Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh Bình Dương lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014-2019) thành công tốt đẹp

Cập nhật: 27-06-2014 | 00:00:00

* Ông Huỳnh Văn Nhị tái đắc cử Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh

(BDO) Ngày 27-6, Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh Bình Dương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014-2019 tiếp tục ngày làm việc thứ 2. Đến dự đại hội có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Hà Thị Liên; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Mai Thế Trung; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Cành; Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Từ, lãnh đạo UBND tỉnh, các Mẹ Việt Nam anh hùng, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cùng các vị đại biểu trong tỉnh.

 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Hà Thị Liên tặng bức tranh lưu niệm cho đại hội 

Tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Từ Xuân Sơn đã báo cáo tóm tắt hoạt động của MTTQ VN tỉnh trong nhiệm kỳ 2009-2014. Theo đó, trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự đoàn kết thống nhất trong MTTQVN, các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, người lao động, đội ngũ công nhân, trí thức, lực lượng vũ trang… đã vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an của địa phương, góp phần vào thắng lợi chung của cả nước.

MTTQ các cấp đã không ngừng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là về đại đoàn kết toàn dân tộc, về MTTQVN; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; chăm lo sự nghiệp giáo dục - đào tạo, sự nghiệp y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần thiết thực chăm lo đời sống cho các tầng lớp nhân dân…

  Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Mai Thế Trung tặng hoa và quà cho mẹ Việt Nam anh hùng

MTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên đã huy động sự tự nguyện đóng góp công sức, tiền của, hiến đất, hoa màu, tài sản... của nhân dân với trên 559,8 tỷ đồng để hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, làm đường giao thông... Tăng tỷ lệ hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu phố, ấp văn hóa” và “Đơn vị văn hóa” hàng năm. Đặc biệt, phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “Khu nhà trọ văn hóa”, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng những người ở trọ. Các phong trào Toàn dân đưa trẻ đến trường, khuyến học; rèn luyện chăm lo sức khỏe; kế hoạch hóa gia đình… được lồng ghép thực hiện đạt nhiều kết quả.

Triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2014-2019, Đại hội đã đề ra mục tiêu tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQVN và các tổ chức thành viên. Tăng cường củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và hướng mạnh về các khu dân cư nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, “Ngày vì người nghèo” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt hơn nữa vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Không ngừng xây dựng và củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQVN các cấp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong tình hình, nhiệm vụ mới.  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Cành trao đổi với các đại biểu bên lề đại hội

Phát biểu tại đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Mai Thế Trung đã biểu dương những thành tích mà Ủy ban MTTQVN các cấp đã đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác mặt trận vẫn còn một số mặt hạn chế cần khắc phục. Đó là việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề bức xúc trong các tầng lớp nhân dân từng lúc, từng nơi còn chưa kịp thời. Vai trò nhân dân làm chủ thông qua Mặt trận và các đoàn thể chưa được phát huy đúng mức, làm cho Mặt trận một số nơi chưa làm tròn vai trò đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Một số hoạt động phong trào chưa thật đồng đều giữa các địa phương, cơ sở; có nơi chưa thật sự đi vào chiều sâu và chưa nâng cao được chất lượng. Một số mô hình tập hợp, vận động quần chúng có hiệu quả nhưng chưa được sơ, tổng kết và kịp thời nhân rộng…

 Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Huỳnh Văn Nhị trao đổi với các đại biểu trong giờ giải lao

Bí thư Tỉnh ủy Mai Thế Trung đề nghị đại hội cần phân tích sâu sắc, đánh giá đúng những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra những kinh nghiệm hữu ích để làm cơ sở cho việc xác định phương hướng, nhiệm vụ, chương trình phối hợp, thống nhất hành động cụ thể trong nhiệm kỳ tới. Tỉnh ủy và các cấp ủy Đảng sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp việc xây dựng, củng cố và phát triển MTTQ các cấp trong tỉnh vững mạnh để MTTQ thật sự là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện; là tổ chức tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; nơi thể hiện ý chí và nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, nơi hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động của các thành viên…

  Các đại biểu biểu quyết nội dung chương trình của đại hội

Đại hội đã hiệp thương cử 93 vị đại diện cho mọi tầng lớp nhân dân tham gia Ủy ban MTTQVN tỉnh nhiệm kỳ 2014-2019; hiệp thương cử 8 đại biểu (2 đại biểu dự khuyết) đi dự Đại hội đại biểu MTTQVN lần thứ VIII nhiệm kỳ 2014-2019.

Đại hội cũng tín nhiệm cử ông Huỳnh Văn Nhị tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh nhiệm kỳ 2014-2019; các Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh nhiệm kỳ 2014-2019 gồm các ông, bà: Từ Xuân Sơn, Nguyễn Huỳnh Đình, Trần Thị Kim Lan và Trần Thị Hồng Hạnh. 

 Ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh nhiệm kỳ 2014-2019 ra mắt đại hội 

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh Bình Dương lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014-2019) đã thành công tốt đẹp. Nhân dịp này, 8 cá nhân đã được trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc cùng một số tập thể, cá nhân khác được tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận thời gian qua. 

Phát biểu bế mạc đại hội, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Huỳnh Văn Nhị đã cám ơn sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban Trung ương MTTQVN, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương, sự tham gia góp ý của các cán bộ mặt trận qua các thời kỳ, các thành viên, mặt trận các cấp, các nhân sĩ, trí thức, các dân tộc, các chức sắc tôn giáo; các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng thời kỳ đổi mới, các doanh nghiệp… đã góp phần vào sự thành công của đại hội.

 Toàn cảnh đại hội

Sự thành công này tiếp tục khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước và bảo vệ chủ quyền của tổ quốc.

TÂM TRANG-QUỐC CHIẾN

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Quay lên trên free html hit counter