Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ

Cập nhật: 27-12-2019 | 08:54:36

Năm 2019 tình hình kinh tế của TX.Thuận An tiếp tục tăng trưởng tốt. Các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ tăng so với cùng kỳ; thu, chi ngân sách bảo đảm theo dự toán, một số khoản thu vượt chỉ tiêu được giao và tăng so với cùng kỳ. Những kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực trong năm 2019 là cơ sở, là nền tảng để TX.Thuận An xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2020, góp phần tạo tiền đề vững chắc, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội những năm tiếp theo.


Dây chuyền sản xuất tại Công ty Esquel Việt Nam, KCN VSIP 1, TX.Thuận An

Kinh tế tiếp tục phát triển

Ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TX.Thuận An, cho biết: “Năm 2019 là năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện hoàn thành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020. Ngay từ đầu năm, UBND thị xã đã tập trung chỉ đạo, điều hành bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước trên từng lĩnh vực nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của UBND tỉnh, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ và HĐND thịxãvề nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 đạt kết quả tích cực; hoàn thành đạt và vượt 13/17 chỉ tiêu kế hoạch năm 2019”.

Năm 2019 tình hình kinh tế của TX.Thuận An tiếp tục tăng trưởng. Các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ tăng so với cùng kỳ; thu, chi ngân sách bảo đảm theo dự toán, một số khoản thu vượt chỉ tiêu được giao và tăng so với cùng kỳ, chi tiết kiệm và hiệu quả đáp ứng nhu cầu của các đơn vị sử dụng ngân sách. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn ước thực hiện 226.140 tỷ đồng (tăng 8% so với cùng kỳ), đạt 99,08% nghị quyết HĐND thị xã. Các ngành có giá trị sản xuất tăng gồm: Chế biến thực phẩm và đồ uống, giày dép, sản phẩm may mặc, sản phẩm mộc, các sản phẩm từ kim loại. Sản lượng điện trên địa bàn ước tiêu thụ 2.109 triệu Kw/h (tăng 3,41% so với cùng kỳ), bảo đảm cung ứng điện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 64.259 tỷ đồng (tăng 22% so với cùng kỳ), đạt 97% so với nghị quyết HĐND. Trên địa bàn thị xã hiện có trên 30.000 hộ hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ, 6 siêu thị, 7 trung tâm thương mại, 23 chợ theo quy hoạch; 46 tổ hợp tác, 20 hợp tác xã và 2 quỹ tín dụng với 6.218 thành viên; thực hiện tốt kế hoạch bình ổn thị trường hàng hóa thiết yếu. Năm 2019, thị xã cấp 5.060 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ gia đình với tổng vốn 710,351 tỷ đồng, bằng 95,2% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất nông nghiệp ước thực hiện 187,5 tỷ đồng, giảm 10,4% so với cùng kỳ và đạt 71,51% nghị quyết HĐND. Tổng diện tích cây ăn trái 1.170 ha (trong đó diện tích cây măng cụt 682 ha, chiếm 58%), năng suất tăng khoảng 10% so với cùng kỳ. Việc hỗ trợ đóng gói phát triển nhãn hiệu tập thể măng cụt Lái Thiêu bước đầu mang lại hiệu quả. Tổng diện tích phát triển nông nghiệp đô thị 45,084 ha/313 hộ. Hỗ trợ 3,754 tỷ đồng nạo vét mương, chăm sóc vườn cây cho 1.691 hộ theo Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND ngày 20-12-2016 của UBND tỉnh với diện tích 417,97 ha. Xây dựng xã An Sơn theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Ông Hemant Rupani, Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Mondelez Kinh đô Việt Nam, khu công nghiệp VSIP I, TX.Thuận An cho biết: “Trong những năm qua, công ty đã luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và các cấp chính quyền địa phương. Năm 2019 là một trong những cột mốc đánh dấu 4 năm Tập đoàn Mondelez International hoạt động tại tỉnh Bình Dương với những kết quả quan trọng đã đạt được. Nhà máy tại Bình Dương là nhà máy thứ 2 của công ty, sau nhà máy đặt tại Hưng Yên. Với số lượng 4.500 công nhân của cả 2 nhà máy trên toàn quốc, riêng mùa cao điểm sản xuất có lúc lên tới 600 - 650 công nhân, trong đó Bình Dương chiếm số lượng từ 300 - 400 công nhân”.

Ông Trần Văn Viễn, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp An Sơn, xã An Sơn cho biết: “Năm 2019 vườn măng của các thành viên trong hợp tác xã được mùa, năng suất cao nên cho thu hoạch trên 50 tấn măng, cao hơn những năm trước. Măng được trồng theo tiêu chuẩn VietGAP. Măng có giá đầu mùa là 120.000 đồng/kg. Vì vậy các thành viên rất vui mừng và phấn khởi về kết quả này, đồng thời nhờ đó kinh tế gia đình của các thành viên trong hợp tác xã đã được nâng cao”.

Nâng cao chất lượng tăng trưởng

Ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TX.Thuận An, cho biết: “Năm 2020 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần XII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021- 2025. Những kết quả đã đạt được như trên chính là cơ sở, là nền tảng để TX.Thuận An xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2020. Việc xác định đúng mục tiêu trọng tâm và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần tạo tiền đề vững chắc và là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội những năm tiếp theo”.

Với mục tiêu tập trung tổng lực phát triển kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng, ổn định và bền vững; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ. Theo đó, trong năm 2020 nhằm phát triển công nghiệp, thực hiện chủ trương của tỉnh, TX.Thuận An sẽ tiếp tục thu hút đầu tư có chọn lọc về quy mô, công nghệ, ngành nghề. Phát triển các sản phẩm công nghiệp sử dụng công nghệ cao, tiết kiệm năng lượng, hạn chế gây ô nhiễm môi trường; công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chế biến, chế tạo điện tử, cơ khí... Xây dựng và triển khai thực hiện đề án khuyến công, bố trí nguồn kinh phí khuyến công hợp lý hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn. Tổng kết chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2020. Kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về giá bán điện. Đối với ngành thương mại, dịch vụ, thị xã tiếp tục thực hiện văn minh thương mại trên địa bàn; kế hoạch phát triển chợ, siêu thị, trung tâm thương mại giai đoạn 2016-2020 và chương trình bình ổn thị trường hàng hóa. Khuyến khích các thành phần kinh tế tập trung phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao có hàm lượng trí thức, công nghệ và giá trị tăng cao gắn với phát triển công nghiệp, đô thị theo hướng văn minh, hiện đại giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030. Trong nông nghiệp, tiếp tục triển khai thực hiện rà soát quy hoạch và các tiêu chí nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu xã An Sơn giai đoạn 2019-2020. Thực hiện các giải pháp phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp kỹ thuật cao gắn với công nghiệp chế biến. Nâng cao chất lượng thương hiệu “Măng cụt Lái Thiêu”; hỗ trợ các hộ nông dân tham gia chính sách giữ vững và phát triển vườn cây ăn trái đặc sản.

 Một số chỉ tiêu về kinh tế trong năm 2020

Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 246.493 tỷ đồng, tăng 9% so với ước thực hiện năm 2019. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 79.039 tỷ đồng tăng 23% so với năm 2019. Giá trị sản xuất nông nghiệp 190,35 tỷ đồng tăng 1,52% so với năm 2019.

- Tổng thu ngân sách đạt 4.330,609 tỷđồng, tăng 7,21% so với ước thực hiện năm 2019. Tổng chi ngân sách 1.962,317 tỷđồng, tăng 27,61% so với ước thực hiện năm 2019.

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 6,1%.

 PHƯƠNG LÊ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter