Chuẩn bị công tác Đại hội Đảng các cấp

Cập nhật: 18-07-2019 | 07:53:44

 “Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 35- CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy”. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể 6 tháng cuối năm 2019 được nhấn mạnh tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 29.

 Các đại biểu trao đổi bên hành lang hội nghị. Ảnh: QUỐC CHIẾN

 Báo cáo tại hội nghị về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong 6 tháng đầu năm, đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nêu rõ: Các cấp ủy, cơ quan, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch và xử lý kịp thời, có hiệu quả các công việc phát sinh trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Công tác xây dựng Đảng được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều chuyển biến tích cực trên các mặt theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế đạt được kết quả bước đầu. Bộ máy chính quyền các cấp tiếp tục được kiện toàn, củng cố, bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành quản lý trên các lĩnh vực. Công tác dân vận, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục có sự nỗ lực trong triển khai các hoạt động nhằm kịp thời động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào kết quả chung trên các lĩnh vực của tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp 932 đảng viên mới (tăng 149 đảng viên so với cùng kỳ 2018); trong đó đã kết nạp 71 đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, nâng tổng số đảng viên toàn tỉnh lên 47.118 đảng viên.

Trong 6 tháng cuối năm, các cấp ủy, cơ quan, tổ chức Đảng sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 35- CT/ TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Thời gian từ nay đến ngày tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở không còn nhiều, do vậy các đồng chí bí thư cấp ủy, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt chủ động nghiên cứu Chỉ thị 35 và các văn bản liên quan để chủ động triển khai ở địa phương, đơn vị.

Song song với công tác triển khai Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII). Bên cạnh đó, trên cơ sở kết quả khảo sát, đánh giá tình hình, chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế, khó khăn để kịp thời có giải pháp khắc phục và tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án 711 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, đơn vị tỉnh Bình Dương.

Cùng với công tác xây dựng Đảng, trong 6 tháng cuối năm, Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục thực hiện các nghị quyết, chỉ thị về công tác xây dựng chính quyền; tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế để nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác dân vận chính quyền; đẩy mạnh cải cách hành chính; tổ chức thực hiện thường xuyên, nghiêm túc và đạt hiệu quả thiết thực hơn nữa quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân…

 Đ.HẬU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter