Đại hội XI của Đảng đã thành công tốt đẹp

Cập nhật: 19-01-2011 | 00:00:00

Sau nhiều ngày làm việc, đến thời điểm này, Đại hội (ĐH) XI Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp. ĐH đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI gồm 175 Ủy viên chính thức và 25 Ủy viên dự khuyết; bầu Tổng Bí thư, Bộ Chính trị và Ban Bí thư. ĐH XI thành công đã đáp ứng tâm tư, nguyện vọng và mong muốn của hơn 3,6 triệu đảng viên cũng như nhân dân cả nước gửi đến ĐH. Không chỉ bảo đảm cơ cấu, thành phần đáp ứng yêu cầu đổi mới,

ĐH đã lựa chọn bầu ra những đồng chí vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XI không chỉ có đức, có tài nổi trội mà còn có kiến thức, trình độ, có tinh thần trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có đủ uy tín, quy tụ, khơi dậy được sự sáng tạo của quần chúng nhân dân.

 Xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của tiến trình phát triển, kiên định con đường chủ nghĩa xã hội - con đường mà Đảng ta và nhân dân ta đã lựa chọn, bên cạnh niềm tự hào, các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương sẽ tiếp tục nâng cao trách nhiệm, vừa thể hiện được quyết tâm của Đảng, có tầm nhìn sâu, rộng và dài hơi, có tâm huyết xây dựng đất nước, ra sức lãnh đạo nhân dân thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020, để đến năm 2020 đất nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, đáp ứng niềm mong đợi của nhân dân.

Suốt 81 năm kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời cho đến nay, Đảng luôn có những quyết sách đúng đắn không ngừng đưa đất nước vững bước tiến lên trên con đường chủ nghĩa xã hội. Đó là trong mỗi bước ngoặt của lịch sử, với trí tuệ và bản lĩnh của mình, Đảng ta luôn vững vàng, trung thành với mục tiêu của dân tộc và những tư tưởng, nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, biết vượt qua những khó khăn thách thức để giành thắng lợi. Sau 25 năm đổi mới, chúng ta có quyền tự hào về Đảng, phấn khởi về những thành tựu to lớn và quan trọng đã giành được từ công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo từ sau ĐH VI đến nay. Đặc biệt sau 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước năm 1991, cùng với những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, làm thay đổi bộ mặt và vị thế của đất nước, đường lối của Đảng ta ngày càng được bổ sung, phát triển trên nhiều vấn đề cơ bản và quan trọng, góp phần từng bước làm sáng tỏ và hoàn thiện chiến lược xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Tuy nhiên, thuận lợi nhiều nhưng thách thức không phải là ít, cụ thể là trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực tiễn sinh động đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ, tìm tòi và dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh để đủ sức lãnh đạo đất nước trong giai đoạn cách mạng mới.

Hôm nay 19-1-2011, ĐH XI Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức bế mạc. ĐH đã đề ra những đường hướng và những quyết sách đúng đắn cho tiến trình phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới... tất cả vì sự nghiệp của Đảng, vì lợi ích của nhân dân.

MAI HUY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter