Chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho cuộc bầu cử

Cập nhật: 24-02-2021 | 08:21:55

Sáng qua (23-2), Ban Chỉ đạo (BCĐ) công tác bầu cử tỉnh đã tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng BCĐ; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và các thành viên BCĐ.

 Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh họp về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

 Chú trọng công tác nhân sự

 Cuộc họp đã nghe báo cáo tiến độ thực hiện công tác bầu cử; tình hình tổ chức và kết quả Hội nghị hiệp thương lần 1; công tác chuẩn bị tuyên truyền trước, trong và sau cuộc bầu cử; công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử; nghe báo cáo công tác phân chia đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV; phân chia đơn vị bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 tại 9 huyện, thị, thành phố và các công tác chuẩn bị khác. Trong công tác nhân sự, BCĐ công tác bầu cử tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với UBND các cấp xác định cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND các cấp bảo đảm theo luật định.

Tại Hội nghị hiệp thương lần 1 cho thấy, đối với đại biểu Quốc hội khóa XV, Trung ương phân bổ cho tỉnh Bình Dương 11 đại biểu, trong đó có 6 đại biểu của Trung ương, 5 đại biểu của Bình Dương. Qua hiệp thương lần 1, có 19 ứng cử viên được giới thiệu để bầu lấy 11 đại biểu Quốc hội khóa XV. Đối với HĐND cấp tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh dự kiến số lượng đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 là 72 đại biểu, trong khi đó số ứng cử viên là 122 người. Đối với HĐND cấp huyện có 688 ứng cử viên bầu lấy 299 đại biểu. HĐND cấp xã có 4.293 ứng cử viên bầu lấy 2.259 đại biểu chính thức.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, công tác hiệp thương đã sẵn sàng, bảo đảm ứng cử viên ngoài Đảng không thấp hơn 10% tổng số người được giới thiệu ứng cử. Đồng chí Nguyễn Văn Lộc cho biết qua công tác hiệp thương, tỉnh bảo đảm có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử là phụ nữ; bảo đảm người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là người trẻ, dưới 40 tuổi theo quy định không thấp hơn 15% tổng số người được giới thiệu ứng cử. Người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là đại biểu tái cử bảo đảm đạt từ 30% trở lên. Nhìn chung, số ứng cử viên bảo đảm các quy định của Trung ương, của tỉnh, giảm số lượng  người ứng cử làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước so với nhiệm kỳ 2016-2021. Để chuẩn bị tốt nhất công tác nhân sự cho cuộc bầu cử, trong các hội nghị hiệp thương tiếp theo, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ thực hiện chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định của Trung ương, của tỉnh. Tại cuộc họp, đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng BCĐ công tác bầu cử tỉnh đã lưu ý các thành viên BCĐ chuẩn bị nghiêm túc, chặt chẽ các công việc liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn. Đồng chí nhấn mạnh đến việc thực hiện các bước theo đúng quy định về công tác nhân sự, công tác hiệp thương, không để tình trạng đến giờ phút chót, ứng cử viên, bị khiếu kiện, tố cáo xảy ra làm ảnh hưởng đến chất lượng công tác bầu cử chung của tỉnh.

Đồng tâm, hiệp lực

Tại cuộc họp, các thành viên trong BCĐ đã thể hiện trách nhiệm, quyết tâm cao để hiệp lực, lãnh đạo cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh thành công tốt đẹp. Đồng chí Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh, cho biết lực lượng Công an tỉnh đã sẵn sàng các phương án bảo vệ an ninh trật tự trước, trong và sau cuộc bầu cử. Xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, Công an tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo bảo đảm an ninh trật tự cho cuộc bầu cử; triển khai đồng bộ các giải pháp, kiên quyết làm giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, kiềm chế và giảm tai nạn giao thông… Cùng với đó Công an sẽ tập trung giải quyết những vấn đề phức tạp, lĩnh vực bức xúc, trọng điểm, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ.

Đồng chí Nguyễn Văn Lộc cho biết thêm, từ nay đến ngày bầu cử, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp sẽ tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần 2, lần 3; sau đó sẽ tổ chức hội nghị lấy ý kiến ứng cử viên theo đúng quy định. Xác định được ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh sẽ phối hợp tổ chức tuyên truyền sâu đậm trong các tầng lớp nhân dân, hội viên, đoàn viên để người dân chọn lựa ứng cử viên tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; tuyên truyền trước, trong và sau cuộc bầu cử; chuẩn bị cơ sở vật chất cho cuộc bầu cử như thùng phiếu, con dấu bầu cử; tài chính cho cuộc bầu cử đã được các thành viên BCĐ tập trung bàn thảo, rút kinh nghiệm từ các cuộc bầu cử trước nhằm chọn lọc và áp dụng hiệu quả cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh sắp tới.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 diễn ra trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ta sau 35 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi mặt của đời sống xã hội. Công cuộc đổi mới đã và đang tạo ra những tiền đề quan trọng để đưa đất nước ta tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Nhằm tạo một kênh thông tin đến cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh, BCĐ công tác bầu cử tỉnh đã chủ trương xây dựng trang thông tin bầu cử, dự kiến công bố trong tháng 3-2021. Các thành viên BCĐ công tác bầu cử tỉnh đã cơ bản thống nhất kinh phí và giao Sở Tài chính tham mưu đúng quy định về các mức kinh phí in ấn, kinh phí tuyên truyền, kinh phí xây dựng trang thông tin điện tử, kinh phí khắc dấu…

Theo BCĐ công tác bầu cử tỉnh, việc chuẩn bị nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là công việc rất quan trọng. Vì vậy, phải quán triệt đầy đủ các quan điểm chỉ đạo, chủ trương của Đảng về công tác cán bộ, thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình của công tác cán bộ, đề cao trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu trong việc quy hoạch, lựa chọn, giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Trong đó, cần gắn công tác chuẩn bị nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp với công tác chuẩn bị nhân sự của Đảng, chính quyền, đặc biệt là ở cấp cơ sở; đồng thời gắn công tác bầu cử với yêu cầu xây dựng và củng cố tổ chức bộ máy Nhà nước, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 2021-2026.

 HỒ VĂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Quay lên trên free html hit counter