Đảng bộ Công an tỉnh: Luôn nỗ lực bảo đảm an ninh trật tự, góp phần xây dựng quê hương Bình Dương giàu mạnh

Cập nhật: 01-09-2020 | 10:15:57

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm; quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, đề ra nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động thiết thực, hiệu quả, khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), góp phần quan trọng cho công cuộc xây dựng và phát triển quê hương.


Đảng bộ Công an tỉnh vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Vượt qua khó khăn

Trước những khó khăn, thách thức của tình hình thế giới và trong nước, đặc biệt là cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và dịch bệnh Covid-19, Bình Dương vẫn giữ được đà tăng trưởng, đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Kết quả trên là nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh nhà vì một Bình Dương năng động, văn minh và hiện đại.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, tình hình ANTT cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức, trong đó có nhiều vấn đề mới, phức tạp, với tính chất phi truyền thống như tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm sử dựng công nghệ cao, tội phạm “tín dụng đen”, giết người cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội, trộm cắp tài sản, ANTT ở các khu cụm công nghiệp, địa bàn giáp ranh…

Trải qua chặng đường 5 năm, Đảng bộ Công an tỉnh được khen thưởng xuất sắc 5 năm liền; Công an tỉnh 2 lần nhận cờ Chính phủ; có 1.356 lượt tập thể, trên 4.300 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng. Với truyền thống đoàn kết, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 là điều kiện có tính chất nền tảng để toàn Đảng bộ tiếp tục phấn đấu, đi lên, viết tiếp những trang sử vẻ vang của ngành trên bước đường đẩy mạnh công nghiệp hóa và hội nhập với quốc tế.

Trước yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, Đảng ủy, cấp ủy các cấp đã lãnh đạo toàn lực lượng Công an tỉnh làm tốt công tác tham mưu với Đảng, chính quyền, phối hợp cùng các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Chính phủ, Bộ Công an trong công tác phòng và chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hàng năm tham mưu với Tỉnh ủy ban hành chỉ thị về công tác giữ gìn ANTT, xây dựng lực lượng Công an trong tình hình mới; tham mưu, triển khai thực hiện đề án điều động công an chính quy về đảm nhận các chức danh công an xã, thành lập lực lượng 113 bán chuyên trách, củng cố tăng cường lực lượng trị an cơ sở; xây dưng các mô hình tự quản, tự phòng về ANTT trong các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư...

Công tác tham mưu đã giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh kịp thời ban hành các chương trình hành động, chỉ thị, kế hoạch, tổ chức hội nghị quán triệt cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và đảng viên có nhận thức đúng đắn về chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước, qua đó phối hợp tốt với các lực lượng chuyên môn thực hiện công tác giữ gìn ANTT.

Trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, Đảng ủy Công an tỉnh đã lãnh đạo lực lượng công an tích cực nắm tình hình, tham mưu giải quyết tốt các vấn đề về thuộc lĩnh vực an ninh quốc gia. Tham mưu giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, không để phát sinh thành điểm nóng.

Trong công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu, phối hợp, huy động các ban, ngành, đoàn thể tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm. Liên tục tổ chức các đợt tấn công trấn áp tội phạm, chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT. Tăng cường các đợt tấn công trấn áp các loại tội phạm với quan điểm không bao che, dung túng cho tội phạm. Nơi nào, địa phương nào để tội phạm, tệ nạn xã hội hoạt động lộng hành thì người đứng đầu công an đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm. Với những nỗ lực như trên, các chỉ tiêu về kiềm chế tội phạm, điều tra khám phá án đều đạt và vượt so với nghị quyết đề ra.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp

Hiện dân số toàn tỉnh, tăng khoảng 26% so với đầu nhiệm kỳ trước, chủ yếu là tăng dân số cơ học. Thực tế đó đặt ra cho tỉnh nhiều vấn đề phải giải quyết về an sinh xã hội và bảo đảm ANTT, công an tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, quản lý cư trú, quản lý các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT, gắn với công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và các cơ sở kinh tế trong giao dịch, cung cấp thông tin có liên quan...

Với tình hình lượng người và phương tiện giao thông tăng nhanh do yêu cầu phục vụ phát triển kinh tế và sinh hoạt trong nhân dân, Đảng ủy Công an tỉnh triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp từ công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, gắn với việc triển khai thực hiện liên tục các kế hoạch chuyên đề về tuần tra kiểm soát an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Với nhiều giải pháp, tình hình trật tự an toàn giao thông được bảo đảm, tai nạn giao thông được kiềm chế, kéo giảm 3 tiêu chí. Đã tổ chức tuần tra vũ trang trên 70.000 cuộc với hàng trăm ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Hiệu quả công tác tuần tra vũ trang đã góp phần quan trọng trong phòng ngừa, phát hiện tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhằm phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân trong công tác giữ gìn ANTT, Công an tỉnh và các địa phương đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ngành tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phát huy nhân rộng các mô hình tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là mô hình CLB phòng chống tội phạm, mô hình tổ công nhân xung kích bảo vệ ANTT ở các cơ quan, doanh nghiệp.

Xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng là nhiệm vụ then chốt, trọng tâm hàng đầu, có ý nghĩa quyết định đến thắng lợi của các mặt công tác công an, Đảng ủy Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ về ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, kết hợp với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được Ban Thường vụ, Ban Giám đốc quan tâm cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc, chú trọng triển khai nhiều biện pháp quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, đảng viên, chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp.

Thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị, Đề án 106 của Bộ Công an về việc sắp xếp bộ máy Bộ Công an tinh gọn, trong đó nổi bật là hoàn thành việc sáp nhập Cảnh sát PCCC tỉnh vào Công an tỉnh. Bên cạnh đó, với đặc điểm là tỉnh phát triển mạnh về công nghiệp, Công an Bình Dương đã đề xuất Bộ Công an và tỉnh thành lập mới 6 đồn công an khu công nghiệp nâng tổng số đồn công an khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh lên 8 đơn vị, phục vụ tốt cho nhiệm vụ giữ gìn ANTT tại địa bàn cơ sở.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, Đảng ủy Công an tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác nắm và dự báo tình hình. Trong đó, sẽ tham mưu kịp thời cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo sát sao hơn nữa, quyết liệt hơn nữa trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở trên địa bàn. Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an, trong đó quan tâm đến việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ để xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh. Bố trí đội ngũ cán bộ đủ về năng lực, phẩm chất đạo đức để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đối với công tác cải cách hành chính, Đảng ủy, Ban Giám đốc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đổi mới mạnh mẽ công tác điều hành, lãnh đạo xây dựng 13 quy trình, hướng dẫn công tác trên các lĩnh vực quản lý nhà nước về ANTT; xây dựng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết 43 thủ tục hành chính và đang tiến hành thử nghiệm hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại 5 đơn vị, địa phương, góp phần hiện đại hóa nền hành chính quản lý của Công an tỉnh sang hành chính phục vụ, chỉ số cải cách hành chính của Công an tỉnh tăng đều hàng năm, tăng 17 bậc so với đầu nhiệm kỳ.

 THANH LÂM

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter