Dầu Tiếng: Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể

Cập nhật: 11-12-2018 | 05:36:58

Thực hiện Kế hoạch hỗ trợ nguồn lực thực hiện công tác phát triển tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, giai đoạn 2018-2020 theo Đề án 733 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy Dầu Tiếng đã xây dựng Kế hoạch số 83-KH/HU ngày 18-9-2018 với những nội dung cụ thể, sát hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đây cũng là một trong những cơ sở quan trọng để từng bước giải quyết những khó khăn trong công tác phát triển tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước hiện nay.

 

 Huyện Dầu Tiếng quan tâm thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Trong ảnh: Công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Trung tâm ngoại ngữ Galaxy (thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng)

 Mục tiêu của Kế hoạch số 83- KH/HU ngày 18-9-2018 là hỗ trợ nguồn nhân lực, tài chính thực hiện Chương trình số 34- CTr/HU, ngày 9-5-2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, giai đoạn 2017-2020. Theo đó, huyện sẽ tiếp tục thực hiện mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 phát triển ít nhất 5 tổ chức Đảng, kết nạp mới 20 đảng viên; tăng tỷ lệ tổ chức công đoàn lên 90% trên tổng số doanh nghiệp có đủ điều kiện thành lập; Đoàn Thanh niên phát triển 2 chi đoàn; Hội Phụ nữ phát triển 1 chi hội; triển khai việc thành lập tổ chức Hội Cựu chiến binh, tạo tiền đề cho phát triển tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước cho những năm tiếp theo. Kế hoạch của Huyện ủy cũng đề ra mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm, chuyên trách thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động công nhân, người lao động tham gia các tổ chức chính trị - xã hội; giáo dục nhận thức về Đảng, ý thức chính trị; bồi dưỡng tạo nguồn quần chúng ưu tú phát triển đảng viên mới.

Ngoài ra, Kế hoạch 83 sẽ hỗ trợ kinh phí cho việc thành lập và củng cố hoạt động của 5 tổ chức Đảng; 10 tổ chức công đoàn; 2 tổ chức Đoàn Thanh niên đến năm 2020. Kinh phí hỗ trợ được quyết toán theo số lượng thực tế mà các tổ chức được thành lập. Riêng kinh phí hỗ trợ cho Chi hội Phụ nữ được thực hiện theo quy định hiện hành.

Theo kế hoạch, về xây dựng nguồn lực, hiện nay Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình số 34- CTr/HU, ngày 9-5-2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy và các tổ chức chính trị - xã hội lựa chọn cá nhân tiêu biểu bảo đảm các điều kiện, tiêu chí theo mục đích, yêu cầu; đồng thời cá nhân tham gia phải tự nguyện, am hiểu về công tác Đảng, đoàn thể, cụ thể: Tổ chức khảo sát, vận động chủ doanh nghiệp, người lao động tham gia sinh hoạt, thành lập và duy trì hoạt động tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, kịp thời báo cáo và đề xuất các giải pháp hiệu quả phục vụ tốt nhiệm vụ Chương trình số 34-CTr/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy đề ra. Đối với cán bộ chuyên trách, sẽ lựa chọn các đồng chí có kiến thức và kinh nghiệm, tâm huyết với công tác xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp; đồng thời không là cán bộ công chức, viên chức hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trong hệ thống Đảng, chính quyền các cấp của huyện; không nhất thiết phải là người công tác, làm việc tại doanh nghiệp. Số lượng được giao 3 đồng chí, Số cán bộ này được cấp có thẩm quyền quyết định phân công làm việc tại các tổ chức Đảng, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. Đối với cán bộ kiêm nhiệm sẽ lựa chọn cán bộ, công chức, viên chức hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trong hệ thống Đảng, chính quyền các cấp của huyện, được giao kiêm nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình số 34-CTr/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy. Số lượng cán bộ kiêm nhiệm do đồng chí Trưởng ban chỉ đạo cấp huyện (thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy) quyết định phân công nhưng không quá 3 đồng chí.

Nhiệm vụ của các đồng chí được lựa chọn là chịu trách nhiệm chính trong việc tuyên truyền, vận động để thành lập, duy trì hoạt động và không ngừng phát triển tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội theo mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình số 34-CTr/HU; phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu nhân tố tích cực, xây dựng lực lượng nòng cốt tại các doanh nghiệp, kết nạp vào các tổ chức quần chúng tiến tới bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú kết nạp Đảng; tiếp cận, gặp gỡ các chủ doanh nghiệp, chuẩn bị các điều kiện thành lập tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội bảo đảm quy định; kịp thời tổng hợp báo cáo kết quả, đề xuất những vấn đề có liên quan. Nhiệm vụ cụ thể và thời gian thực hiện nhiệm vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Kế hoạch cũng quy định rõ về mức hỗ trợ kinh phí thành lập và hoạt động của các tổ chức cũng như chế độ cho cán bộ chuyên trách, cán bộ kiêm nhiệm, hỗ trợ người đứng đầu các tổ chức cơ sở (Bí thư Chi/ Đảng bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Công đoàn).

Việc ban hành Kế hoạch 83 với những nội dung cụ thể, rõ ràng chắc chắn sẽ là giải pháp hữu hiệu, mang tính đột phá, đồng bộ nhằm tăng cường nguồn lực (nguồn nhân lực và nguồn tài chính) để đẩy mạnh việc thành lập, củng cố tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, hỗ trợ các tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian mới thành lập.

 Theo Kế hoạch 83- KH/HU ngày 18-9-2018, các cá nhân được lựa chọn thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước sẽ được cung cấp các tài liệu liên quan đến công tác tuyên truyền theo Kế hoạch số 54-KH/HU, ngày 26-2-2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị nhằm xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn huyện Dầu Tiếng, giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo. Ngoài ra, các cá nhân này còn được tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng công tác xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, đảng viên, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

 ĐÌNH HẬU

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter