Công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng: Nhiều chuyển biến tích cực

Cập nhật: 11-09-2019 | 07:45:27

Trong 5 năm qua, công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng ở Đảng bộ TX.Tân Uyên tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, tạo nền tảng, động lực quan trọng, tạo niềm tin và khí thế mới để Đảng bộ và nhân dân thị xã quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Nhờ làm tốt công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng đã tạo nền tảng, động lực quan trọng, tạo niềm tin và khí thế mới để Đảng bộ và nhân dân TX.Tân Uyên thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Trong ảnh: Diện mạo công nghiệp hóa khởi sắc tại phường Khánh Bình. Ảnh: QUỐC CHIẾN  

Chặt chẽ, đúng quy trình

Nhận thức được tầm quan trọng về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, ngay sau khi các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ XII được ban hành, Ban Thường vụ Thị ủy Tân Uyên đã chỉ đạo các các cơ quan tham mưu giúp việc cho Ban Thường vụ Thị ủy xây dựng kế hoạch, mở hội nghị tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Điều lệ Đảng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chủ chốt, các chi, Đảng bộ và đảng viên toàn thị xã.

Việc học tập, quán triệt Điều lệ Đảng được tổ chức theo đúng kế hoạch chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nhất là những điểm mới trong các văn bản này cơ bản đã được các cơ quan, tổ chức Đảng, đảng viên, cán bộ, công chức làm chuyên trách công tác Đảng nắm vững và thi hành, đáp ứng yêu cầu của công tác xây dựng Đảng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên có chuyển biến rõ nét. Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức trong hệ thống chính trị thị xã từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng, việc phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên đã được cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ thị xã đã phát triển 671 đảng viên, đạt trên 134% chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2015- 2020. Hiện, Đảng bộ TX.Tân Uyên có 47 tổ chức cơ sở Đảng với 19 Đảng bộ, 28 chi bộ cơ sở với 3.640 đảng viên.

Trong công tác cán bộ, Ban Thường vụ Thị ủy Tân Uyên cụ thể hóa bằng các quy định để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện được chặt chẽ hơn, bảo đảm đúng quy trình, quy định. Công tác quy hoạch cán bộ được chú trọng thực hiện, gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ, đảng viên. Việc thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ tiếp tục được quan tâm.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được Ban Thường vụ Thị ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Các trường hợp điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử và xem xét kết nạp vào Đảng đều được thẩm tra, xác minh và kết luận trước khi bố trí, sử dụng. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng được tăng cường. Công tác dân vận được quan tâm thực hiện. Mặt trận và các đoàn thể xây dựng các chương trình, đề án cụ thể để huy động các nguồn lực, các lực lượng tham gia; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước…

Ông Hồ Quang Điệp, Bí thư Thị ủy Tân Uyên, đánh giá thời gian qua, công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, tạo nền tảng, động lực quan trọng, tạo niềm tin và khí thế mới để Đảng bộ và nhân dân thị xã quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

“Nói đi đôi với làm”

Trong thời gian tới, yêu cầu nhiệm vụ hết sức nặng nề, do đó phải đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 26- NQ/TW ngày 19-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ...

Ông Hồ Quang Điệp cho biết thêm, thời gian tới các cấp ủy Đảng từ thị xã đến cơ sở tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chính trị tư tưởng và rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã khóa XI đã đề ra để có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành, làm cơ sở tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII. Thị ủy cũng rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy từ thị xã đến cơ sở, bố trí cán bộ đúng người, đúng việc, phát huy được năng lực của cán bộ, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 18-NQ/TW; đồng thời đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận của Đảng, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; tăng cường làm việc với cơ sở, đối thoại với nhân dân, gần dân; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, “nói đi đôi với làm”, làm có trọng tâm, trọng điểm với quyết tâm đạt kết quả cao nhất; nâng cao tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của từng ngành, từng cấp, từng địa phương; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải tiến phong cách, lề lối làm việc theo hướng gần dân, sát dân, vì dân

THU THẢO

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter