Đảng Bộ Cục thuế tỉnh: Lãnh đạo xây dựng ngành thuế “Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới”

Cập nhật: 01-06-2020 | 08:18:43

Đảng bộ Cục Thuế tỉnh vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ Cục Thuế tỉnh sẽ tiếp tục lãnh đạo, tăng cường, củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đoàn kết nhất trí và hành động trong toàn Đảng bộ; tiếp tục lãnh đạo toàn ngành hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách.

 Cán bộ Cục Thuế tỉnh ân cần tiếp đón đại diện doanh nghiệp đến giao dịch

Gìn giữ và phát huy giá trị cốt lõi

Trong nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ Cục Thuế tỉnh đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước. Tính đến cuối nhiệm kỳ thì số thu nội địa trên địa bàn tỉnh bằng 196,49% so với năm 2014, góp phần thực hiện tốt cân đối thu - chi ngân sách, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhiệm kỳ qua. Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo sắp xếp lại tổ chức các chi bộ, đã nâng lên 11 chi bộ trực thuộc với 200 đảng viên. Công tác tổ chức bộ máy 5 năm qua có thay đổi do sắp xếp tinh gọn bộ máy từ 16 phòng xuống còn 14 phòng. Đối với khối Chi cục Thuế huyện, thị, thành phố, đã sắp xếp, sáp nhập các chi cục từ 9 Chi cục Thuế huyện, thị, thành phố còn 5 Chi cục Thuế khu vực, thành phố, giảm 4 chi cục.

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy Cục Thuế tỉnh cho biết, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Cục Thuế tỉnh sẽ chỉ đạo toàn ngành phấn đấu xây dựng, gìn giữ và phát huy giá trị cốt lõi, đó là xây dựng ngành thuế “Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới”. Đảng bộ Cục Thuế tỉnh chú ý đến công tác bồi dưỡng đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức toàn ngành, để từ đó xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ngành thuế trung thành, trí tuệ, sáng tạo và cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, thực sự là công bộc của nhân dân. Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Thuế tỉnh nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng thu thuế điện tử gắn với đổi mới phương thức quản lý theo hướng giảm sự tiếp xúc trực tiếp của cán bộ thuế với người nộp thuế, phấn đấu trở thành cơ quan thuế hiện đại, hoạt động chuyên nghiệp, là đối tác tin cậy của tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện pháp luật thuế.

Nỗ lực thực hiện thắng lợi nghịquyết

Theo đồng chí Nguyễn Minh Tâm, trong nhiệm kỳmới, Đảng bộ Cục Thuế tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường, củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đoàn kết nhất trí và hành động trong toàn Đảng bộ; tiếp tục chỉ đạo toàn ngành hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách; học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Đảng ủy sẽ quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng về số lượng, chất lượng, bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ được giao; phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ toàn ngành thuế chuyên nghiệp, có “tâm” có “tầm” để phục vụ sự nghiệp phát triển chung của tỉnh nhà.

Về nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Nguyễn Minh Tâm cho biết thêm, Đảng ủy Cục Thuếtỉnh sẽphối hợp chính quyền tiếp tục triển khai thực hiện Luật Quản lý thuế và thực hiện tổ chức bộ máy theo mô hình tổ chức bộ máy, cải cách - hiện đại hóa ngành thuế đến 2025 theo mô hình khung; thực hiện sắp xếp, điều động, luân chuyển, luân phiên công việc cán bộ, công chức, chống lãng phí, tham nhũng; tổ chức đào tạo nhằm tiêu chuẩn hóa chức danh đội ngũ cán bộ. Đảng bộ sẽ lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức trong ngành có quyết tâm cao, ra sức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh cả về số lượng và chất lượng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Thuế tỉnh nhiệm kỳ2020-2025.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Cục Thuế tỉnh phấn đấu 100% đảng viên được học tập, quán triệt đầy đủ các chủ trương, đường lối, chỉthị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không có đảng viên lệch lạc tư tưởng chính trị, sa sút ý chí phấn đấu; phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 85% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cùng với đó, Đảng bộ phấn đấu 100% các chi bộ, Đảng bộbộphận đạt hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 85% chi bộ, Đảng bộbộphận hoàn thành tốt nhiệm vụ; phấn đấu kết nạp từ 30 đảng viên trở lên (15 đảng viên tại Văn phòng Cục Thuế tỉnh, 15 đảng viên tại các Chi cục Thuế khu vực, thành phố).

HỒ VĂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Quay lên trên free html hit counter