Công tác Dân vận của Đảng: 90 năm đồng hành cùng dân tộc

Cập nhật: 19-10-2020 | 08:46:46

Trải qua 90 năm đồng hành cùng lịch sử dân tộc, công tác dân vận (CTDV) của Đảng luôn là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” cho các cá nhân có nhiều thành tích trong CTDV nhân kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống CTDV. Ảnh: HỒ VĂN

Tự hào truyền thống vẻ vang

Cách đây 90 năm, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, Hội nghị Trung ương lần thứ nhất diễn ra tại Hương Cảng (Trung Quốc) từ ngày 14 đến 31-10-1930, đã thông qua Luận cương chính trị, Điều lệ Đảng và Án nghị quyết về: Công nhân vận động, nông dân vận động, Cộng sản Thanh niên vận động, phụ nữ vận động, quân đội vận động, Hội Phản đế đồng minh và vấn đề cứu tế. Do đó, hệ thống ban chuyên môn về vận động quần chúng của Đảng được thành lập từ tháng 10-1930, gồm: Công vận, Nông vận, Thanh vận, Phụ vận, Quân đội vận, Mặt trận phản đế, ngay từ bước đầu đã làm nhiệm vụ tổ chức, tập hợp lực lượng, giáo dục, vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Năm 1999, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh với bút danh X.Y.Z viết bài báo “Dân vận” đăng trên báo “Sự thật” số 120 ra ngày 15-10-1949, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII đã quyết định lấy ngày 15-10 hàng năm làm ngày “Dân vận” của cả nước. Từ đó đến nay, ngày 15-10 hàng năm trở thành “Ngày truyền thống CTDV của Đảng” và ngày “Dân vận” của cả nước để đẩy mạnh việc học tập và thực hiện những lời dạy của Bác về CTDV.

Trong mỗi giai đoạn lịch sử của cách mạng, tuy CTDV có yêu cầu, nội dung khác nhau nhưng đều nhằm mục tiêu vận động tất cả các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào các phong trào cách mạng, thi đua yêu nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thành sức mạnh to lớn chiến thắng kẻ thù, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy truyền thống anh hùng trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, trong sự nghiệp đổi mới, Tỉnh ủy Bình Dương đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, cơ quan, ban ngành, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội làm tốt công tác vận động các tầng lớp nhân dân, phát huy tinh thần cách mạng sáng tạo của quần chúng nhân dân, khơi dậy các phong trào thi đua yêu nước, tạo nên nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh mới để đưa Bình Dương từ một tỉnh nghèo, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất tiểu thủ công nghiệp và nông, lâm nghiệp trở thành một tỉnh có nền kinh tế phát triển theo hướng công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Thi đua “Dân vận khéo”

Trong những năm qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã thường xuyên bám sát các nghị quyết, chương trình công tác của Tỉnh ủy và sự hướng dẫn của Ban Dân vận Trung ương để chủ động tham mưu Tỉnh ủy chương trình CTDV hàng năm; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo những vấn đề cụ thể về CTDV, về thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở, về công tác tôn giáo, dân tộc, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết, giữ vững ổn định chính trị, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền.

CTDV của chính quyền các cấp có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là việc triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền”, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao mức sống cho người dân; việc thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở đã mang lại sự hài lòng cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, từ đó tạo môi trường thu hút đầu tư ngày một tốt hơn. Công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân, doanh nghiệp và diễn đàn các ngành “Lắng nghe ý kiến nhân dân” được chú trọng tổ chức nghiêm túc, qua đó đã phát huy dân chủ, tăng cường và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc.

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiếp tục phát huy và khẳng định vai trò nòng cốt trong CTDV, có nhiều đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tập trung hướng mạnh về cơ sở, quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, đoàn viên, hội viên, nâng cao chất lượng và hiệu quả các phong trào, cuộc vận động.

Các phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” lan tỏa rộng khắp, ngày càng đi vào chiều sâu. Các cuộc vận động do MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phát động có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã hướng đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo, an sinh xã hội và giữ gìn an ninh trật tự, qua đó góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Đặc biệt, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu cho Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt trong 10 năm qua; đến nay đã được nâng lên thành giải thưởng “Dân vận khéo”. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa và huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” luôn được các cơ quan, địa phương xây dựng duy trì, hoàn thiện và nhân rộng, được đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia với nhiều sáng kiến, cách làm sáng tạo. Qua 10 năm tổ chức triển khai thực hiện, toàn tỉnh đã xây dựng trên 9.000 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh. ..

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống CTDV của Đảng là dịp để quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa về vai trò của CTDV, về mối quan hệ gắn bó, máu thịt giữa Đảng với nhân dân; đề cao vai trò, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị trong CTDV, với tinh thần trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với nhân dân.q

ĐÀM THANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Quay lên trên free html hit counter