Đảng bộ TP.Thuận An: Chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công đại hội lần thứ XII

Cập nhật: 26-03-2020 | 08:09:55

 Đến thời điểm này, Thành ủy Thuận An đã có những bước chuẩn bị chu đáo nhằm tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 và đại hội Đảng cấp cơ sở. Việc xây dựng các văn kiện đại hội, công tác nhân sự của Đảng bộ TP.Thuận An lần thứ XII bảo đảm theo đúng kế hoạch, chặt chẽ và chu đáo…

 Công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp đã và đang được TP.Thuận An tập trung thực hiện

 Tập trung tuyên truyền

Đồng chí Đỗ Thành Tâm, Bí thư Thành ủy Thuận An, cho biết thực hiện Kế hoạch số 101-KH/ TU ngày 14-8-2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/ TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy Thuận An đã xây dựng Kế hoạch số 84-KH/TU ngày 13-9 và tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt; thành phần hội nghị gồm các đồng chí Thành ủy viên; ủy viên Ủy ban Kiểm tra (UBKT); trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã; bí thư, phó bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc; chủ tịch và phó chủ tịch HĐND, UBND xã, phường. Sau hội nghị của thành phố, các cấp ủy Đảng đã tổ chức triển khai đến toàn thể đảng viên, kết quả có 48/48 chi, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy triển khai với 4.483 đảng viên (đạt tỷ lệ 98,65%) và 429 quần chúng cốt cán tham gia học tập.

Thành ủy Thuận An cũng đã chú trọng công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp. Cụ thể là xây dựng Kế hoạch số 91-KH/ TU về tuyên truyền đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đến nay, 100% cấp ủy và tổ chức Đảng trực thuộc đã triển khai cho toàn bộ đảng viên. Các cấp ủy đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân để nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội, góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp và đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống. Trong đó, chú trọng những nội dung cơ bản về quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020- 2025; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo ghi nhận, trong quý I-2020, Đài Truyền thanh TP.Thuận An đã tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động như: Xây dựng tiết mục tuyên truyền, câu chuyện truyền thanh, bài viết, phóng sự, gương người tốt việc tốt để cổ vũ động viên những việc làm tốt, những tấm gương điển hình, tinh thần phấn đấu, nỗ lực của toàn Đảng bộ trong việc thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TX.Thuận An lần thứ XI và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015-2020.

Đài Truyền thanh thành phố đã thực hiện 120 tin, bài viết, phóng sự, chuyên đề “Theo dòng thời sự”, tiết mục tuyên truyền kết quả đại hội các chi bộ trực thuộc cơ sở và các hoạt động chào mừng đại hội Đảng các cấp với tổng số giờ phát là 48 giờ và 10 xã, phường tiếp âm là 480 giờ. Cùng với đó, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao thành phố đã đầu tư nâng cấp 2 cụm pano, in treo 8 băng rôn, 150 paner dọc, thực hiện tuyên truyền về đại hội Đảng trên 6 cụm paner, 16 bảng điện tử ở các cổng chào và trên màn hình led trước trụ sở UBND thành phố…

Cơ bản hoàn tất các nội dung trọng tâm

Đảng bộ TP.Thuận An hiện có 4.697 đảng viên với 47 chi, Đảng bộ cơ sở và 160 chi bộ trực thuộc cơ sở. Đến thời điểm này, Thành ủy Thuận An tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng văn kiện, đề án nhân sự và các điều kiện tiến hành đại hội chi bộ trực thuộc bảo đảm đúng quy trình và nguyên tắc theo quy định điều lệ Đảng, kế hoạch và hướng dẫn của Thành ủy. Ở cấp cơ sở, đến nay các chi, Đảng bộ cơ sở đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Về thời gian tổ chức đại hội, các cơ sở Đảng trực thuộc Thành ủy chậm nhất là ngày 30- 5-2020; các chi, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy được chọn làm điểm, thí điểm đại hội sẽ tổ chức đại hội vào tuần thứ 2, thứ 3 của tháng 4-2020. Ban Thường vụ Thành ủy Thuận An thống nhất chọn Chi bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường làm điểm tổ chức đại hội chi bộ khối các cơ quan, đơn vị, sự nghiệp; Đảng bộ phường Thuận Giao làm điểm tổ chức đại hội Đảng bộ khối xã, phường và Đảng bộ cơ quan; Đảng bộ phường Hưng Định thí điểm tổ chức đại hội trực tiếp bầu Ban Thường vụ, bí thư, phó bí thư.

Đến nay, cấp cơ sở đã hoàn thành công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 và đã được Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt. Đảng ủy các xã, phường tổ chức thực hiện bước giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy, Ban Thường vụ, bí thư, phó bí thư, UBKT, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và nhân sự chủ tịch, phó chủ tịch HĐND - UBND xã, phường, nhân sự giới thiệu tham gia đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026; các Đảng bộ cơ quan tổ chức thực hiện bước giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy, Ban Thường vụ, bí thư, phó bí thư, UBKT, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025; các chi bộ cơ sở tổ chức lấy ý kiến nhân sự cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đến nay, đa số các cấp ủy đã và đang hoàn chỉnh văn kiện chính trị trình đại hội Đảng cấp cơ sở.

Ở cấp thành phố, Thành ủy thống nhất triệu tập số lượng đại biểu dự đại hội Đảng bộ thành phố là 250 đại biểu (đại biểu đương nhiên 32, đại biểu bầu 218) và 55 đại biểu dự khuyết; thống nhất địa điểm tổ chức đại hội Đảng bộ thành phố. Thường trực Thành ủy dự kiến số lượng cấp ủy Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 là 41 đồng chí, giảm so với nhiệm kỳ trước 2 đồng chí, để chuẩn bị thực hiện quy trình nhân sự. Đảng bộ thành phố dự kiến tổ chức đại hội vào cuối tháng 6-2020. Công tác kiện toàn quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo đã cơ bản hoàn tất. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch cấp ủy, các chức danh chủ chốt các xã, phường và quy hoạch trưởng, phó các cơ quan giai đoạn 2020-2025 làm cơ sở để chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

Chuẩn bị mọi phương án

Đồng chí Đỗ Thành Tâm, Bí thư Thành ủy Thuận An, cho biết từ nay đến tháng 5-2020, các cấp ủy Đảng trên địa bàn sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo, phân công ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra cấp ủy Đảng cấp dưới; chủ động nắm tình hình, kịp thời xử lý, tháo gỡ những khó khăn; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35- CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35- CT/TW về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cùng với đó, dịa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống thông tin truyền thông và qua các hội nghị về công tác chuẩn bị đại hội; gắn với tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại, các ngày lễ lớn; kết quả thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong nhiệm kỳ qua đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân.

Thành ủy Thuận An sẽ tập trung chỉ đạo việc tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, đảng viên. Các ban ngành, đoàn thể phối hợp cùng với các xã, phường nắm bắt tình hình tư tưởng của nhân dân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời phát hiện và giải quyết ngay những vấn đề phát sinh. Song song đó, thành phố tiếp tục lấy ý kiến cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc, đại biểu HĐND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; tổng hợp, bổ sung báo cáo chính trị công bố trên các phương tiện thông tin để lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân; hoàn chỉnh dự thảo văn kiện thông qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các cấp ủy Đảng cần quan tâm công tác hậu cần phục vụ đại hội; đặc biệt quan tâm đến công tác phòng, chống dịch bệnh, an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, bảo đảm cho đại hội Đảng các cấp diễn ra thành công tốt đẹp.

 Đảng bộ TP.Thuận An có 160 chi bộ trực thuộc 13 Đảng bộ cơ sở. Tính đến ngày 15-3-2020 đã có 159/160 chi bộ tiến hành xong đại hội. Số chi bộ bầu bí thư là 26 chi bộ, số chi bộ bầu bí thư và phó bí thư là 24 chi bộ, số chi bộ bầu cấp ủy là 109 chi bộ. Số cấp ủy viên nhiệm kỳ 2020-2023 có 460 đồng chí (số ủy viên tái cử là 341 đồng chí, số cấp ủy viên bầu mới 119 đồng chí). Trong đó, số bí thư được bầu là 117 đồng chí (tái cử 103 đồng chí); số phó bí thư được bầu là 111 đồng chí (tái cử 86 đồng chí). Các đại hội đã bầu đại biểu dự đại hội Đảng bộ cấp cơ sở là 1.136 đại biểu (đại biểu đương nhiên 90 người; đại biểu bầu 1.046 người), đại biểu nữ 424 người.

 HỒ VĂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter