Chuẩn bị tốt mọi mặt để tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp (*)

Cập nhật: 05-12-2014 | 19:23:57

(Bài phát biểu của đồng chí Mai Thế Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 - khóa IX (mở rộng))

 

Năm 2014 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015. Chúng ta triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2014 trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo; đặc biệt, diễn biến phức tạp trên biển Đông đã tác động không tốt tới việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự của tỉnh nhà. Trước tình hình đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã phát huy cao độ tinh thần chủ động, quyết tâm khắc phục khó khăn, sâu sát, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành, nỗ lực trong tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ và giải pháp, nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2014 tiếp tục phát triển ổn định và có chuyển biến tích cực, đúng hướng, đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) quý sau cao hơn quý trước, cuối năm tăng 13% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước vượt dự toán. Thu hút và giải ngân các nguồn vốn đầu tư cho phát triển tăng khá cao, riêng thu hút đầu tư nước ngoài vượt chỉ tiêu kế hoạch cả năm 50%. Hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu tăng trưởng khá so với cùng kỳ; trong đó lĩnh vực thương mại đã có hướng phát triển mới, chú trọng đến cung cấp dịch vụ chất lượng cao.

Mặc dù tình hình có khó khăn, nhưng các chỉ tiêu về văn hóa - xã hội vẫn được bảo đảm. Lĩnh vực giáo dục - đào tạo tiếp tục có chuyển biến tích cực về chất lượng và cơ sở vật chất, xử lý tốt tình hình tăng đột biến lượng học sinh. Công tác an sinh xã hội được bảo đảm, huy động nhiều nguồn lực để chăm lo chu đáo các đối tượng chính sách, người nghèo và công nhân lao động trong tỉnh. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt và đạt nhiều kết quả khả quan. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường và cơ bản được giữ vững.

Cùng với chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, chúng ta đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực. Hệ thống chính trị tiếp tục được kiện toàn, nhất là đã xây dựng hoàn chỉnh bộ máy tổ chức của 2 huyện và 2 thị xã mới thành lập đi vào hoạt động thông suốt từ ngày 1-4-2014; triển khai tích cực các bước chuẩn bị tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp trong năm 2 015.

Những kết quả đạt được là đáng trân trọng, nhưng chúng ta cũng phải nghiêm túc nhìn nhận những mặt còn hạn chế để tiếp tục tập trung tháo gỡ, khắc phục trong thời gian tới. Đó là: Một số chỉ tiêu thành phần thuộc lĩnh vực kinh tế như giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị dịch vụ, giá trị gia tăng ngành dịch vụ sản xuất nông nghiệp, vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chưa đạt kế hoạch. Hoạt động tín dụng tuy đã có bước phát triển ổn định, nguồn vốn huy động tăng cao, nhưng vốn của các tổ chức kinh tế còn chiếm tỷ trọng lớn, dư nợ tín dụng vẫn duy trì ở mức thấp đã ảnh hưởng đến việc khơi thông dòng vốn và khả năng hấp thụ vốn trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (DN). Công tác đền bù giải tỏa, tiến độ thực hiện một số công trình trọng điểm còn chậm, kéo dài. Đã xuất hiện tình trạng ùn tắc cục bộ ở một số tuyến đường và điểm nút giao thông. Giá mủ cao su giảm sâu đã ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của người dân nông thôn và chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh nhà. Tình hình trật tự an toàn xã hội có lúc còn diễn biến phức tạp. Tính chủ động và sự phối hợp của các cấp, các ngành trong nắm bắt tình hình, tham mưu, xử lý những vấn đề phát sinh đôi lúc còn thiếu chặt chẽ, chưa kịp thời.

Năm 2015 là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh, năm có ý nghĩa quyết định tới việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và là năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Dự báo tình hình thế giới và khu vực vẫn còn diễn biến phức tạp, nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Bối cảnh đó đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực vượt bậc, sâu sát hơn, xử lý tình hình hiệu quả hơn và có quyết tâm chính trị cao hơn nữa để phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2015 đạt kết quả cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX. Ở đây ngoài việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được nêu trong báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh, tôi đề nghị các đồng chí lưu ý thêm một số vấn đề sau đây:

1. Năm 2015 là năm cuối cùng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015, là năm kết thúc nhiệm kỳ đại hội, vì vậy các cấp, các ngành cần rà soát lại tất cả các chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp mình, trên cơ sở những kết quả đạt được và căn cứ vào tình hình thực tiễn của tỉnh và của từng địa phương để có các giải pháp thật đồng bộ, có tính khả thi cao nhằm đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra.

2. Trong tình hình hiện nay, cần ưu tiên thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư. Trong đó, cần giải quyết các vấn đề cụ thể để các DN tiếp cận được nguồn vốn vay với lãi suất hợp lý; hỗ trợ DN tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc phát hiện, xử lý, tháo gỡ khó khăn cho DN. Hoàn thiện quy hoạch và có chính sách khuyến khích các nhà đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành này.

3. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, rà soát, điều hòa, sử dụng hợp lý nguồn vốn, ưu tiên cho các công trình bức xúc. Mặt khác, cần có các giải pháp hữu hiệu để khuyến khích, huy động tối đa các nguồn lực từ các thành phần kinh tế, mở rộng các hình thức xã hội hóa đầu tư, tranh thủ các nguồn vốn ODA để đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng. Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc triển khai nhanh các dự án, các công trình tạo lực, trọng điểm về phát triển cơ sở hạ tầng, công nghiệp, đô thị, xã hội… tạo tiền đề cho sự phát triển vững chắc. Cần chú ý giải quyết sớm những tồn đọng, trong đó có công tác đền bù, giải tỏa, chấm dứt tình trạng đền bù, giải phóng mặt bằng kéo dài; tập trung thi công dứt điểm các công trình đạt hiệu quả, sắp hoàn thành để đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán sắp tới. Kết thúc nhiệm kỳ phải cơ bản hoàn thành hạ tầng khung, đặc biệt là hạ tầng giao thông, giải quyết tốt tình hình ùn tắc giao thông cục bộ.

4. Trong quá trình đẩy mạnh phát triển kinh tế, cần quan tâm đúng mức những vấn đề xã hội bức xúc, đặc biệt cần dự lường những vấn đề phát sinh qua thay đổi cơ cấu xã hội, dân cư. Từ đó chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để giải quyết tốt những vấn đề bức xúc về giáo dục, y tế, nhà ở, việc làm, vui chơi giải trí, trật tự an toàn xã hội… Tiếp tục chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo và công nhân lao động, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

5. Năm 2015 là năm có nhiều ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, trước tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp, cần rà soát, điều tra, nắm chắc tình hình, tiếp tục tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là các loại tội phạm nguy hiểm, tội phạm có tổ chức, các băng nhóm tội phạm mới hình thành, không để tình huống bất ngờ xảy ra; không để tái diễn tình hình như sự cố ngày 13-5-2014. Song song đó, cần tiếp tục triển khai thực hiện sâu rộng và có hiệu quả chương trình hành động về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

6. Trong công tác xây dựng hệ thống chính trị, nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục chuẩn bị thật tốt các mặt để tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 36, ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị và kế hoạch cụ thể của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhóm giải pháp nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận khác của Trung ương liên quan đến xây dựng hệ thống chính trị. Trong công tác xây dựng tổ chức Đảng và đoàn thể trong các DN ngoài nhà nước, cần đặc biệt chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn, bảo đảm hoạt động thực chất và có hiệu quả nhằm nắm chắc tình hình, tư tưởng, tăng cường công tác tuyên truyền, tập hợp, vận động công nhân, xây dựng tốt mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong DN. Thực hiện đồng bộ và quyết liệt hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính, nhất là những lĩnh vực có liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục chấn chỉnh thái độ phục vụ của đội ngũ công chức và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý xã hội của chính quyền các cấp.

Nhiệm vụ đặt ra cho chúng ta trong năm 2015 là hết sức nặng nề. Vì vậy, toàn bộ hệ thống chính trị trong tỉnh cần phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, tinh thần chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, phấn đấu hoàn thành với kết quả cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2015 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh.

(*) Tựa do tòa soạn đặt

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter