Đảng bộ Công ty Cổ phần nước - Môi trường Bình Dương: 5 năm liền đạt trong sạch, vững mạnh

Cập nhật: 15-02-2017 | 08:30:26

Trong 5 năm qua (2012-2016), Đảng bộ Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương đều đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Đây là kết quả xứng đáng bởi những nỗ lực vượt bậc của tập thể cấp ủy và từng cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) trong công tác xây dựng Đảng và trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đảng bộ Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương hiện có 157 đảng viên đang sinh hoạt ở 10 chi bộ trực thuộc. Trong những năm qua, Đảng ủy công ty đã triển khai, quán triệt các nghị quyết của Đảng, các quy định hướng dẫn của cấp trên. Nổi bật là thực hiện chủ trương của tỉnh về việc cổ phần hóa, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ công ty đã phối hợp cùng Ban Giám đốc tập trung chỉ đạo, xác định giá trị doanh nghiệp, xây dựng phương án cổ phần theo đúng lộ trình.

Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương mang nước sạch đến với người dân xã Tân Định huyện Bắc Tân Uyên. Ảnh: DUY CHÍ

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết HĐND tỉnh và Nghị quyết của Đảng bộ công ty, BCH Đảng bộ và Ban Giám đốc công ty đã tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của công ty, trọng tâm là nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Lĩnh vực bảo vệ môi trường được Đảng ủy và Ban Giám đốc công ty chỉ đạo quyết liệt, cải tiến nhiều thiết bị tái chế xử lý rác thải đem lại hiệu quả cao. Nhiều công trình cải thiện môi trường đã và đang hình thành, được người dân và lãnh đạo tỉnh ủng hộ. Việc cung cấp nước sạch cho doanh nghiệp và người dân cũng được công ty đặc biệt quan tâm. Trong năm qua, công ty đã triển khai nhiều dự án đưa nước sạch về vùng ngoại ô, nâng tỷ lệ người dân dùng nước sạch trên địa bàn tỉnh ước tính đạt 74%.

Ông Nguyễn Văn Thiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương cho biết, để có được những kết quả trên, Đảng ủy công ty đã chú trọng quan tâm công tác xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt. Đảng ủy tập trung vào công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn giữ vững lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng; có phẩm chất đạo đức tốt, tác phong, lối sống lành mạnh, nói và làm theo nghị quyết; đoàn kết, trách nhiệm, gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

BCH Đảng bộ công ty, cấp ủy các chi bộ đã có nhiều giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và các tổ chức Đảng trực thuộc. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ được nâng cao, bảo đảm chế độ sinh hoạt đúng quy định của Điều lệ Đảng; xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc, chương trình công tác. Điều này đã tạo bước chuyển tích cực. Tập thể cấp ủy và các đảng viên quán triệt, thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng như Quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định về trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; luôn quán triệt CB, ĐV phải nghiêm túc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Văn Thiền chia sẻ: “Đảng ủy công ty và người đứng đầu cấp ủy đã thực hiện tốt quy chế làm việc, quy chế phối hợp hoạt động của BCH Đảng bộ với thủ trưởng đơn vị và BCH các đoàn thể. Trong thực hiện nhiệm vụ, từng đồng chí ủy viên đều chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, dân chủ trong thảo luận, bàn bạc xây dựng nghị quyết và quyết định theo đa số. Trong sinh hoạt, các đồng chí đảng viên đã tham gia đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết của Đảng bộ và những vấn đề về công tác chính trị, tư tưởng, công tác xây dựng tổ chức Đảng - đoàn thể, công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, công tác vận động quần chúng…, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao”.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Công ty Cổ phần Nước- Môi trường Bình Dương tiếp tục xác định phát triển kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; đặc biệt sẽ tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa trong nội bộ; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

HUỲNH THỦY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter