Cục thuế tỉnh Bình Dương thông báo về việc Thực hiện một số quy định có hiệu lực từ ngày 1-1-2014 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng về phương pháp tính thuế GTGT

Cập nhật: 25-12-2013 | 00:00:00

- Căn cứ Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Thuế GTGT có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2014.

- Căn cứ Công văn số 17557/BTC-TCT ngày 18-12-2013 của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ ngày 1-1-2014 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT;

Cục Thuế tỉnh Bình Dương thông báo:

I - Quy định về nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ từ ngày 1-1-2014

1.Đối tượng áp dụng:

Doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ bao gồm:

a) Doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hàng năm từ một tỷ đồng trở lên;

b) Doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu hàng năm dưới 1 tỷ đồng đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế;

2. Về việc xác định mức doanh thu từ 1 tỷ năm 2013 làm căn cứ xác định doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ năm 2014.

2.1. Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã đã có hoạt động kinh doanh từ trước năm 2013:

- Nếu thuộc diện khai thuế GTGT theo tháng: Căn cứ vào tổng cộng chỉ tiêu “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên tờ khai thuế GTGT tháng của kỳ khai thuế từ tháng 12-2012 đến hết tháng 11-2013.

- Nếu thuộc diện khai thuế GTGT theo quý từ ngày 1-7-2013: Căn cứ vào tổng cộng chỉ tiêu “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên tờ khai thuế GTGT tháng của kỳ khai thuế từ tháng 10-2012 đến hết tháng 6-2013 và của kỳ kê khai thuế GTGT quý III-2013.

2.2. Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập trong năm 2013 hoạt động SXKD trong năm 2013 không đủ 12 tháng, thì căn cứ vào tổng cộng chỉ tiêu “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên tờ khai thuế GTGT của các tháng hoạt động SXKD trong năm 2013 chia số tháng hoạt động SXKD và nhân với (X) 12 tháng.

3. Thủ tục đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ trong năm 2014 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã có mức doanh thu năm 2013 dưới 1 tỷ đồng.

Doanh nghiệp, hợp tác xã đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ tự nguyện đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ phải lập Thông báo theo Mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6-11-2013 của Bộ Tài chính gửi đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Thời hạn gửi thông báo trước ngày 31-12-2013.

4. Về việc sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Doanh nghiệp, hợp tác xã có mức doanh thu dưới 1 tỷ đồng không đăng ký tự nguyện để áp dụng phương pháp khấu trừ thuế thì phải chuyển sang áp dụng phương pháp trực tiếp và sử dụng hóa đơn bán hàng khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ ngày 1-1-2014. Doanh nghiệp, hợp tác xã phải có phương án tạo hóa đơn bán hàng đặt in hoặc tự in (nếu đáp ứng điều kiện quy định) để sử dụng ngay từ ngày 1-1-2014, không được sử dụng hóa đơn GTGT khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

II - Quy định về kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp kể từ ngày 1-1-2014:

Đối tượng áp dụng:

- Doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu hàng năm dưới 1 tỷ đồng không đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

- Hộ, cá nhân kinh doanh;

- Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nhưng có doanh thu phát sinh tại Việt Nam chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ, trừ tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ do bên Việt Nam khấu trừ nộp thay;

- Tổ chức kinh tế khác, trừ trường hợp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế quy định nêu trên;

2. Về việc sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

Đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp sử dụng hóa đơn bán hàng khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

III - Đối với hộ, cá nhân kinh doanh:

Hộ, cá nhân kinh doanh từ ngày 1-1-2014 phải thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT. Trường hợp trước ngày 1-1-2014 đang thực hiện kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thì từ ngày 1-1-2014 phải chuyển sang nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT và sử dụng hóa đơn bán hàng. Hộ, cá nhân kinh doanh liên hệ với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để làm thủ tục mua hóa đơn bán hàng theo quy định tại Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15-5-2013 của Bộ Tài chính để sử dụng.

Chi tiết nội dung Công văn số 17557/BTC-CST ngày 18-12-2013 tham khảo tại website Cục Thuế, địa chỉ http://cucthue.binhduong.gov.vn

CỤC THUẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter