Công tác kiểm tra, giám sát: Thực hiện có trọng tâm, trọng điểm

Cập nhật: 16-09-2020 | 09:03:47

Hôm qua (15-9), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật (THKL) trong Đảng nhiệm kỳ 2015- 2020; tổng kết việc thực hiện Quy định số 30-QĐ/ TW, ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng. Đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương, UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, UBKT Đảng ủy Quân khu 7.

Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng (giữa), Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trao bằng khen cho các cá nhân. Ảnh: ĐÌNH HẬU

Chất lượng KTGS được nâng lên

Báo cáo công tác KTGS và THKL trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 do đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ qua, Trung ương ban hành nhiều văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể về công tác KTGS và THKL trong Đảng, đã giúp cấp ủy, UBKT các cấp trong tỉnh nghiên cứu thực hiện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định được thuận lợi và có hiệu quả. Công tác KTGS được triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt chú trọng nội dung KTGS việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy các cấp, công tác cán bộ, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên mà Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) đã chỉ ra.

Trong nhiệm kỳ qua, các cuộc KTGS được triển khai bảo đảm tiến độ thời gian, chất lượng ngày càng được nâng lên. Cấp ủy, UBKT các cấp đã chủ động xem xét, giải quyết, kết luận, xử lý các vụ việc phát sinh, bảo đảm việc xử lý kỷ luật về Đảng được tiến hành kịp thời, đồng bộ với xử lý về mặt Nhà nước, đoàn thể và ngược lại. Song song đó, UBKT các cấp đã phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy tham mưu xây dựng chương trình KTGS của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chương trình KTGS của UBKT nhiệm kỳ 2015-2020, hàng năm, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, cơ sở.

Các cuộc KTGS được triển khai bảo đảm tiến độ thời gian, chất lượng ngày càng được nâng lên. Cấp ủy, UBKT các cấp đã chủ động xem xét, giải quyết, kết luận, xử lý các vụ việc phát sinh, bảo đảm việc xử lý kỷ luật về Đảng được tiến hành kịp thời, đồng bộ với xử lý về mặt Nhà nước, đoàn thể và ngược lại. Song song đó, UBKT các cấp đã phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy tham mưu xây dựng chương trình KTGS của Ban Thường vụ và chương trình KTGS của UBKT nhiệm kỳ 2015-2020, hàng năm, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, cơ sở. Theo đó, UBKT các cấp đã tập trung thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác KTGS do Điều lệ Đảng quy định và theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp mình.

Bên cạnh đó, công tác tiếp dân và đảng viên đã được cấp ủy, UBKT các cấp chú trọng thực hiện. Công tác xử lý, giải quyết đơn thư tố cáo tổ chức Đảng và đảng viên, giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng được thực hiện kịp thời, bảo đảm thời gian và đúng quy trình; việc thi hành kỷ luật cơ bản bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, dân chủ, khách quan. Công tác phối hợp giữa UBKT các cấp với các tổ chức Đảng, cơ quan có liên quan có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng ngành tiếp tục được quan tâm. Đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp được kiện toàn về số lượng, được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kiểm tra trong giai đoạn mới.

Quyết tâm thực hiện tốt công tác KTGS

Các đại biểu dự hội nghị cũng đã thảo luận, phân tích làm rõ nguyên nhân những kết quả đạt được cũng như những tồn tại hạn chế trong công tác KTGS, đồng thời đóng góp ý kiến vào phương hướng, nhiệm vụ công tác KTGS nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, trong phương hướng, nhiệm vụ công tác KTGS nhiệm kỳ 2020-2025, ngành kiểm tra sẽ tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là định hướng về công tác KTGS và THKL trong Đảng trong tình hình mới nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức và năng lực thực hiện công tác KTGS và kỷ luật Đảng trong toàn Đảng bộ. Mặt khác, ngành sẽ tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa X và Thông báo kết luận số 156- KL/TW, ngày 1-10-2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường công tác KTGS của Đảng; Quy định 195-QĐ/TW, ngày 18-6-2019 của Ban Bí thư về chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong công tác KTGS và kỷ luật Đảng.

Trước mắt, ngành sẽ tập trung xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch KTGS của nhiệm kỳ và hàng năm có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị. Tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ KTGS theo Điều 30, Điều 32, Điều lệ Đảng, trong đó chú trọng kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm nhất là trên lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực… Xem xét giải quyết đơn tố cáo, khiếu nại đúng thời gian quy định, trong đó coi trọng khâu xác minh để có quyết định, kết luận chính xác, hạn chế tái tố và khiếu nại đến nhiều cấp.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương và đánh giá cao những kết quả ngành kiểm tra của tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Toàn ngành đã thực hiện tốt chương trình KTGS toàn khóa và hàng năm. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Bình Dương đã đạt được nhiều kết quả, thành tích nổi bật, nội bộ Đảng thống nhất từ trên xuống dưới, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, có những chỉ số phát triển rất ấn tượng. Điều đó càng khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trong đó có vai trò của ngành kiểm tra trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đoàn kết một lòng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong thời gian qua.

Thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ của ngành kiểm tra trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Nguyễn Hoàng Thao yêu cầu ngành kiểm tra lưu ý việc xây dựng quy chế hoạt động, quy chế phối hợp và chương trình hoạt động KTGS toàn khóa trong nhiệm kỳ tới. Tiếp tục nghiên cứu làm rõ những mặt đã làm được, chưa làm được trong công tác KTGS thời gian qua; tìm ra hạn chế, nguyên nhân hạn chế và cách khắc phục để rút kinh nghiệm, quyết tâm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ KTGS và THKL trong Đảng nhiệm kỳ tới.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng bằng khen cho 7 tập thể và 5 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ KTGS và THKL trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe và thảo luận về báo cáo tổng kết việc thực hiện Quy định 30- QĐ/TW, ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII, Điều lệ Đảng về công tác KTGS, kỷ luật của Đảng. Báo cáo cho biết, những năm qua, cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT trong tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định 30 và các văn bản về công tác KTGS, THKL trong Đảng; qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cấp ủy và cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với công tác KTGS và THKL trong Đảng. Hội nghị cũng đã nghe báo cáo kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa UBKT Tỉnh ủy và các tổ chức Đảng, cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ KTGS, THKL trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020.

TRÍ DŨNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Quay lên trên free html hit counter