Đảng bộ Phòng Chính trị (Đảng bộ Quân sự tỉnh): Đoàn kết, thống nhất lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ

Cập nhật: 27-05-2020 | 11:54:53

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Phòng Chính trị đã nỗ lực lãnh đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt các mục tiêu, chỉtiêu công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ,CTCT). Đặc biệt, toàn thể cán bộ, đảng viên (CBĐV) đãphát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, thi đua sáng tạo, đổi mới toàn diện tác phong công tác, lề lối làm việc để luôn bảo đảm thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ yêu cầu nhiệm vụ của từng bộ phận, cá nhân, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết, kế hoạch đã đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại tá Lê Minh Chí, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao khen thưởng cho cán bộ, nhân viên Phòng Chính trị

 

Những kết quả tiêu biểu

Thượng tá Lê Minh Phương, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh, cho biết trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Phòng Chính trị đã phát huy đoàn kết, trách nhiệm, chủ động tham mưu, đề xuất cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh nhiều giải pháp tích cực để lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh (TSVM) và thực hiện CTĐ,CTCT đạt hiệu quả thiết thực. Trước hết là tham mưu quán triệt, triển khai chặt chẽ, nghiêm túc, hiệu quả chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch nhiệm vụ của các cấp trên tinh thần cụ thể hóa vào hệ thống văn bản từng cấp phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), huấn luyện chiến đấu và các nhiệm vụ khác của đảng bộ, LLVT tỉnh; tập trung tuyên truyền, giáo dục, định hướng và phát động thi đua để mọi CBĐV, quần chúng nhận thức đúng đắn, phát huy trách nhiệm, thi đua sôi nổi, xây dựng nề nếp, chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy các tổ chức đảng và từng đảng viên...; lãnh đạo, chỉ đạo, cónhiều đề xuất hữu hiệu, sát thực để Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước về quốc phòng, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ SSCĐ, bảo vệ Tổ quốc; xây dựng các thành phần LLVT, nhất là lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên (DBĐV) có chất lượng và độ tin cậy về chính trị ngày càng cao.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộPhòng Chính trị tham mưu, hướng dẫn tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp hơn 1.200 đảng viên mới trong lực lượng thường trực, DQTV, DBĐV đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; tỷ lệ đảng viên nhập ngũ bảo đảm hàng năm đạt từ 2,88 đến 5,27%. Việc đạt chỉ tiêu phát triển đảng trong các thành phần lực lượng đã góp phần nâng cao tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DBĐV, đạt 17,14% vượt 3,14%; DQTV, đạt 27,38%, vượt 2,38%; riêng dân quân đạt 22% vượt 2% so với nghị quyết; 91/91 chi bộ quân sự cấp xã có chi ủy, 100% khu, ấp đội trưởng là đảng viên, 95% trung đội dân quân thường trực, dân quân cơ động có tổ Đảng, 92% tiêu đội dân quân thường trực, dân quân cơ động có tổ Đảng..

Đảng bộPhòng Chính trịluôn tích cực, chủ động, đổi mới công tác tham mưu để Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh, lấy vững mạnh về chính trị làm cơ sở, tạo chuyển biến rõ rệt các khâu đột phá; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm cơ quan an toàn tuyệt đối về chính trị; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức quần chúng, bám sát nhiệm vụ của đơn vị; chủ động phối hợp với ban đảng các huyện, thị, thành ủy thực hiện tốt công tác tuyên huấn, tổ chức, cán bộ và công tác dân vận…

Một nhiệm vụ hết sức quan trọng mà Đảng bộ Phòng Chính trịđãthực hiện tốt là tham mưu cho Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, chặt chẽ và hướng dẫn, kiểm tra, hỗ trợ các tổ chức, cơ sở Đảng chuẩn bị khá tốt mọi mặt để tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo kế hoạch. Việc tham mưu chuẩn bị nhân sự bảo đảm đúng quy trình, cơ cấu, thành phần, trình độ, năng lực chuyên môn, lý luận chính trị và độtuổi đúng quy định; hệ thống văn kiện đầy đủ, chặt chẽ, sát thực tiễn…Việc tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục và đẩy mạnh các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Đại hội Đảng các cấp để CBĐV, quần chúng phát huy đoàn kết, trách nhiệm đóng góp tích cực công sức, trí tuệ, tham gia, phục vụ đại hội, tiến hành đại hội thành công tốt đẹp.

Thực hiện tốt các khâu đột phá

Theo thượng tá Lê Minh Phương, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Phòng Chính trị sẽquán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục lãnh đạo cơ quan làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động CTĐ, CTCT sát với đặc điểm nhiệm vụ của LLVT tỉnh; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở, gương mẫu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xung kích đi đầu trong phòng, chống suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đảng bộcũng tập trung xây dựng đội ngũCBĐV, gắn với xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, xây dựng đảng bộ TSVM; nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, đổi mới phương pháp tác phong công tác, hoạt động sát cơ sở, đề cao trách nhiệm cá nhân, gắn với tập thể để đủ sức hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

Đảng bộ Phòng Chính trịtiếp tục chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra liên quan đến CTĐ, CTCT; phấn đấu hàng năm 100% CBĐV tham gia và hoàn thành đủ nội dung huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị theo quy định; kết quả kiểm tra 100% đạt khá, giỏi; không để xảy ra vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, tai nạn giao thông do lỗi chủ quan; hạn chếthấp nhất vi phạm kỷ luật thông thường. Phòng và các ban đạt vững mạnh toàn diện và “Đơn vị 3 nhất”; 100% CBĐV có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ, an toàn tuyệt đối về chính trị. Hoàn thành kiểm tra, giám sát 3/3 chi bộ và 100% cấp ủy viên là cán bộ chủ trì. Bình xét hàng năm có 100% cấp ủy, chi bộ và đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ 3/3 chi bộ đạt 5 tốt, 100% đảng viên đạt 5 tốt.

Đảng bộPhòng Chính trịsẽtập trung lãnh đạo thực hiện tốt các khâu đột phá, nâng cao chất lượng hoạt động CTĐ,CTCT trong các nhiệm vụ, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực toàn diện cho đội ngũCBĐV đủ phẩm chất, năng lực làm tham mưu cho Đảng ủy, Ban chủ nhiệm và đảm nhiệm được nhiệm vụ trên từng cương vị công tác; nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; tăng cường đoàn kết, nâng cao trách nhiệm; quản lý, lưu trữvăn bản tài liệu bảo đảm khoa học, tiện lợi, cụ thể; văn bản phải ngắn gọn, đủ nội dung, dễ hiểu, không trùng lắp; đề cao trách nhiệm nêu gương của CBĐV, nhất là cán bộ chủ trì các cấp... 

Thông qua phong trào thi đua “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”…, Đảng bộ Phòng Chính trịđã đồng hành cùng các ban, ngành, đoàn thể, tôn giáo đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho các vị chức sắc, chức việc, tu sĩ và toàn dân với nhiều đổi mới về nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, hiệu quả. Cùng với đó, đơn vịtham mưu vận động xây tặng 4 căn nhà tình nghĩa, 42 căn “Nhà đồng đội”, nhà “Nghĩa tình quân - dân”, “Ngôi nhà 100 đồng” cho đối tượng chính sách, người nghèo và quân nhân khó khăn về nhà ở với kinh phí hơn 2 tỷ đồng; hoàn thành thủ tục giải quyết cho 13.125 đối tượng được hưởng chính sách theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, với số tiền hơn 23 tỷ 600 triệu đồng; tìm kiếm, quy tập 308 hài cốt liệt sĩ đưa về các nghĩa trang và thực hiện tốt nhiều chính sách quân đội, hậu phương quân đội…

THANH LIÊM

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter