nam 28-6... Ngày hội đại đoàn kết hàng năm những gia đình văn hóa tiêu biểu cũng được tuyên dương ở khu phố để bà con noi gương tốt. Từ những việc làm cụ thể về thi đua trong văn nghệ, thể thao, các thành viên trong gia đình đã xây dựng cuộc sống ngày càng sung túc, hạnh phúc hơn. Ngành văn hóa cũng đã tham mưu xây dựng con người Bến Cát với những chuẩn mực đạo đức, lối sống, tác phong phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, hiện đại hóa nông thôn và hội nhập quốc tế. Để xây dựng, phát triển con người toàn diện, các cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác: Giáo dục - đào tạo, y tế, dân số - gia đình, giảm nghèo, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhằm tạo nhiều sân chơi lành mạnh cho người dân tham gia.

Để xây dựng con người mới, tại đây đã xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh gắn các hoạt động văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Từng bước thu hẹp khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa các địa phương trong toàn thị xã. Thời gian qua, TX.Bến Cát cũng đã xây dựng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế Trung tâm Văn hóa xã, phường. Xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trong cộng đồng, tạo nề nếp kỷ cương xã hội. Bên cạnh đó là rà soát việc xây dựng và thực hiện quy ước khu, ấp văn hóa theo đúng nội dung của quy ước đã được phê duyệt bảo đảm tính dân chủ. Các quy ước, tiêu chí văn hóa được xây dựng thiết thực, phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị. Khắc phục tình trạng hình thức trong việc bình chọn, công nhận các danh hiệu văn hóa. Mỗi địa phương, cộng đồng, cơ quan, đơn vị, tổ chức phải là một môi trường văn hóa lành mạnh. Tính đến cuối năm 2018, TX.Bến Cát có 97,68 % hộ đạt gia đình văn hóa (.24.336 hộ) và 93,47% khu nhà trọ văn hóa (2.795 khu nhà trọ). Tỷ lệ đạt gia đình văn hóa hàng năm tăng.

Tập trung cho yếu tố con người còn là việc tiếp tục thực hiện chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam. Điều này nhằm bảo đảm gia đình là nơi hình thành, nuôi dưỡng nhân cách văn hóa và giáo dục nếp sống cho con người, gắn việc xây dựng gia đình với phòng, chống bạo lực gia đình. TX.Bến Cát cũng đã xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu. Tập trung xây dựng nếp sống văn hóa trong trường học, giáo dục truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ. Xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đoàn kết, dân chủ, văn minh, đạt chuẩn về văn hóa. Việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng nếp sống văn minh, tiến bộ, nhất là trong việc cưới, việc tang, lễ hội cũng góp phần xây dựng con người mới, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, xây dựng đất nước.

Công tác gia đình ngày càng được quan tâm. Hiện tại, TX.Bến Cát cũng đang tuyển chọn từ 8 xã, phường 24 gia đình tiêu biểu để tham gia ngày hội gia đình cấp thị xã, tiến tới tham dự cấp tỉnh. Các hoạt động chính trong những ngày hội gia đình được tổ chức ở cơ sở là thi văn nghệ, thể thao, thi nấu ăn dinh dưỡng cho gia đình. Thông qua các hoạt động này, thông điệp về xây dựng gia đình hạnh phúc, con người mới được tuyên truyền rộng rãi và hiệu quả.

Theo ông Lê Nguyên Khôi, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin TX.Bến Cát, ngoài xây dựng phát triển yếu tố con người thì các tiêu chí khác của NQ33 đều được triển khai thực hiện tốt. Trong đó, có thể kể đến như xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”... Việc thực hiện NQ33, Chương trình hành động số 88 của Tỉnh ủy đã góp phần xây dựng đời sống văn hóa - xã hội - an ninh trật tự ổn định, văn minh hơn.

TX.Bến Cát hiện có 8/8 phường, xã triển khai mô hình phòng chống bạo lực gia đình. Có 39 Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững, 30 tổ hòa giải và 30 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình. Qua 5 năm thực hiện NQ33, số hộ luyện tập thể thao thường xuyên là 8.485/26.202 hộ (đạt 32,38%), số người tập thể thao thường xuyên đạt gần 29%.

 QUỲNH NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter