Công tác cải cách hành chính: Đột phá để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

Cập nhật: 27-09-2019 | 08:17:57

 Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) đã được cấp ủy, chính quyền các cấp TX.Bến Cát quan tâm chỉ đạo thực hiện. Để đáp ứng kịp thời nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của doanh nghiệp, người dân. TX.Bến Cát tiếp tục đề ra nhiều giải pháp, tạo sự đột phá cho công tác CCHC trong thời gian tới.

 Cán bộ, công chức Bộ phận “một cửa” tại TX.Bến Cát luôn tận tình giải quyết TTHC nhanh gọn cho doanh nghiệp, người dân

Chú trọng công tác tuyên truyền

Xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian qua, UBND TX.Bến Cát đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp tiếp tục quán triệt chỉ đạo và triển khai nhiều văn bản của cấp trên và ban hành nhiều văn bản về công tác CCHC. Song song đó, thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC, những thông tin cần thiết, những quy định, thay đổi về CCHC trên địa bàn TX.Bến Cát đến các tầng lớp nhân dân. Cụ thể là tuyên truyền thông qua các cuộc họp UBND thị xã và xã, phường; đã đăng tải lên chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền CCHC trên hệ thống loa đài phát thanh, cổng thông tin điện tử thị xã...

Tỷ lệ hồ sơ quá hạn chiếm 1,1%

6 tháng đầu năm 2019, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TX.Bến Cát đã tiếp nhận gần 31.000 hồ sơ. Trong đó, hơn 1.110 hồ sơ đang giải quyết. Hồ sơ đã trả trên 29.000 hồ sơ. Hồ sơ quá hạn 336 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 1,1%, thuộc các lĩnh vực đất đai, xây dựng.

Nguyên nhân hồ sơ quá hạn là do nhu cầu giao dịch, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của cá nhân, tổ chức tăng. Lượng hồ sơ đất đai, xây dựng nộp vào Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tăng. Trong thời gian qua, Thị ủy Bến Cát xây dựng Đề án 05-ĐA/TU, ngày 28-8-2018 về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thị xã tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả nên đội ngũ công chức, viên chức và nhân viên của các cơ quan chuyên môn còn ít, việc giải quyết hồ sơ chưa kịp thời theo thời gian quy định.

Qua đó, công tác cải cách TTHC cũng được quan tâm. Cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” đã có nhiều chuyển biến tích cực, phát huy hiệu quả. Cụ thể, cơ chế “một cửa” ở các xã, phường được duy trì ngày càng nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ, không có hồ sơ trễ hẹn. Cơ chế “một cửa liên thông” tiếp tục triển khai có hiệu quả, tạo sự liên kết, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính nhằm giải quyết công việc nhanh chóng, giảm số lần đi lại. Việc nộp hồ sơ và trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối, tạo thuận lợi cho người dân...

Đặc biệt, TX.Bến Cát chú trọng đến việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thời gian qua, UBND TX.Bến Cát đã cử nhiều cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng kỹ năng; bồi dưỡng chuyên trách công tác CCHC; bồi dưỡng năng lực thực thi công vụ cho công chức cấp xã... Ngoài ra, UBND TX.Bến Cát còn mở lớp tập huấn Luật Tôn giáo cho cán bộ, công chức và chức sắc, chức việc trên địa bàn thị xã; tập huấn công tác thi đua cho 210 cán bộ, công chức... Qua đó, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thái độ ứng xử, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ.

Bà Trương Thủy Trúc, Trưởng phòng Nội vụ TX.Bến Cát, đánh giá thời gian gần đây công tác lãnh đạo, điều hành thực hiện CCHC trên địa bàn TX.Bến Cát được quan tâm, chỉ đạo sâu sát nên việc nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức đã chuyển biến rõ nét, bước đầu đã đạt được những kết quả tốt. Các phòng, ban, xã, phường luôn thường xuyên, đẩy mạnh công tác CCHC, thực hiện bảo đảm đúng quy trình, thủ tục, thời gian quy định về các TTHC, tạo sự đồng tình, đánh giá cao của tổ chức, cá nhân.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp

Sắp tới đây, UBND TX.Bến Cát sẽ tiếp tục tập huấn chữ ký số để ngày càng nhiều lãnh đạo các cơ quan, đơn vị áp dụng; đồng thời sử dụng đồng bộ thư điện tử công vụ. Bên cạnh đó, UBND TX.Bến Cát tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC, thủ tục hành chính trên Đài truyền thanh, trong đó tập trung tuyên tuyền về quy trình, cách thức thực hiện các dịch vụ công trực tuyến; tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện cơ chế “một cửa”, cơ chế “một cửa liên thông”; thường xuyên cập nhật và rà soát các quy định, TTHC không còn phù hợp để kịp thời kiến nghị bổ sung, sửa đổi.

Ngoài những nhiệm vụ thường niên, UBND TX.Bến Cát sẽ tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai thực hiện cơ chế “một cửa”, cơ chế “một cửa liên thông”; tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân cùng đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020. Bên cạnh đó, TX.Bến Cát cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác CCHC, trong đó chú trọng thực hiện kiểm tra chuyên đề về kiểm soát TTHC và việc áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO trong CCHC trên địa bàn thị xã.

 THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter