Chương trình phát triển đô thị TX.Thuận An giai đoạn 2016-2020: Nền tảng nâng cấp đô thị

Cập nhật: 09-12-2016 | 07:34:41

Vừa qua, UBND tỉnh đã phê duyệt Chương trình phát triển đô thị TX.Thuận An giai đoạn 2016-2020. Chương trình phát triển đô thị của thị xã được phê duyệt thực hiện sẽ là nền tảng để Thuận An phát triển, nâng cấp đô thị. Theo đó, năm 2016-2017, đô thị Thuận An sẽ đạt tiêu chí đô thị loại III; đến năm 2018-2019 đô thị Thuận An đạt tiêu chí đô thị loại II.

 Một góc đô thị TX.Thuận An hiện nay. Ảnh: PHƯƠNG LÊ

Phát triển mạng lưới đô thị có kết cấu hạ tầng đồng bộ

Giai đoạn 2016-2020, TX.Thuận An sẽ phát triển đô thị với quan điểm xây dựng, phát triển đô thị Thuận An phải phù hợp với lộ trình phát triển đô thị toàn quốc giai đoạn đến năm 2020 theo Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 7-11-2012 của Thủ tướng Chính phủ; phù hợp với lộ trình theo chương trình phát triển đô thị của tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020. Bên cạnh đó, hình thành và phát triển mạng lưới đô thị có kết cấu hạ tầng đồng bộ trên địa bàn thị xã theo tinh thần, chủ trương của các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, gần đây nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X cũng đã nêu rõ: “Tiếp tục đầu tư phát triển đồng bộ, hiện đại kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh, gắn kết và khai thác tối đa lợi thế từ hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”.

Đồng thời, việc hình thành, phát triển phải phù hợp với Đồ án quy hoạch chung đô thị Thuận An đã được phê duyệt. Cùng với đó, TX.Thuận An sẽ huy động mọi nguồn lực và sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội tham gia vào công tác phát triển đô thị. Song song đó, kết hợp hiệu quả nguồn lực của Nhà nước với thu hút các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp hỗ trợ tài chính cho các hoạt động xây dựng, phát triển nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư, diện mạo đô thị văn minh, hiện đại. Thị xã sẽ gắn kết với quá trình phân loại, nâng cấp, công nhận đô thị gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền đô thị các cấp.

Ông Nguyễn Văn Châu, Chủ tịch UBND TX.Thuận An cho biết, thị xã sẽ huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng, phát triển đô thị nhằm đáp ứng mục tiêu nâng cấp đô thị Thuận An. Trong đó, năm 2016-2017, đô thị Thuận An đạt tiêu chí đô thị loại III; đến năm 2018-2019 đô thị Thuận An đạt tiêu chí đô thị loại II. Ông Châu nhấn mạnh, thực hiện Chương trình phát triển đô thị của thị xã trong giai đoạn 2016-2020 nhằm bảo đảm nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư, diện mạo kiến trúc, cảnh quan đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững và giữ gìn những giá trị tinh hoa, bản sắc văn hóa của đô thị; làm cơ sở lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị, kế hoạch thực hiện khu vực phát triển đô thị và kế hoạch huy động vốn đầu tư phát triển đô thị. Bên cạnh đó, xác định danh mục lộ trình triển khai xây dựng các khu vực phát triển đô thị bao gồm các khu vực phát triển đô thị mới, khu đô thị mới; mở rộng, cải tạo, bảo tồn, tái thiết hoặc đô thị có chức năng chuyên biệt cho từng giai đoạn 5 năm và ưu tiên giai đoạn đầu (5 năm và hàng năm) phù hợp các giai đoạn của quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt.

TX.Thuận An cũng cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển đô thị cần đạt được cho từng giai đoạn 5 năm và hàng năm phù hợp quy hoạch chung đô thị và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được cấp có thẩm quyền phê duyệt; cùng với đó xây dựng danh mục dự án hạ tầng kỹ thuật khung, công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ưu tiên đầu tư nhằm kết nối các khu vực phát triển đô thị với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của đô thị. Thị xã cũng xác định kế hoạch vốn cho các công trình hạ tầng kỹ thuật khung và công trình đầu mối ưu tiên phù hợp với điều kiện phát triển thực tế trên địa bàn Thuận An; xây dựng những giải pháp về cơ chế, chính sách huy động các nguồn vốn hợp pháp trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển đô thị.

Đô thị trung tâm kinh tế lớn của tỉnh

Theo lãnh đạo TX.Thuận An, Chương trình phát triển đô thị Thuận An giai đoạn 2016-2020 được phê duyệt là cơ sở cho việc lập kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và định hướng kêu gọi, thu hút đầu tư trong từng giai đoạn 5 năm, đồng thời thực hiện công tác đầu tư xây dựng và lập hồ sơ nâng cấp đô thị Thuận An. Trong thời gian tới và những năm tiếp theo, TX.Thuận An sẽ tập trung đầu tư để xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị đối với nhóm các tiêu chuẩn đã đạt điểm nhưng chưa đạt điểm tối đa nhằm hoàn thiện cơ bản về hạ tầng đô thị theo hướng hiện đại để thị xã đạt vững chắc đô thị loại III, đáp ứng tốt vai trò là đô thị vệ tinh của tỉnh. Đô thị thị xã có chức năng trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - kỹ thuật, thúc đẩy phát triển kinh tế và đô thị hóa toàn tỉnh Bình Dương và khu vực. Giai đoạn 2018-2019, thị xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng nhằm hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, tạo diện mạo mới về kiến trúc cảnh quan đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững, xứng đáng là đô thị trung tâm kinh tế lớn của tỉnh.

Để đạt tốt các tiêu chuẩn của đô thị loại III và định hướng lên đô thị loại II trong giai đoạn 2016-2020, TX.Thuận An sẽ huy động nguồn vốn ngân sách để đầu tư vào một loạt các dự án ưu tiên như đã được xác định. Những dự án này đã được lựa chọn và ưu tiên dựa trên nhu cầu phát triển của thị xã và phù hợp với những ưu tiên của tỉnh đã được đề ra trong Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Những dự án này đóng vai trò thiết yếu trong việc đưa TX.Thuận An trở thành đô thị loại II bền vững.

Để đáp ứng được nhu cầu đầu tư, trong thời gian tới TX.Thuận An sẽ tiếp tục huy động vốn từ các thành phần kinh tế, các tổ chức, cá nhân và sử dụng hiệu quả từ mọi nguồn vốn đó để thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị. Đồng thời, thị xã cũng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về mục tiêu quản lý phát triển đô thị, nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.

Theo chương trình, giai đoạn 2016-2020, các chỉ tiêu chính về phát triển đô thị Thuận An như chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người năm so với cả nước sẽ lớn hơn 1,4 lần; mức tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm gần nhất lớn hơn 12,17%; tỷ lệ hộ nghèo nhỏ hơn 0,63%; tỷ lệ tăng dân số hàng năm (bao gồm tăng tự nhiên và cơ học) lớn hơn 3,02%. Trong khi đó, dân số toàn đô thị của thị xã hơn 480.320 người; diện tích sàn nhà ở bình quân ≥ 26,5m2 sàn/ người; mật độ đường giao thông (tính đến đường có chiều rộng phần xe chạy ≥ 7,5m) ≥ 07km/km2; đất cây xanh toàn đô thị> 7,09m2/người…). Trên cơ sở phân tích số liệu hiện trạng, các chỉ tiêu về phát triển đô thị và lộ trình nâng cấp đô thị, Chương trình phát triển đô thị Thuận An xác định những dự án ưu tiên sử dụng vốn ngân sách dự kiến với tổng mức đầu tư gần 1.759 tỷ đồng.

PHƯƠNG LÊ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter