Đảng bộ Quân sự TX.Tân Uyên: Lãnh đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Cập nhật: 18-03-2020 | 08:10:36

Hưởng ứng phong trào thi đua quyết thắng trên tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Thị ủy, trực tiếp là Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng bộ - lực lượng vũ trang (LLVT) TX.Tân Uyên đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ VII nhiệm kỳ 2015- 2020; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD), thi đua thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 Thanh niên TX.Tân Uyên phấn khởi lên đường nhập ngũ năm 2020. Ảnh: KIM VÂN

 Nâng cao chất lượng công tác

Trong 5 năm qua, Đảng bộ - LLVT TX.Tân Uyên đã nỗ lực phấn đấu, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, có những chủ trương, giải pháp sáng tạo, đổi mới để làm tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo, điều hành hiệu quả nhiệm vụ quân sự - quốc phòng (QS-QP) địa phương. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, Đảng ủy Quân sự thị xã còn tập trung giáo dục, rèn luyện về mọi mặt và quan tâm chăm lo cả về vật chất lẫn tinh thần. Đó chính là một trong những nhân tố quan trọng góp phần vào thành tích chung trong nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ - LLVT TX.Tân Uyên.

Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự và chuyên ngành cho LLVT thị xã là mục tiêu luôn được Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhằm đổi mới về nội dung, biện pháp và đạt hiệu quả thiết thực, bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, nâng cao một bước về nhận thức chính trị tư tưởng, khả năng sẵn sàng chiến đấu và hoạt động. Cùng với đó, công tác xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, bảo đảm về số lượng, chất lượng, nhất là nâng cao về chính trị được Đảng ủy, Ban CHQS thị xã tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Tiếp tục quán triệt Kết luận 41 và thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Bí thư Trung ương (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên (DBĐV) và Kế hoạch 08 của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh và Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành ủy về phối hợp chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong LLVT tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; theo đó tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV, DBĐV không ngừng được nâng lên và luôn bảo đảm tỷ lệ đảng viên nhập ngũ hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu trên giao.

Trung tá Nguyễn Thành Ơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên, Ban CHQS TX.Tân Uyên, cho biết LLVT thị xã đã tập trung thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc học tập chính trị, huấn luyện chiến đấu theo nội dung, chương trình quy định cho các thành phần lực lượng, xây dựng bảo đảm biên chế, tổ chức, quan tâm nâng cao chất lượng chính trị. Lực lượng DQTV xây dựng đạt 1,1% so với dân số, tỷ lệ đảng viên đạt 28%, riêng dân quân đạt 21%; tổ chức đăng ký, quản lý sắp xếp lực lượng DBĐV đạt 99,37% (vượt 0,31%), tỷ lệ đảng viên đạt hơn 16,37%; công tác sẵn sàng chiến đấu, giữ gìn an ninh trật tự tăng cường thực hiện bảo đảm giữ vững địa bàn, phục vụ cho kinh tế - xã hội phát triển.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng - an ninh (QP-AN) trên địa bàn luôn được đổi mới về nội dung, hình thức và mở rộng cho các đối tượng là thanh niên, công nhân lao động đạt kết quả tốt. Các chính sách hậu phương quân đội, phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, xóa đói giảm nghèo được thực hiện bằng những việc làm thiết thực, có ý nghĩa. Các hình thức diễn tập như phòng, chống lụt bão, diễn tập khu vực phòng thủ thị xã theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND và Bộ CHQS tỉnh khá thành công; chỉ tiêu giao quân hàng năm đạt 100%, tỷ lệ đảng viên trung bình 6,06% (vượt 4,06%). Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Quân sự thị xã còn tập trung tuyên truyền, giáo dục ý thức, trách nhiệm và thường xuyên chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ - LLVT thị xã; qua đó đã động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên và quần chúng ra sức học tập, rèn luyện, hưởng ứng phong trào thi đua sáng tạo, đoàn kết chung tay thực hiện hoàn hành các mục tiêu, chỉ tiêu mà nghị quyết đã đề ra.

Xây dựng đơn vị VMTD

Nhờ có sự quan tâm chăm lo đầy trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, sự đồng tình ủng hộ, hỗ trợ của cán ban ngành, đoàn thể, các đơn vị kinh tế trên địa bàn, đã tạo động lực để LLVT TX.Tân Uyên thi đua hoàn thành có chất lượng nhiệm vụ được giao. Bên cạnh việc xây dựng trụ sở làm việc, nơi ăn ở, sinh hoạt và mua sắm trang thiết bị phục vụ cho thực hiện nhiệm vụ từ Ban CHQS thị xã đến các xã, phường, Đảng ủy, Ban CHQS thị xã còn tham mưu tích cho Thị ủy, UBND thị xã đầu tư xây dựng nhiều công trình quan trọng phục vụ cho nhiệm vụ QS-QP địa phương. Công tác đảm bảo hậu cần - kỹ thuật được thực hiện đúng đủ, có chất lượng. Qua đó, đã cổ vũ động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT thị xã phát huy tốt hơn tinh thần trách nhiệm, ý thức học tập, rèn luyện, ra sức thi đua trong học tập, công tác, xây dựng, quản lý doanh trại, chính quy, xanh - sạch - đẹp làm cơ sở để nâng cao hiệu quả xây dựng đơn vị VMTD.

Việc ổn định về vật chất, tinh thần chính là điều kiện thuận lợi để Đảng bộ - LLVT TX.Tân Uyên thi đua nâng cao chất lượng hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Qua bình xét, 100% tổ chức Đảng hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; 95% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ qua, LLVT thị xã được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2015, Quân khu 7 tặng cờ là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng LLVT Quân khu 3 năm liền: 2017, 2018, 2019 và được các cấp, ngành khen thưởng, tuyên dương...

Trong nhiệm kỳ 2020- 2025, tập thể Đảng ủy Quân sự TX.Tân Uyên sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục tham mưu cho Thị ủy, UBND thị xã xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đẩy mạnh tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức QP-AN, lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng; tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD gắn với xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu phát triển đảng viên mới, bảo đảm giữ vững tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV, DBĐV, các chỉ tiêu về huấn luyện, tăng giả sản xuất…

 Đại hội Đảng bộ Quân sự TX.Tân Uyên đã biểu quyết thông qua chỉ tiêu phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025, là: Tham mưu hoàn thành 100% chỉ tiêu về nhiệm vụ QP-QS địa phương; phấn đấu, hoàn thành bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 100% các đối tượng theo phân cấp; tuyển quân tròn khâu đạt 100% chỉ tiêu, tỷ lệ đảng viên chính thức nhập ngũ đạt 1% trở lên; xây dựng DQTV cấp thị xã, cấp xã đạt chỉ tiêu, tỷ lệ đảng viên trong DQTV đạt 29%; xây dựng DBĐV đạt 99 - 100%, tỷ lệ đảng viên đạt 17,5%, xếp đúng chuyên nghiệp quân sự các ngành. LLVT thị xã hoàn thành 100% nội dung huấn luyện, kiểm tra 100% đạt yêu cầu, 75% trở lên đạt khá, giỏi (giỏi 15%). Hàng năm, LLVT thị xã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ các hình thức; xây dựng 95% Ban CHQS xã, phường và Ban CHQS thị xã đạt đơn vị VMTD và “3 nhất” trở lên…

 C.T.V  

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter