Dân vận là phải gần dân, hiểu dân, vì dân

Cập nhật: 15-10-2019 | 09:21:18

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Thấm nhuần tư tưởng của Người, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nội dung và phương thức công tác dân vận (CTDV) ngày càng được đổi mới, bám sát tình hình thực tiễn, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Nội dung CTDV gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

 Hiện nay, trước yêu cầu nhiệm vụ mới, CTDV cần được tiếp tục đẩy mạnh, thực sự là cầu nối giữa “ý Đảng” với “lòng dân”, phát huy sức dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vì vậy, trong CTDV phải thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến đóng góp, phản ảnh của nhân dân; kịp thời giải quyết có hiệu quả yêu cầu chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Tăng cường đối thoại, thực hiện tốt việc tiếp công dân, quan tâm giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh các “điểm nóng”, vụ việc phức tạp, kéo dài. Quan tâm chăm lo đến đời sống, lợi ích chính đáng và tôn trọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Quan điểm, chủ trương của Đảng về CTDV là “Xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân, nhân dân là chủ”, mở rộng dân chủ, phát huy vai trò và quyền làm chủ của nhân dân. Vì vậy, trong thời gian tới, cần phải tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền và cơ quan Nhà nước các cấp, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả CTDV. Đó là phải đổi mới nội dung, phương thức thực hiện CTDV. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Dân vận là một trong những công tác quan trọng của Đảng, là nhân tố góp phần quan trọng vào việc củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Trong giai đoạn mới của cách mạng hiện nay, CTDV vừa mang tính chiến lược vừa mang tính cấp thiết đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước. Như vậy, CTDV không chỉ là tuyên truyền, vận động… mà nhiệm vụ của CTDV là phải đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, biến thành hành động cách mạng sôi nổi, tự giác của các tầng lớp nhân dân, tạo ra sự đồng thuận cao trong xã hội.

 NHẬT HUY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter